ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 280 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.

 

 Στόχος δράσης

Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα, χαράζουν πολιτικές και λαμβάνουν δράση για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση της φτώχειας των παιδιών και οικογενειών τους στην Ελλάδα.
 • Ευρύ κοινό
 

Χρονική διάρκεια

Διαχρονικά


Περιγραφή

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" υλοποίησε το έργο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας" σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). 

Το έργο είχε διάρκεια από τις 22/08/18 έως τις 21/02/22, με σκοπό α) την εφαρμογή ενός καινοτόμου δείκτη για τη διαχρονική καταγραφή της Παιδικής Ευημερίας στην Αττική, β) την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης και γ) τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα.

Η δεδομένη αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα εξαιτίας της πολυετούς κρίσης, δημιούργησε έκτακτες ερευνητικές κι επιστημονικές ανάγκες. Αφορμή για το έργο αυτό ήταν τα μεγάλα κενά που προϋπήρχαν στην καταγραφή και συνακόλουθα στην ορθή αντιμετώπιση της παιδικής ευημερίας. Ενδεικτικά:

 • η απουσία εξειδικευμένων και κατάλληλων δεικτών καταγραφής της σε τοπικό επίπεδο και με πολυπρισματικό τρόπο
 • η απουσία εξειδικευμένων ερευνητικών ινστιτούτων ή ερευνητικού παρατηρητηρίου
 • η απουσία συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στα πανεπιστήμια της χώρας και
 • η απουσία μεγάλου εύρους ερευνητικών προσπαθειών.

Βάσει του έργου, στην Αττική όπου συμμετείχαν 4.232 μαθητές και μαθήτριες, τα κεντρικά ευρήματα ήταν:

Αναφορικά με την Ανεργία, περίπου 1 στα 6 παιδιά, διαβιούν σε νοικοκυριό όπου δεν εργάζεται κανένας κηδεμόνας τους
Αναφορικά με τη Διατροφή, για περίπου 1 στα 5 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.
Αναφορικά με την Εκπαίδευση στις Ηθικές Αξίες, για περίπου 1 στα 3 παιδιά, απειλείται η ευημερία τους.

Σημαντική ήταν και η επίδραση της πανδημίας της COVID-19 στην Παιδική Ευημερία, όπου:

 • Αναφορικά με τις Συνθήκες Κατοικίας, από περίπου 1 στα 17 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 8 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους.
 • Αναφορικά με την Ανεργία, από περίπου 1 στα 10 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 7 παιδιά, που διαβιούν σε νοικοκυριό που δεν εργάζεται κανένας κηδεμόνας, ενώ το Β’ Εξάμηνο του Σχολικού Έτους 2020-2021, έφτασε στο 1 στα 6 παιδιά
 • Αναφορικά με τη Διατροφή, από περίπου 1 στα 6 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο, έφτασε στο 1 στα 5 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους
 • Αναφορικά με την Οικονομική Ευημερία, από περίπου 1 στα 10 παιδιά, το ποσοστό σε ένα μόλις εξάμηνο,  εκτινάχθηκε στο 1 στα 7 παιδιά, που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι του ρίσκου έλλειψης της ευημερίας τους.

Με την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα, το οποίο ανέλαβε "Το Χαμόγελο του Παιδιού" καθώς:

 • αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς παιδικής προστασίας στην Ελλάδα
 • διαθέτει 27ετή και πλέον εμπειρία
 • διαθέτει την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξειδίκευση
 • διαθέτει πανελλαδική δράση
 • από το 1997 σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την ολιστική υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας
 • ξεχωρίζει για το έργο του και τις προσπάθειές του, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσα από το Παρατηρητήριο της Παιδικής ευημερίας κάθε έτος θα προσμετράται και θα χαρτογραφείται η παιδική ευημερία πανελλαδικά και θα προτείνονται δημόσιες πολιτικές βελτίωσης της, μέσω καινοτόμων εργαλείων λήψης αποφάσεων.

Πρόσθετα το Παρατηρητήριο προσφέρει σταθερά, ελεύθερα μέσω του site του, μια διαχρονική χαρτογράφηση της παιδικής ευημερίας, χρήσιμη τόσο για τους τοπικούς φορείς όσο και για ερευνητικούς κι ακαδημαϊκούς φορείς.Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί "Το Χαμόγελο του Παιδιού" σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου απασχολείται επιστημονική ομάδα του Οργανισμού.


Οφέλη για τον Οργανισμό

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με βάση τα ευρήματα:

σχεδιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις του για την αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας
έχει στη διάθεσή του την καταγραφή συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους (ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά) ώστε να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στο πεδίο για τη στοχευμένη επίλυση των προβλημάτων.
ενημερώνει τους θεσμικά συναρμόδιους φορείς, με στόχο την παρέμβασή τους και τον σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Communication for Good | ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ BULLYING

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες σταθερά εν μέσω της πανδημίας

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Eπιμόρφωσης Smile Academy

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018, 2019, 2020

Η συμμετοχή των εθελοντών στο έργο του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Ολιστική Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας

Παροχή Προληπτικών Παιδιατρικών Εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Ιατρικούς & Οδοντιατρικούς συλλόγους κ.λ.π.

Πρόγραμμα Παιδιατρικής Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (ΠΚΟΝ) για παιδιά με χρόνια νοσήματα.

Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας

Το Χαμόγελο του Παιδιού δίπλα στα παιδιά και της ΟυκρανίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation