ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 480 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare

Κοινωφελείς συνεργασίες Ομίλου Quest 2017: με ΜΚΟ για την ACS και με εκπαιδευτικούς φορείς για τις εταιρείες Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ QUEST

Η Quest Συμμετοχών ΑΕ, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest, ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στους τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, της Πράσινης Ενέργειας, καθώς και των Ταχυμεταφορών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στην 40ετή του πορεία ο Όμιλος Quest έχει συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο, με τις εταιρείες του να συμμετέχουν από ηγετική θέση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του της χώρας. Θέτοντας πάντα υψηλούς ποιοτικούς στόχος, επιδίωξη αποτελεί η συνεχής δημιουργία αξίας για την κοινωνία και τη χώρα μας, με όραμα έναν προηγμένο κόσμο προόδου και ευημερίας για όλους.

www.quest.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με στόχο να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης του κοινωνικού συνόλου, η ACS, καθώς και οι εταιρείες τεχνολογίας του Ομίλου Quest συνεργάζονται στρατηγικά με ΜΚΟ και εκπαιδευτικούς φορείς

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 Οι συνεργασίες της ACS με ΜΚΟ ενισχύουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων, σημαντική θέση μεταξύ των οποίων τα παιδιά, ενώ οι συνεργασίες των εταιρειών τεχνολογίας με εκπαιδευτικούς φορείς στηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα

 

Χρονική διάρκεια

2017


Περιγραφή

Με πνεύμα δέσμευσης στο κοινωφελές έργο και αξιοποιώντας τα μοναδικά της πλεονεκτήματα, όπως το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο, την ταχύτητα, την οργάνωση και την αξιοπιστία της, η ACS υλοποιεί δράσεις μεγάλης εμβέλειας, με παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή σε τιμή κόστους, βοηθώντας πολίτες, φορείς και ΜΚΟ να συμβάλλουν στο κοινό καλό. Ενδεικτικά, οι συνεργασίες της ACS το 2017 με ΜΚΟ ήταν οι εξής:

Χαμόγελο του Παιδιού: Αναγνωρίζοντας το όφελός του στην κοινωνία και τις συντονισμένες προσπάθειές του για ευημερία των παιδιών με κάλυψη των προβλημάτων που απειλούν τη διαβίωσή τους, η ACS συνεισφέρει στρατηγικά στο έργο του Οργανισμού με ειδική ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική για τις πάγιες ανάγκες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ίδρυμα «Κάνε μια Ευχή»: Η ACS στηρίζει το ίδρυμα «Κάνε μια Ευχή», το έργο του οποίου δίνει δύναμη στα παιδιά που υποφέρουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες με ειδική τιμολογιακή πολιτική αλλά και χορηγία αποστολών στο πρόγραμμα «Το Αστέρι της Ευχής»

Πολιτιστική αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΥΡΝΑ: Προσβλέποντας στην ενθάρρυνση του εξωσχολικού διαβάσματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η ACS υποστηρίζει το πρόγραμμα «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®» - www.vivliaserodes.gr της ΜΚΟ «ΠΥΡΝΑ» αναλαμβάνοντας τη μεταφορά των βιβλίων από σχολείο σε σχολείο με ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση τροχαίων ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς»: Η ACS προσέφερε στον οργανισμό υπηρεσίες αποστολών έντυπου προωθητικού υλικού για την πανελλαδικής εμβέλειας ενέργεια «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα»

Παιδικά χωριά SOS Ελλάδος: Μεριμνώντας για την προσφορά οικογενειακού περιβάλλοντος για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και δημιουργώντας προγράμματα πρόληψης για την αποφυγή της εγκατάλειψης παιδιών, ο οργανισμός υποστηρίχθηκε από την ACS με την προσφορά υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Δίκτυο Μεσόγειος SOS: H ΑCS παρείχε ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική για τη μεταφορά υλικού που προοριζόταν για τους εθελοντές της εκστρατείας «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»

Υποστήριξη πλημμυροπαθών Δυτικής Αττικής: Θέλοντας να προσφέρει έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες, η ACS αξιοποίησε το  πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της και απηύθυνε κάλεσμα για δωρεάν συγκέντρωση και  αποστολή των ειδών πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής. Τη δράση επίσης υποστήριξαν και οι εταιρείες Πληροφορικής του Ομίλου Quest, Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare με παροχή ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι εταιρείες τεχνολογίας Info Quest Technologies, Uni Systems και iSquare υλοποιούν ένα σύνολο από συνεχιζόμενες ποιοτικές και στοχευμένες δράσεις αναφορικά με τη διασύνδεση Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

«Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest»: Το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης του επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή Quest υλοποιείται συστηματικά από την Info Quest Technologies τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές, καθώς εξοικειώνονται με τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Έρευνα για την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαίδευση: Η iSquare, γνωρίζοντας τα οφέλη από την αξιοποίηση του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου, τα τελευταία χρόνια υλοποιεί το πρόγραμμα “Pad 1-1” για την εισαγωγή του στις σχολικές τάξεις. Για να αξιολογήσει τις αλλαγές που επιφέρει η ευρεία χρήση του iPad στη μαθησιακή εμπειρία, η εταιρεία εκπόνησε ερευνητική μελέτη, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού - CoSyLLab (Computer Supported Learning Engineering Lab) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία ολοκληρώθηκε τους πρώτους μήνες του 2017. Η έρευνα ανέδειξε τα σημαντικά οφέλη όχι μόνο από τη χρήση του iPad στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, αλλά και ευρύτερα από τη συνεργασία ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων

Edupad - Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στο Σχολικό Περιβάλλον: To www.edupad.gr προέκυψε από τη συνεργασία της iSquare και μιας ομάδας επίλεκτων εκπαιδευτικών με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στη χρήση ψηφιακών εργαλείων στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα σύνολο εκπαιδευτικών εφαρμογών και ψηφιοποιημένων βιβλίων, ταξινομημένων ανά είδος, εκπαιδευτική βαθμίδα και γνωστικό πεδίο, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. Σκοπός του www.edupad.gr είναι να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και να αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές εφαρμογές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ψηφιοποίηση Σχολικών Βιβλίων: Σε συνεργασία με ομάδα εκπαιδευτικών, η iSquare έχει ψηφιοποιήσει, ειδικά για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη εντός και εκτός του περιβάλλοντος της σχολικής τάξης και συνεχώς ανανεώνει το περιεχόμενο, σύμφωνα με τις βελτιώσεις και αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας.

Ημερίδες για εκπαιδευτικούς: Η iSquare, με στόχο να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, διενεργεί συστηματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, είτε σε ευρύτερο κοινό, είτε εξειδικευμένα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας: H δεκαμελής Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, η οποία προάγει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συμμετείχε στον τελικό του μεγάλου πανευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνοασφάλειας, European Cyber Security Challenge 2017 (ECSC ’17). Τη συμμετοχή της υποστήριξαν οι εταιρείες Info Quest Technologies και Uni Systems ως χορηγοί της αποστολής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Για τις προαναφερθείσες συνεργασίες, η ACS πραγματοποίησε 13.491 αποστολές, η Info Quest Technologies υποδέχθηκε 392 μαθητές οι οποίοι σε πενταμελείς ομάδες συναρμολογήσαν Quest PC, η iSquare διεξήγαγε έρευνα σε 53 εκπαιδευτικούς, 424 γονείς και 1172 μαθητές και παρείχε εκπαίδευση σε περισσότερους από 100 εκπαιδευτικούς. Συνολικά, το ύψος της κοινωνικής συνεισφοράς του Ομίλου Quest για το 2017 μέσω συνεργασιών και άλλων δράσεων ανήλθε στα €720.280Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Επιλεγμένες ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δράση της ACS για την υποστήριξη των πλημμυροπαθών Δυτικής Αττικής, ενώ ομάδες εργαζομένων εμπλέκονται στις συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ουσιαστική σύνδεση με stakeholders και κοινωνική συνεισφορά 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ACS-GIVMED: Συνεργασία για τη δωρεά φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες

H IQbility, το εκκολαπτήριο του Ομίλου Quest στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Mind the code: Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Quest για εκμάθηση κώδικα προγραμματισμού με δυνατότητα πρόσληψης στον Όμιλο.

Η δέσμευση για βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών ως απόρροια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου Quest

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Η δέσμευση του Ομίλου Quest για την Προώθηση της Διαφάνειας, της Λογοδοσίας, της Ανάπτυξης και Διατήρησης του Υγιούς Ανταγωνισμού

Καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις που εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών της ACS, εταιρείας του Ομίλου Quest

Ο Όμιλος Quest δεσμεύεται στη Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG Στρατηγική και Στόχοι για το Περιβάλλον με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030

Ο Όμιλος Quest υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Ο Όμιλος Quest υποστηρίζει με έκτακτο επίδομα 2,7 εκατ. ευρώ τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους του

Όμιλος Quest – IQbility: 8 χρόνια υποστηρίζει δυναμικά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Όμιλος Quest – Δράσεις για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ψηφιακής Καινοτομίας

Όμιλος Quest: H ACS θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση ΜΚΟ και άλλων φορέων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Όμιλος Quest: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Όμιλος Quest: Συμμόρφωση με νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και προώθηση συναφών Πολιτικών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του, με στόχο την προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου και τη δημιουργία κοινής κουλτούρας

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία & μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου Quest

Πρόγραμμα «Living our Values» : Προώθηση των Αρχών και των Αξιών του Ομίλου Quest στους εργαζόμενους του

Πρόγραμμα για την υποστήριξη προσφύγων από την ACS, εταιρεία του Ομίλου Quest

Συνεργασία ACS με Μ.Κ.Ο., τους Πολίτες και την Περιφέρεια Αττικής για την Υποστήριξη των Πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής

Υποστηρίζοντας την Κοινωνία για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation