ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 343 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

Στηρίζουμε τον πελάτη στην κρίση με ευνοϊκή πιστωτική πολιτική

Στηρίζουμε τον πελάτη στην κρίση με ευνοϊκή πιστωτική πολιτική
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Στη BASF, δημιουργούμε χημεία εδώ και 150 χρόνια. Το εύρος των προϊόντων της εταιρείας εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.basf.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Διατήρηση των πιστώσεων προς τους πελάτες της BASF σε περίοδο αβεβαιότητας και κρίσης. Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό αγροτικών προϊόντων.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

• Πελάτες του τμήματος Προϊόντων Φυτοπροστασίας
• Παραγωγοί

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της BASF: Η αυξανόμενη ζήτηση σε φυσικούς πόρους δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στον πλανήτη μας. Καταναλώνουμε ήδη περισσότερα από όσα μπορεί η γη να παράγει. Επομένως, η αειφορία είναι κρίσιμη για το μέλλον μας. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών ώστε να υπάρξει μία πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πελάτες και συνεργάτες μας συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της αειφορίας. Γι’ αυτό, θέλουμε να συμμετέχουμε σε έναν ανοικτό διάλογο και να καθορίζουμε τα επόμενα βήματά μας μαζί τους. Δημιουργούμε συνέργειες ώστε να αναπτύξουμε από κοινού βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας μας, η οποία διατυπώνεται ξεκάθαρα στη στρατηγική αρχή μας «Δημιουργούμε βιώσιμες λύσεις» και τον εταιρικό σκοπό μας «Δημιουργούμε χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον».

Πιστωτική πολιτική σε περίοδο κρίσης: Στην κορύφωση της κρίσης της Ελληνικής οικονομίας (2012-2013), η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά δημιούργησε δυσχέρεια, ανασφάλεια και μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα. Οι χορηγήσεις σε κεφάλαια κίνησης μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, οι στοιχειώδεις απαιτούμενες επενδύσεις σταμάτησαν και οι συναλλαγές μειώθηκαν. Η αντίδραση των εταιρειών του τομέα προϊόντων φυτοπροστασίας ήταν η δραματική μείωση της πίστωσης προς τους πελάτες τους, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους σε επισφάλειες. Η πολιτική αυτή, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ρευστότητας, απείλησε με πάγωμα την αγορά. Επιπλέον, αρνητικοί παράγοντες συνέβαλαν στην περεταίρω επιβάρυνση της ρευστότητας στην αγορά των εισροών (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Οι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις καταβάλλονταν στους παραγωγούς στο τέλος του έτους, με αποτέλεσμα την οικονομική δυσχέρεια των αγροτών κατά τη διάρκεια του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, για τον κλάδο της φυτοπροστασίας η κατάσταση ήταν ακόμα πιο δύσκολη εφόσον η λίπανση και η σπορά προηγούνται της φυτοπροστασίας, με αποτέλεσμα οι δύο πρώτοι κλάδοι να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ρευστότητας, αφήνοντας ελάχιστα διαθέσιμα κεφάλαια για τον τελευταίο. Τέλος, οι εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, σταμάτησαν να καλύπτουν τις εταιρείες φυτοπροστασίας. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ πήρε τη στρατηγική απόφαση να στηρίξει τους πελάτες της και να διατηρήσει την πίστωση αφού προηγουμένως προχώρησε σε επαναξιολόγησή τους, με σύγχρονα συστήματα risk management και συλλογή πληροφοριών (οικονομικά μεγέθη, συναλλακτική συμπεριφορά κλπ). Έτσι, απέδειξε έμπρακτα την καλή πίστη προς τους πελάτες της, δηλαδή τα γεωπονικά καταστήματα αγροτικών εφοδίων, οι οποίοι με τη σειρά τους μπόρεσαν να στηρίξουν τον Έλληνα παραγωγό στην προστασία της καλλιέργειάς του και του εισοδήματός του. Η πολιτική αυτή της BASF ήταν σταθερή καθ’όλη τη διάρκεια του 2012, χωρίς αλλαγή την περίοδο των εκλογών του 2012. Πολλές εταιρείες του κλάδου, ακολούθησαν τελικά το παράδειγμα της BASF, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μπορέσουν να καλλιεργήσουν και να ολοκληρώσουν την παραγωγική διαδικασία, σε μία πολύ δύσκολη χρονιά από πλευράς ρευστότητας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι πελάτες της BASF, δηλαδή τα γεωπονικά καταστήματα αγροτικών εφοδίων, εκτίμησαν ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που επέδειξε η εταιρεία σε καιρό κρίσης, μπόρεσαν να επιβιώσουν αφού διατήρησαν ή και βελτίωσαν τη ρευστότητά τους και, με τη σειρά τους, μπόρεσαν να στηρίξουν τον Έλληνα παραγωγό στην προστασία της καλλιέργειάς του και του εισοδήματός του.Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Videos
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation