ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη πράσινων προϊόντων & υπηρεσιών

Πρωτοβουλία

Παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων RDF/SRF (Refused Derived Fuel/Solid Recovered Fuel) της εταιρείας VEN του Ομίλου V GROUP

Παραγωγή Εναλλακτικών Καυσίμων RDF/SRF (Refused Derived Fuel/Solid Recovered Fuel) της εταιρείας VEN του Ομίλου V GROUP
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

V GROUP

Ο Όμιλος εταιρειών V Group, αποτελεί έναν δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών στους τομείς της Διαχείρισης Αποβλήτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με ιδρυτή τον Βύρωνα Βασιλειάδη, ο Όμιλος V Group παρέχει εξαιρετικά καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, ενώ παραμένει προσηλωμένος στα υψηλότερα πρότυπα ηθικής, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με πρωτοβουλία και δέσμευση του Ιδρυτή του Ομίλου, έχει συσταθεί το Ίδρυμα Ντέπυ Βασιλειάδη, το οποίο παρέχει σημαντική υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες και υλοποιεί δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών, την ευημερία των ζώων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, οι εταιρείες του Ομίλου V Group, μέλος του CSR Hellas – με κορυφαίες τις Antipollution, VEN Engineering, Green και VEN Energy - επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, στην εναλλακτική διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων και κατέχουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στην υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, ο Όμιλος αναπτύσσεται με προσήλωση στην καινοτομία και στη διαρκή βελτίωση, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στην μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://vgroup.com.gr/

Επικοινωνία: [email protected]Στόχος δράσης

O Όμιλος, αφοσιωμένος στον στόχο του για Zero Waste, πρωτοπορεί και επενδύει στην αναβάθμιση εξοπλισμού του υπερσύγχρονου εργοστασίου του, στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου. Μια επένδυση που αποδεικνύει το όραμα του Ομίλου για παροχή βιώσιμων λύσεων υψηλής ποιότητας στη διαχείριση αποβλήτων. Στην υλοποίηση της πολιτικής Zero Waste καταλυτικό ρόλο κατέχει η παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου, η οποία συμβάλει στη μεγιστοποίηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων καθώς και στην ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων που οδηγούνται προς διάθεση. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η VEN επενδύει σε προηγμένες τεχνολογίες, προκειμένου να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής – σεβόμενοι τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η ΕΕ, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές και τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές. Η εταιρεία μας ανακυκλώνει και ανακτά υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, ξύλο, μέταλλο κ.λπ., χρησιμοποιώντας μια διαδικασία διαχωρισμού στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της. Το υπόλειμμα περνά από μια διαφορετική διαδικασία, με την οποία μετατρέπεται σε εναλλακτικό καύσιμο (RDF). Χάρη στη συνεχή έρευνα σε προηγμένες τεχνολογίες, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία/ή τελική διάθεση, κάθε είδους απορριμμάτων. Η VEN έχει λάβει όλες τις σχετικές άδειες για τη διαχείριση ρευμάτων απορριμμάτων και είναι πλήρως εναρμονισμένη τόσο με την Ελληνική όσο και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, από το 2016, αξιοποιείται το υπόλειμμα που απομένει από τα στερεά απόβλητα μετά τη διαλογή των ανακυκλώσιμων και του διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος και οδηγείται σε ειδικά σχεδιασμένη γραμμή μηχανημάτων, όπου μετά τον τεμαχισμό υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να παραχθεί εναλλακτικό καύσιμο υψηλών προδιαγραφών, βάσει συγκεκριμένων προτύπων ανά αποδέκτη, από μη επικίνδυνα απόβλητά, το οποίο αξιοποιείται σε αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων από κατάλληλα αδειοδοτημένες βιομηχανίες. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων έναντι των συμβατικών, ενισχύει τη δράση του Ομίλου για την προστασία από την Κλιματική Αλλαγή, συνεισφέροντας στη μείωση των αέριων εκπομπών από τη δραστηριότητα των βιομηχανιών και στην εξάλειψη των εκπομπών που θα προέκυπταν από τη διάθεση των εκτρεπόμενων, με τη μέθοδο αυτή διαχείρισης, ποσοτήτων από τους χώρους διάθεσης και ταφής. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Εκτός από την ανακύκλωση, η VEN επεξεργάζεται μη ανακυκλώσιμα κλάσματα υπολειμμάτων, σε μια προσπάθεια να μεγιστοποιήσει την απόδοση ανάκτησης και να ελαχιστοποιήσει τη διάθεση των απορριμμάτων.

Το υπόλειμμα κατευθύνεται στις υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας της VEN και μετατρέπεται σε εναλλακτικό καύσιμο υψηλής θερμιδικής αξίας, μέσω μιας εξελιγμένης διαδικασίας επεξεργασίας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα SRF και RDF προσαρμόζονται και διατίθενται σε κάθε έναν από τους αδειοδοτημένους παραλήπτες μας.

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξής της και των συνεχώς αυξανόμενων επενδύσεων, η VEN είναι σε θέση να παράγει εναλλακτικά καύσιμα από επικίνδυνα απόβλητα, ενισχύοντας τη φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων, ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των απορριμμάτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής και προωθώντας την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Όλα τα παραπάνω συνάδουν με την προτεραιότητα της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αφοσίωσή της στην παροχή υπηρεσιών βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων υψηλής ποιότητας.Τόπος Δράσης

Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα 


Συμμετοχή εργαζομένων


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation