ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Πρωτοβουλία

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

www.quest.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Ομίλου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με αξίες και αρχές, που συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές του Ομίλου
Δημιουργία κοινής κουλτούρας στους εργαζόμενους όλων των εταιρειών του Ομίλου
Δημιουργία κουλτούρας διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου Quest

 

Χρονική διάρκεια

2014 - Σήμερα


Περιγραφή

 

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για αξίες που συνδέονται με πολιτικές του Ομίλου

Στη διακυβέρνηση του Ομίλου Quest και των θυγατρικών του, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι Ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές. Αυτές επικοινωνούνται στους περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους μέσα από επιλεγμένους μηχανισμούς, πρακτικές και δράσεις, όπως είναι το εσωτερικό δίκτυο κάθε εταιρείας (Intranet). Επίσης, οι ομιλικές Αρχές, Αξίες και Πολιτικές γνωστοποιούνται στους νέους εργαζόμενους στη διαδικασία του Induction.

Ο Όμιλος Quest συμμορφώνεται πλήρως με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ το καλώς επιχειρείν βρίσκεται πολύ ψηλά στο αξιακό του σύστημα.

Ο Όμιλος έχει σχεδιάσει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων πάνω σε θέματα που αφορούν στην ορθή συμπεριφορά τους μέσα στο πλαίσιο του ρόλου τους.

Συγκεκριμένα:

Κατά το 2022 ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποίησε καμπάνια εσωτερικής επικοινωνίας για την ενημέρωση όλων των εργαζομένων για το περιεχόμενο του επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest. Η καμπάνια περιλαμβάνει e-book και Video Animation για την εύληπτη παρουσίαση των πιο σημαντικών σημείων του Κώδικα.


Παράλληλα, διεξήχθη πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων του Ομίλου πάνω σε θέματα Βίας και Παρενόχλησης, όπως αυτά ορίζονται από την σχετική πολιτική του Ομίλου. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Hellas EAP.

 

Δημιουργία κουλτούρας Διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης

Νέα προγράμματα και πολιτικές για την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και όλων των εργαζομένων του Ομίλου

Η δημιουργία κουλτούρας συμπερίληψης, διαφορετικότητας και ισότητας αποτελεί θεμέλιο λίθο του Ομίλου, που συνάδει με τις αρχές και της αξίες μας. Η θέσπιση ESG στόχων στην Στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ενισχύει τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, με σκοπό την ενδυνάμωση των ανθρώπων μας.

Ο Όμιλος Quest διαθέτει πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία βασίζεται στις 10 Αρχές του

Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, και μέσα στο 2022 ενέταξε και μια νέα πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης.

Το 2022, στελέχη του Ομίλου (Diversity Ambassadors) παρακολουθήσαν το 8μηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Target Gender Equality» του UN Global Compact Network με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις μέσα από ανάλυση καλών διεθνών πρακτικών.

Για τον Όμιλο αποτελεί δέσμευση:

 

Η στήριξη των Αρχών για την Ενδυνάμωση των Γυναικών, των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών (UN WEPs - Women's Empowerment Principles).
Να προωθεί μια κουλτούρα ισότητας και να εξασφαλίζει δίκαιη αμοιβή και ίσες ευκαιρίες. Μέσα στο 2023 ο Όμιλος θα πραγματοποιήσει μια μελέτη για τα θέματα αμοιβών (Pay Gap Study), με εξωτερικό συνεργάτη, για τυχόν μισθολογικό χάσμα.
Να σχεδιάσει νέα προγράμματα που προωθούν τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες και τα ίσα δικαιώματα, όπως να αναπτύξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες για τους εργαζόμενους γονείς και κηδεμόνες μέχρι το 2025.
Να παρέχει  προς τα στελέχη του Ομίλου νέες εκπαιδεύσεις σε θέματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης
Να αναπτύσσει τα στελέχη του μέσα από προγράμματα leadership skills, talent management και mentoring
Να εμπλουτίσει τις δράσεις ευεξίας και να προωθεί την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

 

Πρόγραμμα Wellbeing Ομίλου Quest

 

Ο Όμιλος διενεργεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ευεξία των εργαζομένων και στη διαμόρφωση ενός πιο υγιεινούς τρόπου ζωής.

Για την ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής ζωής και εργασίας οι εταιρίες του Ομίλου συνεχίζουν και μετά την πανδημία να παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (hybrid working) κάποιες μέρες της εβδομάδας στους περισσοτέρους από τους εργαζομένους του Ομίλου καθώς και άλλες δυνατότητες που ενσωματώνουν και την ευεξία μέσα στον τρόπο εργασίας όπως η εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου και η δυνατότητα νωρίτερης αποχώρησης στην διάρκεια του καλοκαιριού (15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου). Ο μέσος όρος του προσωπικού σε απασχόληση με τηλεργασία ήταν 50%-60% για τις θέσεις που δύνανται να απασχοληθούν με τηλεργασία.

 

Στον Όμιλο διοργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους δράσεις και εκδηλώσεις, με στόχο  όλοι οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν να έχουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ενδεικτικά, πραγματοποιούνται γιορτές για την οικογένεια των εργαζομένων, γνωριμία των παιδιών με το εργασιακό περιβάλλον («με τα παιδιά στη δουλειά»), μαθήματα γυμναστικής, pilates και παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων για την υγεία, ασφάλεια και ευεξία.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του 2022, πραγματοποιήθηκε ερεύνα εργαζομένων σχετικά με την ευεξία (Wellbeing Survey) και ως αποτέλεσμα αυτής, μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκε το εκτενές πρόγραμμα ευεξίας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2022, ο Όμιλος με δεδομένη την εταιρική του κουλτούρα πραγματοποίησε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων για την ευεξία των εργαζομένων, το οποίο ξεπέρασε τις 980 συμμετοχές.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Καλλιέργεια αισθήματος συμπερίληψης και ανήκειν, και τόνωση του engagement των εργαζομένων
Αναβάθμιση well being εργαζομένων και επίτευξη ισορροπίας προσωπικής/ επαγγελματικής ζωής, που οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας και Loyalty των εργαζομένων
Κατά το 2022 οι δράσεις του προγράμματος wellbeing του Ομίλου ξεπέρασαν τις 980 συμμετοχέςΤόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την Hellas EAP για διεξαγωγή workshops για θέματα Βίας και Παρενόχλησης


Συμμετοχή εργαζομένων

Θετική αποδοχή των προγραμμάτων και ενεργή συμμετοχή σε αυτά από τους εργαζομένους


Οφέλη για τον Οργανισμό

Κοινός προσανατολισμός στην εργασία και έμπρακτη ευκαιρία διαλόγου μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 

Καλλιέργεια αισθήματος συμπερίληψης και τόνωση του engagement των εργαζομένων

Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Ομίλου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αναβάθμιση well being εργαζομένων και επίτευξη ισορροπίας προσωπικής/ επαγγελματικής ζωής, που οδηγεί σε αύξηση παραγωγικότητας και Loyalty των εργαζομένων
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ACS-GIVMED: Συνεργασία για τη δωρεά φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation