ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 10. Environmental Footprint / 10.1 Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Προσφορά εναλλακτικής, βιώσιμης λύσης για την ορθή διαχείριση των φυτικών αποβλήτων, περιορισμός του όγκου που οδηγείται σε ταφή και μείωση των εκπομπών GHGs.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ορθή διαχείριση των φυτικών αποβλήτων συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν σε ταφή όσο και στη μείωση των εκπομπών GHGs, με ταυτόχρονη βελτίωση της διαβίωσης των τοπικών κοινωνιών. Συνεπώς, εν δυνάμει κοινά στα οποία απευθύνεται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και τις περιβαλλοντικές αρχές της χώρας,  αλλά και κάθε άλλη ομάδα κοινωνικών εταίρων που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας. 

 

Χρονική διάρκεια

Πρόκειται για μία επένδυση αειφορίας με ανοιχτό χρονικό ορίζοντα.


Περιγραφή

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με σταθερή προσήλωση στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και τη δραστική βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, εφαρμόζει στην πράξη και προωθεί διαρκώς τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στο παραγωγικό του μοντέλο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Geocycle Ελλάς, εταιρία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, επενδύει στην αειφόρο διαχείριση ανάμικτων φυτικών αποβλήτων και προσφέρει μία εναλλακτική, βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για κλαδέματα και φυτικά υπολείμματα όπως αυτά που συλλέγονται κατά την αποκομιδή και τον καθαρισμό δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (πάρκα, πλατείες, δρόμοι κ.λπ.).

Η Geocycle Ελλάς, πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και με στόχο να σταθεί αρωγός στη σημαντική ανάγκη ορθής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, συμμετέχει στην ορθή  διαχείριση των αποβλήτων και στον περιορισμό του όγκου που οδηγείται σε ταφή. Ταυτόχρονα, συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, απομακρύνοντας επικίνδυνη καύσιμη ύλη από άλση και κατοικημένες περιοχές.

Τον τελευταίο χρόνο έχει επεξεργαστεί και εκτρέψει από την ταφή περισσότερους από 40.000 τόνους ανάμικτων φυτικών αποβλήτων.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέσω της Geocycle Ελλάς, δημιουργεί συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων μέσω της ενεργειακής τους αξιοποίησης στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου. Η διαδικασία αυτή αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος χάρη στην εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ειδικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση, η πρωτοβουλία της Geocycle Ελλάς απαντά σε μία σημαντική ανάγκη στον τομέα της διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων. Εξαιτίας των περιορισμένων υποδομών και πόρων από τους Δήμους για τη διαχείριση των συγκεκριμένων απορριμμάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των πράσινων αποβλήτων και ιδιαιτέρως των κλαδεμάτων αναμιγνύεται με ογκώδη απόβλητα και τελικά καταλήγει στην υγειονομική ταφή, επιβαρύνοντας σημαντικά το περιβάλλον.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Geocycle μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας συμμετέχει στην ορθή  διαχείριση των αποβλήτων και στον περιορισμό του όγκου των πόρων που οδηγούνται σε ταφή. Ταυτόχρονα, συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών, απομακρύνοντας επικίνδυνη καύσιμη ύλη από άλση και κατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα, τον τελευταίο χρόνο (περίοδος 2021-2022) έχει επεξεργαστεί και εκτρέψει από την ταφή περισσότερους από 40.000 τόνους ανάμικτων φυτικών αποβλήτων. Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής ωστόσο δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά καθώς όλοι οι κοινωνικοί εταίροι γίνονται αποδέκτες της βελτίωσης των συνθηκών της καθημερινότητάς τους, κυρίως στις περιοχές εφαρμογής της πρακτικής αυτής.Τόπος Δράσης

Οι αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναλόγως των αναγκών και της δυνατότητας εφαρμογής, πάντοτε σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται η απομάκρυνση και ενεργειακή αξιοποίηση των καμένων δέντρων στο Μάτι, Αττικής, η συλλογή και αξιοποίηση κλαδεμάτων και των αγροτικών υπολειμμάτων από Δήμους των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας (Αλιβέρι, Διόνυσος Μαραθώνας, κ.λπ.), εξαλείφοντας πλήρως προβλήματα και κινδύνους που αφορούν σε περιορισμένη ορατότητα στους περιφερειακούς δρόμους, καθώς και η δημιουργία μολυσματικών εστιών εξαιτίας της ρίψης μπαζών και του πολλαπλασιασμού εντόμων.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέσω της Geocycle Ελλάς, και στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, συνεργάζεται στενά με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συλλογή και διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων πραγματοποιείται και με τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέσω της Geocycle Ελλάς, δημιουργεί συνέργειες με την τοπική αυτοδιοίκηση, με στόχο την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων μέσω της ενεργειακής τους αξιοποίησης στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου. Η διαδικασία αυτή αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος χάρη στην εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επιπλέον, ο καθαρισμός οδών και ρεμάτων και η απομάκρυνση επικίνδυνης καύσιμης ύλης από άλση, δάση και κατοικημένες περιοχές, συμβάλει στην πρόληψη πυρκαγιών.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέσω της αξιοποίησης των φυτικών αποβλήτων υποκαθιστά τη χρήση άλλων μορφών ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών GHG. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ταξιδιώτες»: το καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία

Αναβάθμιση και εξέλιξη της πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας “heracles-footprint.gr” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

“Bee our Hero”- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation