ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνα για την Κοινωνία

Υπεύθυνα για την Κοινωνία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

LAMDA DEVELOPMENT

Η Lamda Development αποτελεί την κορυφαία εταιρεία διαχείρισης εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει, επίσης, χώρους γραφείων, οικιστικές αναπτύξεις και τη Μαρίνα Φλοίσβου. Η εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπλαση σττην έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου στο Ελληνικό, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.lamdadev.com, www.theellinikon.com.grΣτόχος δράσης

Η Lamda Development θεωρεί αυτονόητο ότι οι επιχειρήσεις, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, οφείλουν να υιοθετούν υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, εφαρμόζοντας πρακτικές με ανταποδοτικό χαρακτήρα προς το κοινωνικό σύνολο. Με βάση την παραπάνω παραδοχή, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα σύνολο πρωτοβουλιών που στοχεύουν: στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και στην υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της Πολιτείας εν καιρώ κρίσης, η Εταιρεία ανέλαβε πρωτοβουλίες ανταπόκρισης στην υγειονομική κρίση την περίοδο 2020-2021 οι οποίες αναπτύχθηκαν σε τέσσερις πυλώνες δράσεων:

 • Υποστήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας
 • Συμμετοχή σε ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος
 • Οικονομική στήριξη του ΕΣΥ
 • Υποστήριξη των ενοίκων στα εμπορικά κέντρα

Επιπλέον, σταθερή δέσμευση της εταιρείας είναι η υλοποίηση στρατηγικών και πρακτικών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και δημιουργούν αξία για την κοινωνία και την αγορά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι
 • Καταστηματάρχες και Προμηθευτές
 • Κυβέρνηση
 • Κοινωνία
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)
 • Μέτοχοι
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Χρηματοοικονομικοί φορείς (Τράπεζες, Αναλυτές, Χρηματιστήριο)
 

Χρονική διάρκεια

Από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα


Περιγραφή

Για τη Lamda Development, η επιχειρηµατική δραστηριότητα µιας εταιρείας έχει ως αφετηρία δράσης τη συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο της χώρας όπου δραστηριοποιείται, προκειµένου να µπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα να λειτουργεί στο περιβάλλον που έχει επιλέξει να αναπτύσσεται. H Εταιρεία τηρεί τις ηθικές δεσμεύσεις της αναφορικά με τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πληθώρα συνεργειών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall, The Mall Athens, Mediterranean Cosmos και της Μαρίνα Φλοίσβου πραγματοποιείται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς που ξεχωρίζουν για το έργο τους. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους συνεργαζόμενους φορείς να φιλοξενηθούν στους κοινόχρηστους χώρους των εμπορικών αναπτύξεων της Εταιρείας και να επικοινωνήσουν το έργο τους, στους 25.000.000 επισκέπτες ετησίως. Συνολικά και μέχρι και το έτος 2020, υλοποιήθηκαν προγράμματα στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα εμπορικά κέντρα Τhe Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, η Lamda Development, σε συνεργασία με πολλούς κρατικούς φορείς και υπουργεία, υλοποίησε σειρά δράσεων για την υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου και την εξομάλυνση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα:

Εμβολιαστικό Κέντρο Ελληνικού: Η Lamda Development τάχθηκε στο πλευρό της Πολιτείας, συμφωνώντας -ως προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε - να τεθεί στην διάθεση των αρμόδιων φορέων το ακίνητο του Ολυμπιακού Κέντρου Ξιφασκίας για την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας.
Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, και στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας διαχείρισης των προκλήσεων που δημιούργησε η υγειονομική κρίση στην Παιδεία, η Lamda Development προχώρησε στην δωρεά συσκευών τύπου tablet προς το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύτηκαν σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας.
Δωρεά προς το ΕΣΥ: Επιθυμώντας να συνδράμουν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, η Lamda Development και τα εμπορικά της κέντρα The Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν σε δωρεά σημαντικού χρηματικού ποσού για την άμεση κάλυψη αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Μέτρα στήριξης ενοικιαστών στα εμπορικά κέντρα: Η Lamda Development στάθηκε ουσιαστικά στο πλευρό των συνεργατών της, προχωρώντας σε μείωση ενοικίων στα εμπορικά της κέντρα κατά 70% για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, πέραν την προβλεπόμενης εκ του νόμου μείωσης 40%.

Τέλος, σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Lamda Development είναι η υλοποίηση στρατηγικών και πρακτικών οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και δημιουργούν αξία για την κοινωνία και την αγορά.  Σε αυτό το πλαίσιο, με βάση το σχεδιασμό της για την εμβληματική επένδυση του Ελληνικού, η Lamda Development δρομολογεί επενδύσεις της τάξεως των 390 - 480 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών, έργα οδικών δικτύων και έργα κοινής ωφέλειας. Άμεσα αναμένονται οι πρωτες δημοπρατήσεις με σκοπό την κατωκύρωση των εργαλαβιών κατά το α’ τρίμηνο του 2022. Παράλληλα σχεδιάζονται δημοπρατήσεις για το δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης υδάτινων πόρων, ένα πρωτοποριακό έργο που πέρα από την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντικές ποσότητες υδάτων για αντίστοιχες ανάγκες των όμορων δήμων του έργου αλλά και διαφόρων άλλων περιοχών της Αττικής. Βασική προτεραιότητα της Lamda Development για το Ελληνικό είναι να προχωρήσει με μια πρότυπη αστική ανάπλαση, που που θα σέβεται το πολεοδομικό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο, θα διαχέει τα οφέλη του σε ευρύτερες περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής και θα χαρακτηρίζεται από πολυσυλλεκτικότητα διαμορφώνοντας υποδομές κοινής ωφέλειας ανοιχτές σε όλους τους κατοίκους.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η επιχειρηματική δράση και η λειτουργία των τριών εμπορικών κέντρων (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) έχουν δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας, ενώ προς αυτήν την κατεύθυνση και το έργο του Ελληνικού στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Αναλυτικότερα, αναμένεται να δημιουργήσει 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής του και προσφέροντας πάνω από €14 δισεκατομμύρια στο ελληνικό κράτος μέσω φόρων.

Παράλληλα, σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής των πρωτοβουλιών κοινωνικής υπευθυνότητας της Lamda Development, υποστηρίχθηκαν 70 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου του Ελληνικού επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία εμβολιασμού στη χώρα μας, επιτυγχάνοντας την όσο το δυνατόν συντομότερη εξασφάλιση ανοσίας του πληθυσμού και επιστροφή των πολιτών και της οικονομίας σε συνθήκες κανονικότητας. Η στήριξη της Εταιρείας προς τους συνεργάτες της που διατηρούν καταστήματα στα εμπορικά της κέντρα βοήθησε σημαντικά τη ρευστότητά τους, δίνοντας τους σημαντική ανάσα εν μέσω μιας πολύ δύσκολης περιόδου. Παράλληλα η οικονομική ενίσχυση προς το ΕΣΥ εξασφάλισε απαραίτητους οικονομικούς και αναλώσιμους πόρους για τα νοσοκομεία της χώρας. Αντίστοιχα, η προσφορά συσκευών tablet προς το υπουργείο Παιδείας που δόθηκαν σε μαθητές πρωτοβάθμιας/ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, συνέβαλε στη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης που κατέστη αναγκαία λόγω της πανδημίας.

Σημαντική ήταν και η προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης προς τα κοινωνικά παντοπωλεία στους όμορους δήμους του Ελληνικού. Μέσω αυτής της ενέργειας, πολίτες σε ανάγκη και ευπαθείς ομάδες, είχαν την ευκαιρία να έχουν δωρεάν και άμεση πρόσβαση σε απαραίτητα είδη, μέσω των κοινωνικών δομών των κατά τόπους φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.Τόπος Δράσης

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας της Lamda Development, εφαρμόζονται σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου η Εταιρεία διατηρεί δραστηριότητα (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Μαρίνα Φλοίσβου, Γραφεία σε Μαρούσι και Ελληνικό).


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Υπουργείο Υγείας – Οικονομική ενίσχυση ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας / Παραχώρηση Εμβολιαστικού Κέντρου Ελληνικού
 • Υπουργείο Παιδείας – Δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού για τηλεκπαίδευση
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Φροντίδα, Θετική Φωνή, Η Καρδιά του Παιδιού, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Όλοι μαζί μπορούμε, Make a wish, Αμυμώνη – ενίσχυση των δράσεων τους

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής της Lamda Development για την κοινωνική υπευθυνότητα, διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε κοινωνικά προγράμματα, όπως προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας, εθελοντική αιμοδοσία, συγκέντρωση τροφίμων για ευπαθείς ομάδες, αλλά και σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εφαρμόζοντας τις εν λόγω προωτοβουλίες κοινωνικής υπευθυνότητας, η Lamda Development προσφέρει ισχυρά ηθικά κίνητρα προς τους εργαζόμενους της και όλα τα συνδεόμενα με την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη, εξασφαλίζοντας αύξηση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της εταιρικής της εικόνας. Παράλληλα, δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί με την Πολιτεία και το κοινωνικό σύνολο το οποίο υποστηρίζεται από τις δράσεις της εταιρείας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation