ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Πρωτοβουλία

Χρηστικά αντικείμενα από ανακυκλωμένη πλαστική ύλη που συλλέχθηκε από εθελοντικούς καθαρισμούς σε 8 λιμένες της χώρας

Χρηστικά αντικείμενα από ανακυκλωμένη πλαστική ύλη που συλλέχθηκε από εθελοντικούς καθαρισμούς σε 8 λιμένες της χώρας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

V GROUP

Ο Όμιλος εταιρειών V Group, αποτελεί έναν δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης Αποβλήτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με ιδρυτή τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ο Όμιλος V Group παρέχει εξαιρετικά καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, ενώ παραμένει προσηλωμένος στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία και δέσμευση του Ιδρυτή του Ομίλου, έχει συσταθεί το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη, το οποίο παρέχει σημαντική υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών, την ευημερία των ζώων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, οι εταιρείες του Ομίλου V Group, μέλος του CSR Hellas – με κορυφαίες τις Antipollution, VEN Engineering, Green και VEN Energy - επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην εναλλακτική διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και κατέχουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ο Όμιλος αναπτύσσεται με προσήλωση στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://vgroup.com.gr/

Επικοινωνία: [email protected]Στόχος δράσης

Κίνητρο της παρούσας δράσης, όπως και κάθε πρωτοβουλίας που αναλαμβάνουν οι εταιρείες του Ομίλου V Group στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών για την ανάγκη λήψης άμεσων δράσεων με σκοπό τη διατήρηση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, καθώς και η προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Ο Όμιλος V Group, μέσω της εταιρείας Antipollution, διαθέτει περισσότερα από 70 χρόνια εμπειρίας στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Η Antipollution είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών λιμενικών εγκαταστάσεων υποδοχής για στερεά απόβλητα πλοίων και κατάλοιπα φορτίων, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Δραστηριοποιείται σε μεγάλους λιμένες της χώρας, καθώς και σε πολλές ιδιωτικές μαρίνες και τερματικούς σταθμούς, παρέχοντας ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, η εταιρεία παρέχει άμεσες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όπως ρύπανση από πετρελαιοειδή, σε όλον τον κόσμο.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ελληνικών λιμένων - θαλάσσιο, υποθαλάσσιο και χερσαίο - αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο, ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας ζωής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τον καθαρισμό των ακτών και τη μείωση των απορριμμάτων, την ευαισθητοποίηση για τον αυξανόμενο κίνδυνο της πλαστικής ρύπανσης, την εκπαίδευση της νέας γενιάς, την ενημέρωση για τα οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, πάντα με όραμα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της αειφορίας και των μηδενικών αποβλήτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος V Group στήριξε έμπρακτα το πλέγμα δράσεων που οργανώθηκαν από σημαντικούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για να φέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος των λιμένων, μικρών και μεγάλων, το οποίο υπόκειται σοβαρή υποβάθμιση, με μία από τις κύριες αιτίες τη συγκέντρωση τόνων απορριμμάτων, κυρίως πλαστικού, στον βυθό, στην επιφάνεια της θάλασσας, στις ακτές. Είναι γεγονός, ότι η καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος αυξάνεται ραγδαία, με τις προβλέψεις να εκτιμούν ότι έως το 2050, οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλητα απ' ότι ψάρια, με σοβαρό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, στην υγεία και ευημερία των κατοίκων, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη.

H κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται με γοργούς ρυθμούς και η διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, η ανακύκλωση και η επανάχρηση δύνανται να συμβάλουν δυναμικά στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ομαλή διαβίωση των κοινωνιών. Με αυτό τον σκοπό, η δράση που διοργανώθηκε περιελαμβάνει δύο σκέλη: τη συλλογή αποβλήτων από τους λιμένες με την ενεργοποίηση αρμοδίων φορέων, εταιρειών και εθελοντών, καθώς και την επεξεργασία αυτών για τη δημιουργία αντικειμένων σύγχρονης αισθητικής για χρηστικούς λόγους. Με άλλα λόγια, ενεργοποίηση ενός ολόκληρου μηχανισμού και δημιουργία συνέργειας για την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται και ευεργετεί το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στηρίζει τη συνέργεια κρατικών και ιδιωτικών φορέων, εθελοντικών ομάδων, μη κυβερνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Κινητοποιεί εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στελέχη δημόσιων φορέων, κατοίκους και οργανώσεις που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Στο πλαίσιο του εθελοντισμού, εξοικειώνει άτομα όλων των ηλικιών με τη σημασία της προσφοράς για το κοινό καλό, τον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και την αξία της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το μέλλον.

 

Χρονική διάρκεια

2021 - 2022


Περιγραφή

Αφετηρία της δράσης αποτέλεσε ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, 5 και 8 Ιουνίου αντίστοιχα, για το έτος 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, η Antipollution, μέλος του Ομίλου V Group, συνεργάστηκε με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Εναλεία που συντονίζει τη δράση Mediterranean CleanUp, για τη δημιουργία ενός πλέγματος 4ήμερων δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των οργανισμών λιμένων για την προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα που εντοπίζονται σε αυτούς.

Οι περιφερειακές δράσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στελεχών των λιμένων, εταιρειών, καθώς και εθελοντών και τοπικών ομάδων πολιτών, περιελάμβαναν τον καθαρισμό βυθών λιμένων από απορρίμματα (πλαστικά, ελαστικά, μέταλλα κ.ά.), αλλά και τον καθαρισμό ακτών και παραλιών, εντός χερσαίων λιμενικών ζωνών.

Συνολικά 14,2 τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων περισυνελέγησαν από τους 8 λιμένες και τις χερσαίες λιμενικές ζώνες, στις οποίες αναπτύχθηκαν οι δράσεις και συγκεκριμένα από τα τμήματα λιμενικών εγκαταστάσεων της Ραφήνας, του Λαυρίου, του Αγίου Νικολάου, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Σάμου και της Κύμης. Στους περισσότερους από αυτούς τους λιμένες, η Antipollution εγκατέστησε αποθηκευτικά μέσα συλλογής των θαλάσσιων απορριμμάτων, ενώ η εθελοντική ομάδα του Ομίλου V Group, με πολυπληθή παρουσία, συμμετείχε στον καθαρισμό χερσαίας περιοχής του λιμένα Ραφήνας και συνέβαλε στη μεταφορά των αποβλήτων που συνέλεξαν οι δύτες από την θαλάσσια περιοχή στη στεριά. Στη συνέχεια, τα απόβλητα που συγκεντρώθηκαν στα αποθηκευτικά μέσα της Antipollution, μεταφέρθηκαν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων των Ομίλου V Group για επεξεργασία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το ηχηρό μήνυμα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την πλαστική ρύπανση, διαδέχθηκε εκείνο της προώθησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας, το οποίο πρεσβεύει δυναμικά ο Όμιλος V Group. Συγκεκριμένα, μέρος της πλαστικής ύλης που συλλέχθηκε από τις παραπάνω δράσεις, ανακυκλώθηκε για τη δημιουργία χρηστικών αντικειμένων, όπως παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων, με σκοπό αυτά να επιστρέψουν και να εξυπηρετήσουν τους λιμένες από τους οποίους έγινε η συλλογή των απορριμμάτων.

Η κατασκευή των χρηστικών αυτών αντικειμένων, και συγκεκριμένα τα νέα παγκάκια, τα οποία θα τοποθετηθούν σε δυάδες στους 8 λιμένες της δράσης εντός του 2022, πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία της Antipollution. Για την υλοποίηση της κατασκευής, αξιοποιήθηκε η συνεργασία της Εναλείας με την ισπανική εταιρεία περιβαλλοντικής δράσης, Gravity Wave, η οποία εργάζεται δυναμικά για την προστασία της θάλασσας και των ωκεανών από την πλαστική ρύπανση. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί μία «δεύτερη ευκαιρία» στην πλαστική ύλη που συλλέχθηκε από τους ελληνικούς λιμένες, να επιμηκυνθεί ο κύκλος ζωής της και να μεταμορφωθεί σε σύγχρονα αντικείμενα που θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους των τοπικών περιοχών και θα μεταφέρουν το μήνυμα της περιβαλλοντικής προστασίας, των μηδενικών αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο τη βιώσιμης ανάπτυξης και διαβίωσης.

Μία καλά ενορχηστρωμένη πρωτοβουλία κρατικών και ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στηριζόμενη από εθελοντές που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, αποτελεί πρότυπο δράσης για την κυκλική οικονομία και αποδεικνύει ότι η συνεργασία με ένα κοινό όραμα έχει τη δύναμη να επιφέρει αλλαγές που βελτιώνουν άμεσα την ποιότητα ζωής του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο Όμιλος V Group επιδιώκει την προσφορά και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που αναπτύσσει για να επικοινωνεί το όραμα και τις αξίες του και να αναζητά συνοδοιπόρους στο επίπονο ταξίδι της προστασίας του περιβάλλοντος από τις σύγχρονες απειλές. Οι δράσεις που διοργανώνει και συμμετέχει έχουν ως πυρήνα την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικής σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένες δράσεις που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και προτείνουν λύσεις στα θέματα της μείωσης των φυσικών πόρων και της ανεξέλεγκτης ρύπανσης, λειτουργούν ως πρότυπα δράσης και δημιουργούν κοινές συνειδήσεις για το μέλλον, όπως το επιθυμούμε και όπως ονειρευόμαστε να το διαμορφώσουμε για τις επόμενες γενιές.Τόπος Δράσης

Λιμένες και τμήματα λιμενικών εγκαταστάσεων της Ραφήνας, του Λαυρίου, του Αγίου Νικολάου, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Σάμου και της Κύμης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Ο Όμιλος V Group και η εταιρεία Antipollution συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της δράσης με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Εναλεία, ο οποίος συντονίζει τη δράση Mediterranean CleanUp για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα, μέσω περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πρόληψης, καθαρισμού της θάλασσας, αξιοποιώντας το θαλάσσιο πλαστικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, για στην επιτυχία της δράσης συνέβαλαν καθοριστικά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εταιρείες, ομάδες δυτών καθώς και τοπικές ομάδες πολιτών.

Η δράση της συλλογής των αποβλήτων από τους λιμένες πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Clean Seas Campaign και στα πλαίσια του Clean Seas Campaign των Ηνωμένων Εθνών, ενώ αποτέλεσε φόρο τιμής στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών 2021.

Για την παραγωγή των χρηστικών αντικειμένων από την πλαστική ύλη που συλλέχθηκε από τους καθαρισμούς, αξιοποιήθηκε το έργο της Gravity Wave, η οποία με έδρα την Ισπανία, κατασκευάζει κάδους απορριμμάτων, γλάστρες, καθίσματα και άλλα αντικείμενα που αποκτούν μία δεύτερη ζωή, μετά την περισυλλογή τους από τις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου.

Για την τοποθέτηση των καθισμάτων στους λιμένες της δράσης, την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Antipollution εντός του 2022, θα επιδιωχθεί η ενημέρωση των τοπικών φορέων ώστε να επικοινωνηθεί το μήνυμα της δράσης, να ευαισθητοποιήσει και να αποτελέσει την αφετηρία για παρόμοιες δράσεις στο πλαίσιο και στη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Δυναμικό παρόν στη δράση έδωσε η εθελοντική ομάδα του Ομίλου V Group. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με σπουδές, εργασιακή εμπειρία και πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρούν πρωταρχικής σημασίας τη συμμετοχή σε δράσεις που προωθούν την εταιρική κουλτούρα, αγκαλιάζουν τις αξίες του Ομίλου για συνεργασία προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνεισφοράς, λειτουργώντας ως πρότυπο για το ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο επιθυμούν να επηρεάζουν θετικά και να εμπνέουν με τη φιλοσοφία και τις πράξεις τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εργαζόμενοι του Ομίλου, συνοδευόμενοι από τις οικογένειές τους, συμμετείχαν στον καθαρισμό χερσαίας περιοχής του λιμένα Ραφήνας και βοήθησαν στη μεταφορά των αποβλήτων που συνέλεξαν οι δύτες από την θαλάσσια περιοχή. Τα παιδιά των εργαζομένων, όλων των ηλικιών, γνώρισαν επί τω έργω τις ενέργειες που απαιτεί ο εθελοντικός καθαρισμός, τα υλικά που συγκεντρώθηκαν ανά είδος, ενώ είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν τα απόβλητα που συνέλλεξαν οι δύτες από τον βυθό του λιμένα, κάποια από τα οποία τους προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη, όπως ελαστικά αυτοκινήτων, καρέκλες και τραπέζια, ηλεκτρικές συσκευές. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος V Group, ως ένας πρότυπος περιβαλλοντικός και ενεργειακός Όμιλος, συνδέει άμεσα την ανάπτυξή του με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η στρατηγική, η εταιρική διακυβέρνηση, η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οι υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του, αποτελούν τεκμήρια της δέσμευσης του Ομίλου στις αρχές της βιωσιμότητας και της σημαντικής συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται τον διπλό ρόλο που έχει αναλάβει, ως Όμιλος που προωθεί τη βιωσιμότητα και ως εταίρος που συνεισφέρει με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην διασφάλιση της βιωσιμότητας για λογαριασμό των συνεργατών του, μέρος της αποστολής και της ευθύνης του απέναντι στον πλανήτη, την αγορά, την κοινωνία, τον άνθρωπο.

Πιστός στη δέσμευσή του να ηγηθεί της αλλαγής συνεισφέροντας με το θετικό του αποτύπωμα, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος, διατηρώντας παράλληλα υψηλές επιδόσεις στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει για τη βιωσιμότητα.

Ο σχεδιασμός, η συμμετοχή και η υλοποίηση δράσεων που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τον εθελοντισμό, τη σύμπραξη φορέων και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του Ομίλου. Αντίστοιχες δράσεις που προωθούν τις αρχές της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας χαίρουν της επιδοκιμασίας και της έμπρακτης στήριξής του, καθώς συνάδουν με το όραμά του που είναι η δημιουργία μίας παρακαταθήκης που θα εμπνεύσει και θα παρακινήσει τις μελλοντικές γενιές να αγωνίζονται για διαρκή εξέλιξη, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό για το περιβάλλον.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την προστασία από την κλιματική αλλαγή

Παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων RDF/SRF (Refused Derived Fuel/Solid Recovered Fuel) της εταιρείας VEN του Ομίλου V GROUP

Παράκτιος και υποβρύχιος εθελοντικός καθαρισμός στο νησί της Δήλου από τους Ομίλους Εταιρειών ΟΦΕΤ & V GROUP

Πολιτική για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας της εταιρείας VEN Engineering του Ομίλου V Group κατά ISO 37001:2017Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation