ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 481 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

www.quest.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Κατά τη διάρκεια του 2022 ο Όμιλος Quest, με απόφαση της Διοίκησης της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, με μεγάλη ενσυναίσθηση και αίσθημα ευθύνης διαμοίρασε 2,7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του ως έκτακτο επίδομα στους εργαζομένους του. Οι ωφελούμενοι ήταν οι περίπου 1.300 πιο χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι.  Η Διοίκηση του Ομίλου, προχώρησε στο έκτακτο αυτό βοήθημα ως μια οικονομική στήριξη προς τους ίδιους και τις οικογένειες τους σε πολύ δύσκολους καιρούς για τη διαβίωση του μέσου πολίτη, λόγω της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης, και των συνεπαγόμενων αυξήσεων τόσο στις τιμές της ενέργειας όσο και σε αυτές των ειδών πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αποτελεί μια έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων για τη συνεισφορά τους στην πορεία της επιχείρησης.

Το έκτακτο επίδομα δόθηκε σε δύο δόσεις, κλιμακωτά και ανάλογα με τις αποδοχές αλλά και την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό τέκνων) του καθενός.

Πάγια επιδίωξη του Ομίλου Quest είναι να αναπτύσσεται δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους τους συμ-μετόχους του,  συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας και υποστηρίζοντας, παράλληλα,  την κοινωνία, με πρωτοβουλίες και δράσεις που συνδέονται με τους τομείς δραστηριότητάς του και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία και με την πεποίθηση ότι μία επιχείρηση ευημερεί, όταν η κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ευημερεί, ο Όμιλος Quest εντάσσει στη στρατηγική του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εστιασμένες κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Μια πολύ σημαντική κατηγορία stakeholders για τον Όμιλο Quest είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, που αποτελεί βασικό άξονα επένδυσης και επιταχυντή της ανάπτυξής του. Ο Όμιλος σήμερα απασχολεί περισσότερα από 2.500 άτομα και συνεχίζει κάθε χρόνο να δημιουργεί νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας, με μέρος των στελεχών του εργάζονται από το εξωτερικό, και από διάφορες πόλεις και νησιά στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Quest επενδύει πάγια στην ανάπτυξη των εργαζομένων του, μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους, την αξιοκρατική αναβάθμισή τους, την παροχή σύγχρονων και ανταγωνιστικών πακέτων αμοιβών, αλλά και την ύπαρξη ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας, που διαμορφώνεται τόσο από τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς όσο και από τις Πολιτικές του Ομίλου.

Παράλληλα, εφαρμόζει ένα ισχυρό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, που διασφαλίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, που σέβεται τις προσωπικές ανάγκες κάθε ατόμου, το ευ ζην του  και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενώ συνεχίζει να θέτει συγκεκριμένους στόχους και δεσμεύσεις για την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας (inclusion & diversity) και τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης σε κάθε λειτουργία, ώστε να μπορούν να προοδεύουν, να ευημερούν και να αισθάνονται υπερήφανοι, λαμβάνοντας τη μέγιστη ικανοποίηση από την εργασία τους.  Κατά το 2022 ( Δεκέμβριος 2022) 4 εταιρείες του Ομίλου, πιστοποιήθηκαν ως Great Place to Work, λαμβάνοντας πολύ υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στη σχετική έρευνα εργαζομένων ( άνω του 85%), ενώ  μία  εταιρεία πιστοποιήθηκε ως Best Workplace (ανακοίνωση Μάιος 2023).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ο Όμιλος Quest δείχνει συχνά τα αντανακλαστικά του σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, και δεν θα μπορούσε να μην το κάνει και τώρα στην περίπτωση της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης.

Κατά το 2022 ο Όμιλος διαμοίρασε 2,7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του ως έκτακτο επίδομα στους εργαζομένους του. Οι ωφελούμενοι ήταν περίπου 1.300 εργαζόμενοι, που αμείβονται με συγκριτικά χαμηλότερους μισθούς. Το έκτακτο αυτό βοήθημα αποτελεί μια οικονομική στήριξη προς τους εργαζόμενους του Ομίλου και τις οικογένειες τους σε πολύ δύσκολους καιρούς για τη διαβίωση του μέσου πολίτη, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και σε αυτές των ειδών πρώτης ανάγκης.

Με τη δράση αυτή ο Όμιλος έδειξε ακόμη μια φορά την ενσυναίσθηση, τις αξίες και τις αρχές της Διοίκησης, επιλέγοντας αυτή τη φορά να ενισχύσει ως κοινωνική ομάδα τους πιο ευάλωτους από τους εργαζομένους του, ενδυναμώνοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με τη δράση που υλοποίησε ο Όμιλος Quest έδειξε για άλλη μια φορά τη βούλησή του και την  ετοιμότητά του να κινηθεί άμεσα και να  προσφέρει βοήθεια σε πιο ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας σε περίοδο κρίσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι  η ουσιαστική σύνδεση του Ομίλου με τους stakeholders του, καθώς και η ισχυρή δέσμευση του Ομίλου ως κοινωνικός εταίρος να βοηθά στη βελτίωση της ζωής συνανθρώπων μας σε κρίση.

Στην προκείμενη περίπτωση οι συνάνθρωποί μας που ενισχύθηκαν ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου Quest και οι οικογένειές τους, σε μία χρονική συγκυρία όπου η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός έχουν ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση, αποδυναμώνοντας σημαντικά το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη. Την ενέργεια αυτή υποδέχθηκαν θερμά όλοι οι εργαζόμενοι, όσο και η επιχειρηματική κοινότητα, καθώς επιβεβαιώνει στην πράξη το ήθος, τις αξίες και τις αρχές που έχουν κάνει τον Όμιλο Quest να ξεχωρίζει για περισσότερα από 42 χρόνια.

Μετρήσιμα Αποτελέσματα

- Έκτακτο επίδομα ύψους 2,7 εκατ. ευρώ
- ~ 1.300 οικογένειες  των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζόμενων του Ομίλου  έλαβαν το επίδομα
- Σπονδυλωτό επίδομα, ανάλογα με τον μισθό και την οικογενειακή κατάσταση ( 750 προστατευόμενα μέλη / τέκνα) . Ως παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με €1.000 και έχει 2 παιδιά, έλαβε ως επίδομα  €2.600 κατά το 2022, είδε δηλαδή το ετήσιο εισόδημά του να αυξάνεται κατά περίπου 20%.
- > 50% των εργαζομένων του Ομίλου επωφελήθηκαν από τη δράσηΤόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ACS-GIVMED: Συνεργασία για τη δωρεά φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation