ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 319 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημοσιοποίηση Δεικτών Υπεύθυνης Λειτουργίας

Πρωτοβουλία

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Εμπλουτισμός λειτουργίας  www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Ενίσχυση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας καθώς και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτή η πρακτική, περιλαμβάνει τους κατοίκους και τις αρχές των τοπικών κοινωνιών, τις αδειοδοτούσες αρχές, τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών, καθώς και κάθε άλλο κοινωνικό εταίρο που ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική επίδοση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 

Χρονική διάρκεια

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία.


Περιγραφή

Η λειτουργία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα καθώς και από διαφάνεια και αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχώρησε στον εμπλουτισμό της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης heracles-footprint.gr προσθέτοντας νέα στοιχεία, όπως μηνιαίες μετρήσεις διοξινών και φουρανίων των απαερίων καύσης του περιστροφικού κλιβάνου.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια και η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και των κοινωνικών του εταίρων, ενώ καταδεικνύεται με τον πιο σαφή τρόπο η πλήρης τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων και των ορίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η εν λόγω ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος επικοινωνίας των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, η πλατφόρμα αυτή, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στην ίδια πλατφόρμα τίθενται στη διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα προσδιορισμού διοξινών και φουρανίων στα απαέρια της περιστροφικής καμίνου του εργοστασίου Βόλου. Τα μηνιαία δείγματα λαμβάνονται από το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας Dioxin Monitoring System που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία και αποστέλλονται σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για μέτρηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Dioxin Monitoring System λειτουργεί σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά, διεθνή πρότυπα Ποιότητας (MCERTS, EPA Method 23A-US EPA Environmental Technology Verification Program ETV) ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου δειγματοληψίας διοξινών (ΕΝ 1948-1).

H Πλατφόρμα heracles-footprint.gr ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση από το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου.

Βασικός στόχος της ανάπτυξης και του εμπλουτισμού της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας ήταν η άμεση ενημέρωση των  εκπροσώπων τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής. Με την ανοικτή πρόσβαση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, έγκυρης και διαφανούς ενημέρωσης. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται πράξη για πρώτη φορά τόσο στην ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία.

Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τόσο στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, όσο και στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και εφαρμόζει στο εργοστάσιο του Βόλου την καλή αυτή πρακτική.

Το εργοστάσιο του Βόλου ιδρύθηκε το 1924 και είναι η μεγαλύτερη μονάδα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με δυναμικότητα  4 εκατ. τόνων τσιμέντο ετησίως. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι αυστηροί έλεγχοι και η ευελιξία παραγωγής επιτρέπουν στο εργοστάσιο να διαθέτει στην εσωτερική και διεθνή αγορά  7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά.

 

Στον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά και συνετά τους πόρους μας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, μειώνοντας παράλληλα  τις επιπτώσεις  στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις εκπομπές CO2 από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, βελτιστοποιούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, ενώ παράλληλα ελέγχουμε συστηματικά και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά μας.

 

www.heracles-footprint.gr

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δίνει την ευκαιρία στην τοπική κοινωνία καθώς και εκπροσώπους τόσο της αδειοδοτούσας όσο και της ελεγκτικής αρχής να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την συνολική εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου στο Βόλο. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η πλατφόρμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.500  επισκέπτες σε 2.500 Sessions, ενώ ο μέσος αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη ήταν 2,38 σελίδες και η μέση διάρκεια μιας επίσκεψης ήταν 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα.

 



Τόπος Δράσης

Η ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr καλύπτει τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο, ενώ είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο ψηφιακά μέσω του διαδικτύου.

 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας για άμεση ενημέρωση αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δείγματα για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των απαερίων καύσης του κλιβάνου σε διοξίνες και φουράνια, αποστέλλονται  σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ενημέρωση και ο έλεγχος ορθής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr πραγματοποιείται από εργαζόμενους της εταιρείας, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι και τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ενημέρωσης αναφορικά με τις αέριες εκπομπές του εργοστασίου στο Βόλο.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ από την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας heracles-footprint.gr είναι σημαντικά, καθώς παρέχεται σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του εργοστασίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας, των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας συνολικά. Τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων των αέριων εκπομπών της εταιρείας αποδεικνύουν ότι τα εργοστάσια λειτουργούν πολύ κάτω από τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Παράλληλα, η ενέργεια αυτή αναδεικνύει τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ ως ηγέτη στον κλάδο του τσιμέντου στον τομέα της διαφάνειας, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που αναπτύσσει τέτοια πλατφόρμα.

 




Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους







Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό




«Ταξιδιώτες»: το καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία

Αναβάθμιση και εξέλιξη της πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας “heracles-footprint.gr” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

“Bee our Hero”- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες.



Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation