ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολογισμός Δράσεων - Κοινωνικός Αντίκτυπος

Πρωτοβουλία

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.

 

 Στόχος δράσης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας ιδιαίτερα εξωστρεφής Οργανισμός που σταθερά, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα του έργου του.

Με την πεποίθηση ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν ανήκει σε λίγους αλλά είναι το αποτέλεσμα της κοινής και συντονισμένης προσπάθειας και συμβολής πολλών διαφορετικών ανθρώπων και φορέων, διαχρονικά ο Οργανισμός μας στο πνεύμα της λογοδοσίας και της διαφάνειας δημοσιοποιεί ετησίως τα οικονομικά του στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία των κοινωνικών του δράσεων.

Η διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης, μας έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά έναν διάλογο με τα ενδιαφερόμενά μας μέρη και να αναδείξουμε μέσω αυτού τα ουσιαστικά θέματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται και τα αξιολογούν.

Με την παρουσίαση της Έκθεσης, επιβεβαιώνουμε την πίστη και ελπίδα μας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκοντας ένα καλύτερο αύριο για όλους μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Έκθεση απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός ορίζει ως ενδιαφερόμενα μέρη όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητες του, ή όσοι ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητά του να εφαρμόσει τη στρατηγική του και να επιτύχει τους στόχους του.

Τα ενδιαφερόμενά μέρη αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας και η διαβούλευση μαζί τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Οργασνιμού, κάτι που βοηθάει να ανταποκρινόμαστε με καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο στις ανάγκες τους.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αποτυπώθηκαν και στην Έκθεση είναι τα παρακάτω:

 • Εργαζόμενοι
 • Εθελοντές
 • Μέλη
 • Ωφελούμενοι (παιδιά & ενήλικες)
 • Συνεργάτες & προμηθευτές
 • Χορηγοί/υποστηρικτές (επιχειρήσεις & ιδιώτες)
 • Πολιτεία/θεσμικοί φορείς
 • Εθελοντικοί φορείς & οργανισμοί
 • Επιστημονική κοινότητα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Τοπική & Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Η ολοκλήρωση του έργου διήρκησε 6 μήνες.

Όλα τα στοιχεία που αποτυπώνονται αφορούν στο έτος 2017.


Περιγραφή

Η Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανσιμού αφορά στην περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017 και έχει συνταχθεί σε συμφωνία με τη βασική επιλογή (Core) των Προτύπων GRI για τη σύνταξη εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το κλαδικό συμπλήρωμα για ΜΚΟ των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRIG4. Στόχος της έκδοσης είναι να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενά μέρη για τον τρόπο ανταπόκρισής στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και να δημοσιοποιήσουμε τη συνεισφορά μας σε σημαντικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Agenda 2020 των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενδεικτικά οι Στόχοι 3, 8 και 16. Ο προηγούμενος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης εκδόθηκε το 2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα και από τους ελάχιστους στον κόσμο που έχει αναγνωρίσει την ανάγκη και έχει προχωρήσει σε σύνταξη και δημοσιοποίηση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2017 όπως αποτυπώθηκε και στην Έκθεση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε πανελλαδικά, ολιστικά και απολύτως δωρεάν 90.765 παιδιά και τις οικογένειές τους στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας.

Αναλυτικότερα:

 • 39.897 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Βίας
 • 26.298 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Υγείας
 • 900 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Εξαφάνισης
 • 17.784 παιδιά και τις οικογένειές τους στον τομέα της Φτώχειας
 • 5.886 παιδιά απασχολήθηκαν στον χώρο Δημιουργικής Απασχόλησης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
 • Ενώ οι τρεις Γραμμές Υποστήριξης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, Ευρωπαϊκή Γραμμή υποστήριξης Παιδιών 116111) έλαβαν 263.863 κλήσει

Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν από τους 478 εργαζόμενους του Οργανισμού, 25 διαφορετικών ειδικοτήτων, και με την υποστήριξη 3.918 εθελοντών οι οποίοι προσέφεραν 326.942 ώρες εθελοντικής προσφοράς.Τόπος Δράσης

Η δράση του Οργανισμού είναι πανελλαδική, ωστόσο όπως αποτυπώθηκε και στην Έκθεση το 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε και φυσική παρουσία σε 14 πόλεις της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Αθήνα
 2. Θεσσαλονίκη
 3. Πάτρα
 4. Λάρισα
 5. Ηράκλειο
 6. Χανιά
 7. Κόρινθος
 8. Χαλκίδα
 9. Πύργος
 10. Αγρίνιο
 11. Αίγιο
 12. Κέρκυρα
 13. Καβάλα
 14. Μυτιλήνη

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Έκθεση συντάχθηκε με την καθοριστική υποστήριξη της EY Ελλάδας, η οποία ανέλαβε το έργο αφιλοκερδώς.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων και εθελοντών στο έργο και στην Έκθεση ήταν καθοριστική, καθώς συμμετείχαν ενεργά τόσο στην επιτέλεση των δράσεων του Οργανισμού το 2017 αλλά και στην ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων στο πλαίσιο της σύνταξης της Έκθεσης.

Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο 2 (Ιεράρχηση θεμάτων), αφού προσδιορίστηκαν 22 αναγνωρισμένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στο Στάδιο 1 (Αναγνώριση), πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα, η οποία απευθύνθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού, μεταξύ αυτών οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές, καθώς και μία ειδική συνάντηση εργασίας (workshop), προκειμένου να ιεραρχηθούν οι επιδράσεις των θεμάτων ως προς τη σημασία των επιδράσεων τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ως προς τη σημασία των επιδράσεων τους στη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης, έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά έναν διάλογο με τα ενδιαφερόμενά μέρη και να αναδείξουμε μέσω αυτού τα ουσιαστικά θέματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται και τα αξιολογούν.

Τα εννέα πιο ουσιαστικά θέματα επιβεβαίωσαν τις προτεραιότητες που ήδη έχει θέσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι τα παρακάτω:

 • Ηθική και ακεραιότητα
 • Ηθική εύρεση πόρων (Fundraising)
 • Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων
 • Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Βίας
 • Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Εξαφάνισης
 • Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου
 • Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
 • Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Υγείας
 • Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της Φτώχειας

Τα εννέα πιο ουσιαστικά θέματα όπως αυτά προέκυψαν ενίσχυσαν τη στρατηγική του που ακολουθούμε και παράλληλα καθόρισαν και τα επόμενα βήματά μας.

Η ηθική και ακεραιότητα, η ηθική εύρεση πόρων (fundraising), η οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων, αποτέλεσαν τα τρία θέματα που αναδείχτηκαν ως πιο ουσιαστικά, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέτουμε.

Φυσικά οι δράσεις μας, η ουσία του έργου μας, οι υπηρεσίες που παρέχουμε δωρεάν σε κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, ομοίως αναδείχτηκαν ως ουσιαστικά θέματα γεγονός σημαντικό  και σύμφωνο με την αντίληψή μας.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η αποστολή και η λειτουργία του Οργανισμού εστιάζει κυρίως στο κομμάτι της κοινωνίας και της προστασίας και ευημερίας των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνώρισε τις υφιστάμενες και πιθανές περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του παρόλο που δεν εφαρμόζει συστηματικά την Αρχή της Προφύλαξης, όπως αυτή ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορά τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις δεν αποτελούν ουσιαστικά θέματα του κλάδου, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων και του μοντέλου λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξετάζει την ανάγκη μέτρησης και αξιολόγησης τρόπων βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Τέλος, η Έκθεση ανέδειξε το έργο, τις δράσεις και τη διαφάνεια του Οργανισμού.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες σταθερά εν μέσω της πανδημίας

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Eπιμόρφωσης Smile Academy

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018, 2019, 2020

Η συμμετοχή των εθελοντών στο έργο του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Ολιστική Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας

Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Παροχή Προληπτικών Παιδιατρικών Εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Ιατρικούς & Οδοντιατρικούς συλλόγους κ.λ.π.

Πρόγραμμα Παιδιατρικής Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (ΠΚΟΝ) για παιδιά με χρόνια νοσήματα.

Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας

Το Χαμόγελο του Παιδιού δίπλα στα παιδιά και της ΟυκρανίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation