ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προστασία από την κλιματική αλλαγή

Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προστασία από την κλιματική αλλαγή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

V GROUP

Ο Όμιλος εταιρειών V Group, αποτελεί έναν δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης Αποβλήτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με ιδρυτή τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ο Όμιλος V Group παρέχει εξαιρετικά καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, ενώ παραμένει προσηλωμένος στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία και δέσμευση του Ιδρυτή του Ομίλου, έχει συσταθεί το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη, το οποίο παρέχει σημαντική υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών, την ευημερία των ζώων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, οι εταιρείες του Ομίλου V Group, μέλος του CSR Hellas – με κορυφαίες τις Antipollution, VEN Engineering, Green και VEN Energy - επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην εναλλακτική διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και κατέχουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ο Όμιλος αναπτύσσεται με προσήλωση στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://vgroup.com.gr/

Επικοινωνία: [email protected]Στόχος δράσης

Η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προωθώντας παράλληλα την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μερικοί από τους βασικότερους πυλώνες της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου V Group.

Κύριο μέλημα των εταιρειών του Ομίλου είναι να δημιουργούν, να παράγουν προστιθέμενη αξία για τους συνεργάτες τους, να συμβάλλουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, πιστές στις αρχές του “zero waste” και “net zero carbon”, σεβόμενες παράλληλα το περιβάλλον και την κοινωνία μέσα στην οποία υπάρχουν και δραστηριοποιούνται.  

Στόχος της δράσης είναι η αξιοποίηση καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως ο ήλιος και ο αέρας, προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου, μέσω της ελαχιστοποίησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που συνδέεται με αυτή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πλάνο δράσεων της V Group στον τομέα της ενέργειας βρίσκει απήχηση στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών του Ομίλου και κυρίως στις τοπικές κοινωνίες. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, επιζητεί την υλοποίηση πρωτοβουλιών που δίνουν λύσεις στα κρίσιμα αυτά ζητήματα για τον πλανήτη. Οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των δραστηριοτήτων τους ώστε να περιοριστεί με τον τρόπο αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου, προσελκύουν το ενδιαφέρον των συνεργατών, των προμηθευτών, των πελατών του Ομίλου, οι οποίοι αναζητούν έναν κοινωνικά υπεύθυνο εταίρο που θέτει αντίστοιχες με τις δικές τους, προτεραιότητες, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι και το σύνολο των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων, επικροτεί τις υψηλές προδιαγραφές σε συμμόρφωση με τους εθνικούς στόχους, που ο Όμιλος θέτει ως βάση του σχεδιασμού των έργων και επενδύσεών του.  

 

Χρονική διάρκεια

2021 - 2022


Περιγραφή

Ο ενεργειακός βραχίονας του Ομίλου V Group, εκπροσωπούμενος από τις εταιρείες VEN Energy και Green, ολοκλήρωσε με επιτυχία, στις αρχές του 2022 την κατασκευή αιολικών σταθμών, ισχύος 2,35 MW έκαστος, στις θέσεις «Μεγάλο Βουνό 1» και «Μουγδοτά» της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

O Όμιλος V Group σχεδίασε και υλοποίησε την εγκατάσταση δύο μετατροπέων αιολικής ενέργειας τύπου (ανεμογεννητριών) ENERCON E-92, με ύψος 69m και ισχύ 2,35 MW, για τα αιολικά πάρκα του στις τοποθεσίες «Μεγάλο Βουνό» και «Μουγδοτά», στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η συγκεκριμένη επένδυση, ευθυγραμμιζόμενη με τις νόρμες της ενεργειακής μετάβασης, αυξάνει τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην εγχώρια κατανάλωση και στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.  

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, ο Όμιλος V Group έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά και φωτοβολταϊκά στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. 

Η στροφή στην αιολική ενέργεια και συνολικά στις ΑΠΕ προκύπτει από την αναδιάταξη της παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον αλλά και τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Ενδεικτικά, κάθε εγκατεστημένο μεγαβάτ (MW) αιολικής ενέργειας αποσοβεί την έκλυση περίπου 3.000 τόνων CO2 ετησίως, ενώ για κάθε κιλοβατώρα (kWh) που παράγεται από αιολικά πάρκα, επιτυγχάνεται η αποφυγή έκλυσης ενός κιλού (1kgr) διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Στα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ και, συγκεκριμένα, της αιολικής ενέργειας, συγκαταλέγεται η αποκέντρωση του συστήματος ενέργειας εξαιτίας της γεωγραφικής τους διασποράς. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την ανακούφιση των συστημάτων υποδομής και τον περιορισμό των απωλειών κατά την μεταφορά ενέργειας. 

Η αποφυγή επιβάρυνσης του τοπικού περιβάλλοντος με επικίνδυνους αέριους ρύπους, η συνεισφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προστίθενται στον μακρύ κατάλογο με τα οφέλη της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, τα οποία συνδιαμορφώνουν τη στρατηγική των εταιρειών VEN Energy και Green στο ενεργειακό τοπίο.

Επίσης, το 2021 ο ενεργειακός κλάδος του V Group, προέβη σε επενδύσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία τριών Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής ισχύος 1,5MW (0,5MW έκαστος) στις θέσεις «ΤΡΑΓΑΝΑ» του Δήμου Καμένων Βούρλων, «ΒΑΛΤΟΣ ΤΡΟΛΙΑ» του Δήμου Στυλίδος και «ΒΑΛΤΟΣ» του Δήμου Στυλίδος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Παράλληλα, η εταιρεία VEN Engineering, μέλος του Ομίλου, με την υποστήριξη των εταιρειών του ενεργειακού κλάδου, GREEN και VEN Energy, προγραμμάτισε και πραγματοποίησε την τοποθέτηση συστήματος Net Metering 200 KW στις οροφές των εγκαταστάσεων της για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων στον Ασπρόπυργο, και πρόκειται να ολοκληρώσει την εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος στην οροφή της νέας υπερσύγχρονης μονάδας που αναλαμβάνει  τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και εναλλακτικών πρώτων υλών στη Ριτσώνα.   

Τέλος, ο Όμιλος, στο πλαίσιο της αντιστάθμισης αέριων εκπομπών, βάσει των υπολογισμών του ανθρακικού αποτυπώματος των εταιρειών του, χρηματοδότησε αιολικό πάρκο στο προάστιο Hebei της Κίνας. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση και λειτουργία 54 ανεμογεννητριών των 750kW, 100 ανεμογεννητριών των 800kW και 53 ανεμογεννητριών των 1500kW, συνολικής ισχύος 200MW, για την παραγωγή περίπου 438.550 MWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο. Η λειτουργία του αιολικού πάρκου πρόκειται να εξοικονομήσει 350.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Με τις επενδύσεις του στην καθαρή ενέργεια ο Όμιλος συνέβαλε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων 3, 7, 8, 9, 13 και 15 βιώσιμης ανάπτυξης.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι επενδύσεις σε έργα πράσινης ενέργειας διασφαλίζουν το μέλλον του πλανήτη, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στην υγεία και ευημερία, στην αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Η ενισχυμένη πλέον ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των μελών της σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η ανάγκη καλλιέργειας περιβαλλοντικής κουλτούρας με έμφαση στη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη, που αυτή προβάλλει, ικανοποιούνται με την κατασκευή έργων που αξιοποιούν ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, μειώνουν την επίπτωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη συνυπολογίζοντας τα οφέλη για την κοινωνία και τον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την εταιρική διαφάνεια.     

Συγκεκριμένα το έργο στην Κίνα, εκτός των περιβαλλοντικών οφελών (μείωση εκπομπών CO2) που εξασφαλίζει για την τοπική κοινωνία εγγυάται και χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά αν ληφθεί υπόψη ότι το προάστιο Hebei συγκαταλέγεται στις 5 ακριβότερες περιοχές παροχής ενέργειας στην Κίνα.Τόπος Δράσης

Υλοποίηση πλάνου συντονισμένων δράσεων για το κλίμα και αξιοποίησης πράσινης ενέργειας, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις οροφές των εγκαταστάσεων διαχείρισης μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων του Ομίλου V Group στις περιοχές Ασπροπύργου και Ριτσώνας αντίστοιχα. 2. Κατασκευή αιολικών Σταθμών στο Δήμο Τανάγρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 3. Χρηματοδότηση αιολικού πάρκου στο προάστιο Hebei της Κίνας. 4. Εγκατάσταση και λειτουργία 3 Φ/Β σταθμών στους Δήμους Καμένων Βούρλων και Στυλίδος, της Περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Όμιλος διατηρεί πολυετή συνεργασία για την επαλήθευση των υπολογισμών του ανθρακικού του αποτυπώματος και την αντιστάθμισή των αντίστοιχων εκπομπών, μέσω επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την γερμανική εταιρεία First Climate, που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των υπηρεσιών CO2-management, πράσινης ενέργειας και νερού, εξασφαλίζοντας Carbon Credits, μεταξύ άλλων, στο UNEP (United Nations Environmental Program), το UNOPS (United Nations Office for Project Services), το UNOG (United Nations Office in Geneva), τη World Bank και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο UNEP FI των Ηνωμένων Εθνών. Οι υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνουν: CO2- management and strategy, CO2-balancing and -reporting, CO2- αντιστάθμιση, ανάπτυξη διαχείρισης και στρατηγικής υδάτων, υπολογισμός Water footprint, δράσεις εξοικονόμησης νερού, προμήθεια πράσινης ενέργειας. Με υποκαταστήματα σε Φρανκφούρτη, Αμβούργο, Ζυρίχη, Λονδίνο, Σαν Αντόνιο, Μεξικό και Λισαβόνα, η First Climate με 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο, σχεδιάζει και αναπτύσσει έργα μείωσης εκπομπών και έχει υποστηρίξει πάνω από 500 επιχειρήσεις στην αντιστάθμιση 30 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω των έργων προστασίας του κλίματος που συντονίζει και υλοποιεί.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κινητήριος δύναμη του συνόλου των δράσεων που προγραμματίζει και κάνει πράξη ο Όμιλος, μέσω των εταιρειών του, είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, που υποστηρίζει ένθερμα και ενεργά κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια που ο Όμιλος θέτει σε προτεραιότητα. Πιστοί στην περιβαλλοντική κουλτούρα που μοιράζονται με τη διοίκηση του Ομίλου, οι άνθρωποι του V Group συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής καθαρής ενέργειας και υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς των εταιρειών του, και συμβάλλουν στην διάδοση του σημαντικού μηνύματος περιβαλλοντικής αφύπνισης για την κλιματική αλλαγή, ως πρεσβευτές των αρχών της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η επιμονή, η αφοσίωση, το πάθος και η προσήλωση στους εταιρικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση, των εργαζομένων συνθέτουν την περιβαλλοντική ταυτότητα του Ομίλου V Group και εγγυώνται την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων του.    


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος V Group, ως καινοτόμος περιβαλλοντικός και ενεργειακός Όμιλος, ενσωματώνει στην επιχειρηματική στρατηγική του, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.

Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, ο Όμιλος δίνει σάρκα και οστά στο Όραμά του για την παρακαταθήκη οφελών, αξιών και εμπειριών, που επιθυμεί να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές. Η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων αποτελεί βασική επιδίωξη στον αγώνα του πλανήτη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Ο Όμιλος πρωτοπορεί επενδύοντας στην πράσινη ενέργεια και τις περιβαλλοντικές υποδομές, συνδέοντας τη δράση του και την επιτυχημένη του πορεία με καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω του πλάνου σχεδιασμού και επενδύσεων, ο Όμιλος V Group, έχει επιτύχει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες υλοποίησης των σημαντικότερων περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων στη χώρα.

Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τον διπλό ρόλο που έχει αναλάβει, ως Όμιλος που προωθεί τη βιωσιμότητα και ως εταίρος που συνεισφέρει με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην διασφάλιση της βιωσιμότητας για λογαριασμό των συνεργατών του, μέρος της αποστολής και της ευθύνης του απέναντι στον πλανήτη, την αγορά, την κοινωνία, τον άνθρωπο. Η πολυεπίπεδη δράση του, έχει καθιερώσει τον Όμιλο στα ενδιαφερόμενα μέρη του, ως Κοινωνικά Υπεύθυνο εταίρο που διαρκώς αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων RDF/SRF (Refused Derived Fuel/Solid Recovered Fuel) της εταιρείας VEN του Ομίλου V GROUP

Παράκτιος και υποβρύχιος εθελοντικός καθαρισμός στο νησί της Δήλου από τους Ομίλους Εταιρειών ΟΦΕΤ & V GROUP

Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας VEN Engineering του Ομίλου V Group κατά ISO 37001:2017

Χρηστικά αντικείμενα από ανακυκλωμένη πλαστική ύλη που συλλέχθηκε από εθελοντικούς καθαρισμούς σε 8 λιμένες της χώραςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation