ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 344 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση της Διαφθοράς

Πρωτοβουλία

Εταιρική Διακυβέρνηση Lamda Development

Εταιρική Διακυβέρνηση Lamda Development
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

LAMDA DEVELOPMENT

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος LAMDA Development διαδραματίζει κατεξοχήν σημαντικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη οικιστικών κτιρίων και γραφείων κυρίως στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη), συγκροτήματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, και τις Μαρίνες Φλοίσβου, Ελληνικού και Κέρκυρας. H LAMDA Development έχει αναλάβει την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά (η ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού καθώς και η ανάδειξη του παραλιακού μετώπου), η οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Το πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία κατέχει ο Όμιλος Λάτση.  www.lamdadev.com, www.theellinikon.com.grΣτόχος δράσης

Οι αρχές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση θεωρούνται από τη ∆ιοίκηση της Lamda Development απαραίτητες τόσο για τον έλεγχο των αποφάσεων και ενεργειών της ∆ιοίκησης, όσο και για την προστασία των συµφερόντων των µετόχων της εταιρείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Lamda Development λειτουργεί ως ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής και συµµόρφωσης µε την ισχύουσα νοµοθεσία, που προωθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια µε σκοπό την προσθήκη αξίας και τελικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Το περιεχόµενό του Κώδικα εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ενηµερώνεται σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, ώστε να παραµένει πάντοτε επίκαιρος και να ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

H Lamda Development είναι ένας επιχειρηµατικός οργανισµός που επικοινωνεί και αλληλεπιδρά συστηµατικά µε τα ενδιαφερόµενα µέρη του, τα οποία ανήκουν είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί η Εταιρεία έχει ως βασικά ενδιαφερόµενα µέρη τους εταίρους και τους φορείς εκείνους που έχουν άµεσο αντίκτυπο ή επίδραση στη µακροπρόθεσµη, βιώσιµη πορεία και στη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και επηρεάζονται από αυτή. Συγκεκριμένα:

 • Εργαζόμενοι: Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, για την ύπαρξη ενός δίκαιου πλαισίου λειτουργίας, για την εκπαίδευση και την εξέλιξή τους, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους, για την παροχή ίσων ευκαιριών και για την αποφυγή διακρίσεων
 • Μέτοχοι: Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, την περιβαλλοντική και κοινωνικό-οικονοµική συµµόρφωση, καθώς και για τις επιδόσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)
 • Χρηματοοικονομικοί φορείς (Τράπεζες, Αναλυτές, Χρηματιστήριο): Ενδιαφέρονται για την οικονοµική επίδοση της Εταιρείας, την περιβαλλοντική και κοινωνικό-οικονοµική συµµόρφωση, αλλά και για τις επιδόσεις σε θέµατα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG)
 

Χρονική διάρκεια

Από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα


Περιγραφή

Η Lamda Development στηρίζει τη λειτουργία της σε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό µοντέλο διακυβέρνησης το οποίο υποστηρίζει την αποδοτική και βιώσιμη λειτουργία της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μοντέλο διακυβέρνησης της Εταιρείας έχει δομηθεί ώστε να υιοθετεί πρακτικές για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο αρχών που ανταποκρίνεται στις διαστάσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην ανάλυση ευκαιριών, κινδύνων και ποιοτικών/ποσοτικών στόχων για τις κυριότερες δραστηριότητες της. Παράλληλα, εφαρμόζονται πρακτικές ανάπτυξης διαλόγου (Stakeholder Dialogue) με το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του (Stakeholders & Shareholders), καθώς και κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεσή της με τα ουσιώδη θέματα του Οργανισμού.

Με βάση τα παραπάνω, έχουν συσταθεί διάφορες επιτροπές, οι οποίες επανδρώνονται από τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

 • Επιτροπή Ελέγχου: Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εσωτερικού Ελεγκτή, των ορκωτών ελεγκτών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά στις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις, στις εκθέσεις διοικητικής πληροφόρησης, στην εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
 • Επιτροπή Αποδοχών και Ορισμού Υποψηφίων: Η Επιτροπή Αποδοχών και Ορισµού Υποψηφίων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε ότι αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αµοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζοµένους, της εταιρείας, σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα.
 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: Ο εσωτερικός έλεγχος της Lamda Development είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, και συµβουλευτική λειτουργία, η οποία προσθέτει αξία στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και στις διαδικασίες του οργανισµού. Βοηθά στην επίτευξη των στόχων µε την εφαρµογή συστηµατικής και πειθαρχηµένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών µηχανισµών και των λειτουργιών εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων: Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων έχει ως σκοπό την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των κινδύνων, που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Επιτροπή διατυπώνει προτάσεις, τις οποίες εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Παράλληλα η Εταιρεία εφαρμόζει μία σειρά από κανονισμούς και πολιτικές που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων:

 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Κανονισμός επί Θεμάτων Προσωπικού και άλλων Διοικητικών Θεμάτων Διαδικασίες Λειτουργίας Γραφείων
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
 • Πολιτική Προμηθειών
 • Πολιτική Καταπολέμησης της Διαφθοράς
 • Πολιτική Εσωτερικής Ανακοίνωσης Θέσεων Εργασίας
 • Κώδικας Δεοντολογίας

Τέλος, στο πλαίσιο προσδιορισμού των ουσιαστικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία της, η Lamda Development υλοποίησε ποιοτική έρευνα σε εκπροσώπους των ενδιαφερόµενων µερών της προκειµένου να εξετάσει όλα τα σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς και να συστηµατοποιήσει τον διάλογο µαζί τους για αυτά τα θέµατα. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω:

 • Βήμα 1 Εντοπισµός και ιεράρχηση των κύριων ενδιαφερόµενων µερών, που θα συµπεριληφθούν στη διαδικασία ανεύρεσης των ουσιαστικών θεµάτων
 • Βήμα 2 Εντοπισµός και ιεράρχηση των βασικών δεικτών (οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί, εργασιακές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώµατα, υπεύθυνες υπηρεσίες κ.ά.), µε τη χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI)
 • Βήμα 3 ∆ιεξαγωγή έρευνας, µέσω ενός ποιοτικού ερωτηµατολογίου για τον προσδιορισµό των ουσιαστικών θεµάτων σύµφωνα µε τη γνώµη των ενδιαφερόµενων µερών και της ∆ιοίκησης.
 • Βήμα 4 ∆ηµιουργία πίνακα (matrix) που προσδιορίζει τα ουσιαστικά θέµατα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ως ουσιαστικά θέµατα κρίνονται τα ακόλουθα

 • Υγεία και ασφάλεια πελατών/επισκεπτών
 • Περιβαλλοντική συμμόρφωση
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Κοινωνικές παροχές εργαζομένων
 • Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις
 • Διαφορετικότητα και αποφυγή διακρίσεων
 • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων
 • Πρακτικές ασφαλείας
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Κατανάλωση ενέργειας
 • Κατανάλωση νερού

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσω του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται, η Lamda Development έχει καταφέρει να ενσωματώσει πλήρη διαφάνεια στην λειτουργία της, δίκαιη μεταχείριση των μετόχων, ενίσχυση του ενδοεταιρικού διαλόγου με τους εργαζόμενους, αναγνώριση των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη της και εν τέλει αύξηση της ανταγωνιστικότητάς, και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της. Παράλληλα, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης, η Διοίκηση προάγει και υιοθετεί ένα σύστημα αξιών και συμπεριφορών, με απώτερο σκοπό την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τον συνεχή διάλογοΤόπος Δράσης

Το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης της Lamda Development, εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου η Εταιρεία διατηρεί δραστηριότητα (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Μαρίνα Φλοίσβου, Γραφεία σε Μαρούσι και Ελληνικό).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

N/A


Συμμετοχή εργαζομένων

N/A


Οφέλη για τον Οργανισμό

Μέσω του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετείται η εταιρεία έχει καταφέρει:

 • Πιο αποδοτική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού
 • Εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Εξάλειψη παρατυπιών και περιπτώσεων διαφθοράς
 • Καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων
 • Ενίσχυσης φήμης της εταιρίας
 • Ενίσχυση της απόδοσης της εταιρείας και τελικά του οφέλους των μετόχωνΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Εταιρική Διακυβέρνηση Lamda Development

Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με Aναπηρία στο Ελληνικό

Συμφωνία Lamda Development-ΤΙΤΑΝ-Lafarge Beton για Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Ελληνικό

Συνεργασία Lamda Development-ΥΠΠΟΑ: Έργα ανακατασκευής εγκαταστάσεων υγρού στίβου στο ΟΑΚΑ

Υπεύθυνα για την Αγορά

Υπεύθυνα για την Αγορά

Υπεύθυνα για την Κοινωνία

Υπεύθυνα για το Περιβάλλον

Υπεύθυνα για το ΠεριβάλλονΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation