ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος, βιομηχανικών ορυκτών και προηγμένων αειφόρων λύσεων.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.lafarge.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ.

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων για τη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων στην παραγωγική διαδικασία του Ομίλου και την περαιτέρω αναβάθμιση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιομάζα και εναλλακτικά καύσιμα, μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας, μειώνοντας την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και συνεισφέροντας στη μείωση των αποβλήτων που οδεύουν για ταφή σε ΧΥΤΑ. Αυτό έχει σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για το κοινωνικό σύνολο ευρύτερα, καθώς συνεισφέρει και στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη διαχείριση των αποβλήτων και την κλιματική αλλαγή.

 

Χρονική διάρκεια

Οι επενδύσεις αυτές ανήκουν στο περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα 2017-2020 του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ το οποίο ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2020. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προτίθεται να συνεχίσει το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό επενδυτικό του πρόγραμμα και να επεκτείνει τις καλές αυτές πρακτικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή του στην προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.


Περιγραφή

Με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Ομίλου στο Βόλο και το Μηλάκι Αλιβερίου, κάνοντας το επόμενο βήμα για την απαναθρακοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των εναλλακτικών καυσίμων συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην εκτροπή υλικών από την ταφή, δίνοντας παράταση στη διάρκεια ζωής των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, αλλά και συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα των εργοστασίων του.

Πιο αναλυτικά, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής του πραγματοποίησε στο Εργοστάσιο του Βόλου επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με τον τρόπο αυτό, υποκαθιστά τα ορυκτά καύσιμα και μειώνει περαιτέρω τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε και εγκαταστάθηκε μια νέα γραμμή τροφοδοσίας στον κυρίως καυστήρα του κλιβάνου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση παραλαβής χύδην, αλλά και συσκευασμένου υλικού σε μπάλες, τις διατάξεις μεταφοράς, απομάκρυνσης μεταλλικών προσμίξεων, ζύγισης και τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων στον κυρίως καυστήρα μέσω πνευματικής μεταφοράς.

Η δυναμικότητα της διάταξης είναι της τάξης των 12 τόνων/ώρα δίνοντας τη δυνατότητα στο εργοστάσιο να αυξήσει την θερμική του υποκατάσταση με εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα έως και κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες. Η αντίστοιχη εξοικονόμηση ορυκτών πόρων δύναται να αγγίξει τους 34.000 τόνους ετησίως.    

Το έργο αυτό ολοκλήρωσε το περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα 2017-2020 του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ για τη σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων (κάρβουνου και pet coke) στην παραγωγή τσιμέντου στο Εργοστάσιο του Βόλου.

Το περιβαλλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα 2017-2020 αποτελεί ορόσημο για την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής απόδοσης του Εργοστασίου του Βόλου και συμπληρώνει σημαντικές επενδύσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με διαχρονική δέσμευση τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών σχεδίασε και υλοποίησε ένα αντίστοιχο έργο ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας στην παραγωγή τσιμέντου και στο Εργοστάσιο του Μηλακίου στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, με γνώμονα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο, υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου (CO2) κατά 70.000 τόνους ετησίως.

Η επένδυση του Ομίλου στο εργοστάσιο στο Μηλάκι Αλιβερίου αφορά σε νέα γραμμή τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων στον ασβεστοποιητή του κλιβάνου. Έχει δυναμικότητα της τάξης των 12 τόνων/ώρα και μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια τόσο τη βιομάζα όσο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα. Αποτελείται από διπλή διάταξη παραλαβής χύδην υλικού, διατάξεις μεταφοράς, απομάκρυνσης μεταλλικών προσμίξεων, απομάκρυνσης υπερμεγεθών που πιθανώς βρίσκονται στη βιομάζα, ζύγισης και τροφοδοσίας των εναλλακτικών καυσίμων στον ασβεστοποιητή μέσω πνευματικής μεταφοράς.

Η συνεπεξεργασία βιομάζας στη νέα εγκατάσταση μπορεί να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα της τάξης των 20.000 τόνων/έτος, ενώ το ποσοστό υποκατάστασης μπορεί να αυξηθεί έως και 18%. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, τα οποία δρουν αυτόνομα διασφαλίζοντας την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στην αξιοποίηση της βιομάζας, καθώς τα αστικά απόβλητα ξύλου και τα κλαδέματα ιδιωτών και δήμων μέχρι σήμερα οδηγούνται ως επί το πλείστων στην ταφή. Ο Όμιλος εταιριών της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει μια νέα εναλλακτική χρήση για τα απόβλητα αυτά, βοηθώντας την τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει μέρος των αποβλήτων της με ένα βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, 75.000 τόνοι κλαδεμάτων και άλλης βιομάζας σε ετήσια βάση μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος συμβάλλει στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής και την αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας.

Με σταθερό προσανατολισμό την προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προτίθεται να συνεχίσει το περιβαλλοντικό επενδυτικό του πρόγραμμα και να επεκτείνει τις συγκεκριμένες καλές πρακτικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή του στην προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με την ολοκλήρωση του έργου ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμβάλλει στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα, μέσω του περιβαλλοντικού επενδυτικού προγράμματος 2017-2020 του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗ:

 • Βελτιώνεται δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εργοστασίων του και του Ομίλου συνολικά, έχοντας ήδη πετύχει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου κατά 8,8% στο Εργοστάσιο του Βόλου το διάστημα 2017-2019.
 • Προσφέρεται εναλλακτική, βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σε επίκαιρα θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως:
  • η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων,
  • ο περιορισμός του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και η επακόλουθη εξοικονόμηση πολύτιμου χώρου που οδηγεί σε επέκταση του χρόνου ζωής των Χώρων Υγειονομικής Ταφή Αποβλήτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ),
  • ο καθαρισμός οδών και ρεμάτων και η απομάκρυνση επικίνδυνης καύσιμης ύλης από άλση, δάση και κατοικημένες περιοχές, που συμβάλει στην πρόληψη πυρκαγιών.
 • Μειώνεται η εισαγωγή στη χώρα και η χρήση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνου και petcoke), έχοντας ήδη υποκαταστήσει 29% των ορυκτών καυσίμων από βιομάζα και εναλλακτικά καύσιμα στο Εργοστάσιο του Βόλου (2019).
 • Ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο συνολικό επενδυτικό πλάνο απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, με έργα πράσινης καινοτομίας που έχουν στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal).
 • Η εξοικονόμηση ορυκτών πόρων στο Εργοστάσιο του Βόλου δύναται να αγγίξει τους 34.000 τόνους ετησίως, ενώ αντίστοιχα στο Εργοστάσιο του Μηλακίου η επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο, κατάφερε να υποκαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα και να μειώσει τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου (CO2) κατά 70.000 τόνους ετησίως.
 • Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στην αξιοποίηση της βιομάζας, καθώς τα αστικά απόβλητα ξύλου και τα κλαδέματα ιδιωτών και δήμων μέχρι σήμερα οδηγούνται ως επί το πλείστων στην ταφή. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει μια νέα εναλλακτική χρήση για τα απόβλητα αυτά, βοηθώντας την τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει μέρος των αποβλήτων της με ένα βέλτιστο περιβαλλοντικά τρόπο.


Τόπος Δράσης

Η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων πραγματοποιήθηκε στα εργοστάσια του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο και το Μηλάκι Αλιβερίου, κάνοντας το επόμενο βήμα για την απαναθρακοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για την υλοποίηση των επενδύσεων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, ο Όμιλος Ηρακλής συνεργάστηκε με εγνωσμένους Ευρωπαϊκούς οίκους κατασκευής εξοπλισμού, όπως η Schenck και η Vecoplan, κεφαλαιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία τους, αλλά και την state-of-the-art τεχνογνωσία τους στην κατασκευή αντίστοιχων εγκαταστάσεων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού εργαζομένων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ τόσο από τις παραγωγικές μονάδες, όσο και τα κεντρικά γραφεία.

 


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω της μελέτης και της εγκατάστασης μια νέας γραμμής τροφοδοσίας στον κυρίως καυστήρα του κλιβάνου στο Εργοστάσιο του Βόλου, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ κατάφερε να αυξήσει δυναμικότητα της διάταξης σε 12 τόνους/ώρα δίνοντας τη δυνατότητα στο εργοστάσιο να αυξήσει την θερμική του υποκατάσταση με εναλλακτικά καύσιμα, όπως SRF και βιομάζα έως και κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, η επένδυση του Ομίλου στο εργοστάσιο στο Μηλάκι Αλιβερίου, η οποία αφορά σε νέα γραμμή τροφοδοσίας εναλλακτικών καυσίμων στον ασβεστοποιητή του κλιβάνου, έχει δυναμικότητα της τάξης των 12 τόνων/ώρα και μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια τόσο τη βιομάζα όσο και άλλα εναλλακτικά καύσιμα. Η συνεπεξεργασία βιομάζας στη νέα εγκατάσταση μπορεί να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα της τάξης των 20.000 τόνων/έτος, ενώ το ποσοστό υποκατάστασης μπορεί να αυξηθεί έως και 18%.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Ταξιδιώτες»: το καινοτόμο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία

Αναβάθμιση και εξέλιξη της πλατφόρμας ενημέρωσης και επικοινωνίας “heracles-footprint.gr” του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

Βιομηχανική συμβίωση: Μείωση υδατικού αποτυπώματος

Βιώσιμες λύσεις για οδικά έργα υποδομών

Δημιουργία του καινοτόμου προϊόντος «oikiaLAVA» με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Διαφάνεια για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα: www.heracles-footprint.gr

Εθελοντική δράση καθαρισμού πινακίδων οδικής σήμανσης

Εμπλουτισμός λειτουργίας www.heracles-footprint.gr με νέα στοιχεία και μετρήσεις εκπομπών

Ενεργειακή αξιοποίηση φυτικών αποβλήτων από την Geocycle Hellas.

Κοινωνική Συμμετοχή: Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει ανάσα ζωής και ελπίδας στο Μάτι και τον Ν. Βουτζά

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα».

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου

Πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ΚΑΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»

Προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της εφαρμογής του εργαλείου παρακολούθησης της βιοποικιλότητας BIRS

Στήριξη εκπαιδευτικών δομών Ειδικής Αγωγής της Π. Ε. Ευβοίας και του ειδικού σχολείου της Αγριάς στη Μαγνησία.

Στρατηγική για την καινοτομία και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με στόχο την προώθηση των βιώσιμων κατασκευών

Στρατηγική για το κλίμα και τη διαχείριση των υδάτων και ένταξη στην λίστα «Α» του CDP.

Συν-επεξεργασία: Εναλλακτικά Καύσιμα & Ενεργειακή Αξιοποίηση στην Τσιμεντοβιομηχανία

Σύστημα διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της LafargeHolcim

Σχεδιασμός & υλοποίηση επιστημονικού προγράμματος για τη διάσωση/διατήρηση ενδημικών ειδών - Λατομείο Αράξου Αχαΐας

Υποστήριξη του έργου της Ένωσης «Μαζί για το παιδί»

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και βιομάζας

“Bee our Hero”- Δράσεις ευαισθητοποίησης για τις μέλισσες.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation