ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη Γεωργία

Πρωτοβουλία

Ανίχνευση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά

Ανίχνευση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φρούτα και λαχανικά
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ και 150 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων της εταιρείας εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.basf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

• Διασφάλιση της σωστής χρήσης των προϊόντων φυτοπροστασίας BASF και της ασφάλειας του τελικού αγροτικού προϊόντος.
• Βελτίωση των προγραμμάτων φυτοπροστασίας της BASF με στόχο την άριστη φυτοπροστασία και την ελαχιστοποίηση των ανιχνεύσιμων δραστικών ουσιών.
• Τελικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας της BASF είναι η βέλτιστη προστασία του καταναλωτή.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

• Γεωπονικά καταστήματα αγροτικών εφοδίων
• Σύμβουλοι φυτοπροστασίας
• Ομάδες παραγωγών
• Παραγωγοί

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Τα ελληνικά χημικά εργαστήρια αναλύουν χιλιάδες δείγματα από την Ελληνική παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Συνεπώς, διαθέτουν μια μεγάλη βάση δεδομένων με αποτελέσματα αναλύσεων. Η BASF, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με δική της πρωτοβουλία, συγκεντρώνει σε συμφωνία με τα εργαστήρια τα δεδομένα αυτά για τα προϊόντα της και κάνει χαρτογράφηση ανά περιοχή, δραστική ουσία και καλλιέργεια. Αναλύεται ο αριθμός των δραστικών ουσιών ανά καλλιέργεια που εντοπίζονται και σε τι ποσοστό επί του θεσμοθετημένου MRL της κάθε δραστικής ουσίας. Με βάση τα ευρήματα και όπου χρειάζεται, βελτιώνουμε τα προγράμματα φυτοπροστασίας ώστε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του παραγωγού για ασφαλή παραγωγή. Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με τους αγρότες, τους γεωπόνους, τους σύμβουλους φυτοπροστασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίστηκε ως καλύτερη πρακτική από τα τμήματα Φυτοπροστασίας της BASF και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα αυτό της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες φυτοπροστασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο να ικανοποιήσουν την ανάγκη του Ευρωπαίου καταναλωτή για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.

Η θέση της BASF για την ασφάλεια των τροφίμων: Η BASF παρέχει προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες για τη στήριξη της αειφόρου γεωργίας, δίδοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν επαρκές εισόδημα, προστατεύοντας τη γη και παράγοντας υγιεινή, άφθονη και προσιτή τροφή. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι το ανάλογο των φαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία. Προστατεύουν τις καλλιέργειες πριν και/ή μετά τη συγκομιδή από ασθένειες, εχθρούς και ζιζάνια και έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να διασπώνται έπειτα από την εκπλήρωση του σκοπού τους. Όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της BASF έχουν δοκιμαστεί επί πολλά χρόνια και εγκρίνονται από ανεξάρτητες αρχές πριν από την είσοδό τους στην αγορά.

Τα υπολείμματα είναι πολύ μικρές ποσότητες φυτοπροστατευτικού προϊόντος που ενδέχεται να παραμένουν μέσα ή πάνω στο φυτό. Έγκριση για ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον τα εναπομείναντα υπολείμματα είναι ασφαλή για όλους τους καταναλωτές. Τα υφιστάμενα πρότυπα για τα υπολείμματα, που βασίζονται σε επιστημονικές μετρήσεις, όπως ορίζονται από τις κρατικές αρχές, εξασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Όπου επιτρέπεται η ύπαρξη υπολειμμάτων, εφαρμόζονται εμπορικά πρότυπα γνωστά ως Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL). Αυτά ρυθμίζονται αυστηρά και παρακολουθούνται από ανεξάρτητες αρχές. Με τα Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRL) ελέγχουμε ότι τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Εντούτοις, δεν αποτελούν όρια ασφαλείας. Ενώ, λοιπόν, τα υπολείμματα άνω του Μεγίστου Ορίου Υπολειμμάτων δεν είναι αποδεκτά από πλευράς εμπορίας, δεν αποτελούν αυτομάτως και κίνδυνο για τους καταναλωτές. Η BASF συνεργάζεται στενά με τους αγρότες, τις εταιρείες λιανικού εμπορίου, τις αρχές, συμβούλους και άλλους ενδιαφερόμενους για να διασφαλίζει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χρησιμοποιούνται υπεύθυνα και σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας.

Η γενική στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της BASF: Η αυξανόμενη ζήτηση σε φυσικούς πόρους δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στον πλανήτη μας. Καταναλώνουμε ήδη περισσότερα από όσα μπορεί η γη να παράγει. Επομένως, η αειφορία είναι κρίσιμη για το μέλλον μας. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών ώστε να υπάρξει μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πελάτες και συνεργάτες μας συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της αειφορίας. Γι’ αυτό, θέλουμε να συμμετέχουμε σε έναν ανοικτό διάλογο και να καθορίζουμε τα επόμενα βήματά μας μαζί τους. Δημιουργούμε συνέργειες ώστε να αναπτύξουμε από κοινού βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας μας, η οποία διατυπώνεται ξεκάθαρα στη στρατηγική αρχή μας «Δημιουργούμε βιώσιμες λύσεις» και τον εταιρικό σκοπό μας «Δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον».


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η BASF λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών και έχει δεσμευθεί να βελτιώνει συνεχώς τα φυτοπροστατευτικά της προϊόντα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές θα προμηθεύονται ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Με την πρωτοβουλία αυτή, βελτιώνουμε τα προγράμματα φυτοπροστασίας ώστε να καλύψουμε την ανάγκη του παραγωγού για ασφαλή παραγωγή. Συνεπώς, στηρίζουμε τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα

Εργαστήρια χημικών αναλύσεων


Συμμετοχή εργαζομένων


Videos
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation