ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της Holcim, μέλος της οποίας είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, είναι ο συνδυασμός με τον αποδοτικότερο για όλα τα μέρη τρόπο, της δραστηριότητάς της με τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, ενδυναμώνοντας παράλληλα την ηγετική θέση που κατέχει στον κλάδο δραστηριότητάς της. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Holcim, μέλος της οποίας είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών και λύσεων. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος Holcim παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα της στρατηγικής της Holcim για το περιβάλλον και το κλίμα θα έχουν θετική επίδραση τόσο για τις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που δραστηριοποιείται όσο και για την παγκόσμια κοινότητα, μέσω της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια καταγραφή.


Περιγραφή

Η Holcim, μέλος της οποίας είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, οδηγεί τη δράση για το κλίμα και για την απανθρακοποίηση των κτιρίων με αυστηρό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Ειδικότερα, προχώρησε στην αναβάθμιση των κλιματικών της στόχων για το 2030, προκειμένου να είναι ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο της μείωσης της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, όπως επικυρώθηκε και από την πρωτοβουλία Science Based Targets Initiative (SBTi). Αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη στρατηγική της για τη φύση, η Holcim έχει δεσμευτεί να αναπληρώσει το γλυκό νερό σε περιοχές με έλλειψη νερού έως το 2030, με μετρήσιμους στόχους στο πλαίσιο των οποίων το 75% των παραγωγικών της εγκαταστάσεων θα παρουσιάζουν θετικό ισοζύγιο νερού και το 100% των παραγωγικών εγκαταστάσεων να είναι εξοπλισμένες με συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Ο Όμιλος ενισχύει διαρκώς τους στρατηγικούς στόχους του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, χρησιμοποιεί ή και δημιουργεί καινοτόμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του. Προς επίρρωση των ανωτέρω, αποτυπώνει ετησίως τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις στην  παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα δεδομένων του CDP (Carbon Disclosure Project).

Αξιολογήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον οργανισμό CDP με Α (η υψηλότερη δυνατή βαθμολογία) για τη στρατηγική τους αναφορικά με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής καθώς και για τις πρακτικές που εφαρμόζει με στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας υδάτινων πόρων.

Επιπρόσθετα, αποτέλεσε και την πρώτη εταιρία του κλάδου διεθνώς που εγκρίθηκαν οι κλιματικοί της στόχοι από τον οργανισμό Science-Based Targets initiative (SBTi).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Holcim είναι μία από τις 15 εταιρείες από την Ευρώπη και η πρώτη στον κλάδο της που πέτυχε διπλό σκορ CDP “A”, σε σύνολο 15.000 εταιρειών που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που η Holcim κατατάσσεται στη λίστα ”A” του CDP, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημαντική συμβολή της.

Για την Holcim, μέλος της οποίας είναι και ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, η διπλή κατάταξη “A” και η συμπερίληψή της στη λίστα “Α” του CDP για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για την στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη δυναμική που επιτυγχάνεται προς την κατεύθυνση ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών άνθρακα, και την εστίαση της εταιρείας στη διατήρηση της φύσης και του νερού σε όλες τις δραστηριότητές της.

Επιπρόσθετα, αποτέλεσε και την πρώτη εταιρία του κλάδου διεθνώς που εγκρίθηκαν οι κλιματικοί της στόχοι από τον οργανισμό Science-Based Targets initiative (SBTi).Τόπος Δράσης

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Holcim διεθνώς.


Συνεργασία με φορέα

Η Holcim υπέβαλε τα στοιχεία προς αξιολόγηση στην παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα δεδομένων του Carbon Disclosure Project (CDP), μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ετήσια διαδικασία περιβαλλοντικής δήλωσης και βαθμολόγησης. Η εν λόγω διαδικασία του CDP αναγνωρίζεται ως πρότυπο εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Το CDP χρησιμοποίησε λεπτομερή και ανεξάρτητη μεθοδολογία για την αξιολόγηση σχεδόν 15.000 εταιρειών που ανταποκρίθηκαν. Το CDP κατανέμει μια βαθμολογία από το A έως το D- με βάση την πληρότητα των στοιχείων που γνωστοποιεί, την κατανόηση και τη διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της στρατηγικής της Holcim, στην οποία ανήκει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των εργαζομένων της από όλες τις εταιρείες-μέλη της ανά τον κόσμο.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ένταξη της Holcim, μέλος της οποία είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, στη λίστα «Α» του CDP ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των δομικών υλικών και λύσεων και επιπλέον λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για τη διαρκή έρευνα και ανάπτυξη με σκοπό την εξειδικευμένη παροχή καινοτόμων προϊόντων και κατασκευαστικών λύσεων. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ταξιδιώτες»: το καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία

Αναβάθμιση και εξέλιξη της πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας “heracles-footprint.gr” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

“Bee our Hero”- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation