ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 6. Sustainable Brands / 6.1 Ανάπτυξη Πράσινων Υπηρεσιών και Προϊόντων

Πρωτοβουλία

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η απόκτηση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων (Environmental Product Declaration) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει στα Εργοστάσιά του στο Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η παραγωγή τσιμέντου με Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) απευθύνονται κυρίως σε κατασκευαστές που επιλέγουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον ώστε να δημιουργήσουν αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επίσης το τσιμέντο με Περιβαλλοντική Δήλωση (EPD) αποτελεί πρώτη ύλη για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων. Επομένως, κύριος αποδέκτης των προϊόντων με Περιβαλλοντικές Δηλώσεις  αποτελεί ο κλάδος των κατασκευαστών καθώς και επίσης η τοπική κοινωνία και οι πολίτες που ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά φιλικές κατασκευές.

 

 

Χρονική διάρκεια

Η απόκτηση των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων από τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ πραγματοποιήθηκε το 2021.

 


Περιγραφή

Πρωτοστατώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και με απόλυτη συνέπεια στους στόχους αειφορίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά, εκδίδοντας Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (Environmental Product Declaration) σύμφωνες με τα ISO 14025 και EN 15804, επαληθευμένες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και δημοσιευμένες στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το International EPD System.

 

Για τη σύνταξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος, εκπονείται μία μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA: Life Cycle Assessment) που περιλαμβάνει όχι μόνο το αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας του Εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής και μεταφοράς των πρώτων υλών και καυσίμων στο Εργοστάσιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται σε συγκεκριμένους δείκτες που είναι μετρήσιμοι, έγκυροι και αντικειμενικοί και αφορούν στην περιβαλλοντική επίδοση, την ανάλωση πόρων, την παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. Ιδιαίτερα, οι περιβαλλοντικοί δείκτες σχετίζονται με διάφορα φαινόμενα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος, η όξινη βροχή, ο ευτροφισμός και το φωτοχημικό νέφος.

 

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) αποδεικνύουν ότι  τα προϊόντα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι βέλτιστες λύσεις για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων (π.χ. LEED, BREEAM).

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα πλεονεκτήματα των υλικών με Περιβαλλοντικές Δηλώσεις  (EPD) έναντι των συμβατικών υλικών για τους πελάτες του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι τα εξής:  

Δυνατότητα δημιουργίας αειφόρων κατασκευών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Δημιουργία έργων με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων (πχ. LEED, BREEAM)
Απόκτηση υλικών με δείκτες μετρήσιμους, έγκυρους και αντικειμενικούς που αφορούν την περιβαλλοντική επίδοση, την ανάλωση πόρων, την παραγωγή και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, για πιο αειφόρες κατασκευές.Τόπος Δράσης

Το φιλικά προς το περιβάλλον υλικά του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, με βελτιωμένη επίδοση αειφορίας, είναι διαθέσιμα για όλους τους πελάτες του Ομίλου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την σύνταξη Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPD) ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συνεργάστηκε με ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα ώστε να επαληθεύσει ότι οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων γίνονται σύμφωνα με τα ISO 14025 και EN 15804.

 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στο πιο ευρέως διαδεδομένο EPD Πρόγραμμα, το International EPD System.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η λήψη των Περιβαλλοντικών Δηλώσεων ήταν αποτέλεσμα των συστηματικών προσπαθειών των στελεχών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ για παραγωγή προϊόντων πιο φιλικών στο περιβάλλον, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ γίνεται η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που αποκτά Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), αντιμετωπίζοντας της προκλήσεις από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και με απόλυτη συνέπεια στους στόχους αειφορίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνία (European Green Deal).

 

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις (EPD) αποδεικνύουν ότι  τα προϊόντα τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ είναι βέλτιστες λύσεις για αειφόρες κατασκευές με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως για έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό που στοχεύουν σε πιστοποιήσεις από τα σημαντικότερα διεθνώς οικοσήματα κτηρίων (π.χ. LEED, BREEAM).

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ εκδίδοντας EPD για το σύνολο της παραγωγικής του δραστηριότητας σε περισσότερα από 120 προϊόντα σκυροδέματος συνολικά κατηγορίας αντοχής C16/20 και άνω, αλλά και για όλες τις κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, άνοιξε νέους δρόμους αειφορίας τόσο στον κλάδο τσιμέντου όσο και του σκυροδέματος.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει πλέον EPD ανά γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης, γεγονός που προσδίδει περαιτέρω ακρίβεια και διαφάνεια στις μετρήσεις του. Περιλαμβάνονται η νέα «πράσινη» σειρά σκυροδεμάτων ECOPact, τα Ειδικά Σκυροδέματα καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα όπως το τσιμεντόδετο ρευστό αμμοχάλικο CBGM, σκυροδέματα πλήρωσης ορυγμάτων αλλά και σκυροδέματα με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ταξιδιώτες»: το καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία

Αναβάθμιση και εξέλιξη της πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας “heracles-footprint.gr” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

“Bee our Hero”- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation