ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Απολογισμός Δράσεων - Κοινωνικός Αντίκτυπος

Πρωτοβουλία

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018, 2019, 2020

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018, 2019, 2020
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει στηρίξει περισσότερα από 1.200.000 παιδιά και τις οικογένειές τους. Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά θύματα Εξαφάνισης, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, έχουν βρει λύση.

 

 Στόχος δράσης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας ιδιαίτερα εξωστρεφής Οργανισμός που σταθερά, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, επιδιώκει συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη του, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα του έργου του.

Η διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης, μας έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά (η προηγούμενη Έκθεση εκδόθηκε το 2018) έναν διάλογο με τα ενδιαφερόμενά μας μέρη και να αναδείξουμε μέσω αυτού τα ουσιαστικά θέματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται και τα αξιολογούν.

Η υπεύθυνη λειτουργία  και η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας είναι δύο θέματα που προέκυψαν πάλι, ως πιο ουσιαστικά, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέτουμε.

Ομοίως ουσιαστικά αναδείχθηκαν και θέματα που αφορούν άμεσα στις δράσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού μας σε κάθε παιδί και την οικογένιά του, κάτι απόλυτα αναμενόμενο καθώς αυτά αποτελούν και τον πυρήνα μας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε και στο γεγονός ότι αναδείχθηκαν ως ουσιαστικά τα θέματα διεξαγωγή εθελοντικών δράσεων, συμμετοχή παιδιών και νέων στη χάραξη στρατηγικής και λήψης αποφάσεων και υπεύθυνη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών. Είναι τρία νέα θέματα, που για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποτέλεσαν στρατηγικούς στόχους και μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα αξιολόγησαν και ανέδειξαν ως σημαντικά.

Αξίζει να σταθούμε και στα δύο τελευταία που είναι η διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας στις δομές και δράσεις καθώς και η ανταπόκριση του Οργανισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, θέματα βαρύνουσας σημασίας διαχρονικά για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ιδιαίτερα όμως το 2020 εν μέσω της πανδημίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η Έκθεση απευθύνεται στα ενδιαφερόμενα μέρη του, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητες του, ή όσοι ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητά του να εφαρμόσει τη στρατηγική του και να επιτύχει τους στόχους του.

Τα ενδιαφερόμενά μέρη αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας και η διαβούλευση μαζί τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας, κάτι που μας βοηθάει να ανταποκρινόμαστε με καλύτερο και πιο άμεσο τρόπο στις ανάγκες τους.

Επιγραμματικά είναι:

 • Εργαζόμενοι
 • Εθελοντές
 • Μέλη
 • Ωφελούμενοι (παιδιά & ενήλικες)
 • Συνεργάτες & προμηθευτές
 • Χορηγοί/υποστηρικτές (επιχειρήσεις & ιδιώτες)
 • Πολιτεία/θεσμικοί φορείς
 • Εθελοντικοί φορείς & οργανισμοί
 • Επιστημονική κοινότητα
 • Μ.Μ.Ε.
 • Τοπική & Ευρύτερη Κοινωνία
 

Χρονική διάρκεια

Η ολοκλήρωση του έργου διήρκησε 6 μήνες.

Όλα τα στοιχεία που αποτυπώνονται αφορούν στα έτη 2018, 2019, 2020 καθώς και τα στατιστικά των 25 ετών δράσης.

 


Περιγραφή

Η παρούσα ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης αφορά στην περίοδο 01/01/2018 έως 31/12/2020 και έχει συνταχθεί σε συμφωνία με τη βασική επιλογή (Core) των Προτύπων GRI για τη σύνταξη εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη το κλαδικό συμπλήρωμα για Μ.Κ.Ο. των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI G4.

Στόχος της έκδοσης είναι να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον τρόπο ανταπόκρισής μας στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και να δημοσιοποιήσουμε τη συνεισφορά μας σε σημαντικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Agenda 2020 των Ηνωμένων Εθνών, όπως ενδεικτικά οι: Στόχοι 3 «Υγεία και ευημερία», 8 «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» και 16 «Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί». Ο προηγούμενος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης εκδόθηκε το 2018 και αφορούσε στην περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα και από τους ελάχιστους στον κόσμο που έχει αναγνωρίσει την ανάγκη και έχει προχωρήσει σε σύνταξη και δημοσιοποίηση Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, η παρούσα Έκθεση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της 25ετούς δράσης του Οργανισμού, και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει περιεκτική αναδρομή στο έργο καθώς και ποσοτική αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται και τα ευρήματα σχετικής πανελλαδικής Έρευνας που αφιλορδώς σχεδίασε και διενήργησε η εταιρεία Focus Bari για "Το Χαμόγελο του Παιδιού".


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Έκθεση παρουσίασε τα αποτελέσματα των ετών 2018, 2019 και 2020 καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία της 25ετούς δράσης του Οργανισμού.

Επιγραμματικά:

To 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 90.601 παιδιά και τις οικογένειές τους στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας

 • 291.779 κλήσεις στις 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης Εθνική Γραμμή SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111
 • 41.587 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Βίας
 • 1.005 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Εξαφάνισης
 • 27.121 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Υγείας
 • 14.409 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Φτώχειας

To 2019 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 95.717 παιδιά και τις οικογένειές τους στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας

 • 289.796 κλήσεις στις 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης Εθνική Γραμμή SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111
 • 42.753 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Βίας
 • 864 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Εξαφάνισης
 • 32.422 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Υγείας
 • 13.690 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Φτώχειας

To 2020 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποστήριξε 57.722 παιδιά και τις οικογένειές τους στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας

 • 216.485 κλήσεις στις 3 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης Εθνική Γραμμή SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111
 • 23.045παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Βίας
 • 787 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Εξαφάνισης
 • 50 ενήλικες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Εξαφάνισης
 • 13.511παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Υγείας
 • 20.219 παιδιά και οικογένειες υποστηρίχθηκαν στον τομέα της Φτώχειας

Στοιχεία 25ετούς έργου (1995 – 2020)

 • Στηρίξαμε 1.728.626 παιδιά και τις οικογένειές τους
 • Διαχειριστήκαμε 4.280.392 κλήσεις στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για τις Εξαφανίσεις, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116111 Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων

Άξονας Βία

 • Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 διαχειρίστηκε:
 1. 4.159.566 κλήσεις και αντιμετώπισε 736.182 σοβαρά θέματα παιδιών
 2. 10.129 ανώνυμε και επώνυμε αναφορές για 22.307 παιδιά
 3. 2.094 αιτήματα από τους αρμόδιους φορείς για τη φιλοξενία παιδιά θυμάτων κάθε μορφής βίας
 • 2.020 επιτόπιες παρεμβάσεις για 2.865 παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο
 • Θεραπευτικές συνεδρίες σε 1.622 παιδιά στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού»
 • Υποστηρίξαμε συμβουλευτικά 40.934 παιδιά και γονείς.
 • Απαντήσαμε σε 34.329 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116111 Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων.
 • Βρεθήκαμε σε σχολεία σε κάθε σημείο της Ελλάδας και πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις πρόληψης σε 420.665 μαθητές και μαθήτριες.
 • Στα Σπίτια μας έχουμε μεγαλώσει περισσότερα από 850 παιδιά.
 • Είμαστε πάντα περήφανοι και δίπλα στα ενήλικα παιδιά μας, που σήμερα ξεπερνούν τα 100.

Άξονας Εξαφάνιση

 • Διαχειριστήκαμε 86.497 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 για τις Εξαφανίσεις
 • Διαχειριστήκαμε 1.728 εξαφανίσεις παιδιών
 • Ενεργοποιήσαμε για περισσότερα από 85 παιδιά, που αγνοούνταν και κινδύνευαν,  το Amber Alert Hellas.

Άξονας Υγεία

 • Έχουμε υποστηρίξει και καλύψει κάθε ανάγκη 12.035 παιδιών με προβλήματα υγείας.
 • Οι Κινητικές Ιατρικές Μονάδες του Οργανισμού, ενταγμένες στο Ε.Κ.ΑΒ. έχουν διακομίσει 25.426 παιδιά και νεογνά σε κάθε σημείο της Ελλάδας.
 • Έχουμε δώσει χαμόγελα σε 85.213 παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, όσο νοσηλεύονταν.
 • Με τις Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής και τα Κινητά Πολυϊατρεία μας έχουμε εξετάσει 144.584  παιδιά σε κάθε σημείο της χώρας.
 • 1.296 παιδιά με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν υποστηριχθεί από το Πρόγραμμα Παιδιατρική Κατ΄Οίκον νοσηλεία.

Άξονας Φτώχεια

 • Στα 25 χρόνια μας, έχουμε στηρίξει ολιστικά 143.625 παιδιά και τις οικογένειές τους με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.


Τόπος Δράσης

Η δράση του Οργανισμού είναι πανελλαδική, ωστόσο όπως αποτυπώθηκε και στην Έκθεση το 2020 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε και φυσική παρουσία σε 18 πόλεις της Ελλάδας, έναντι 14 στην προηγούμενη Έκθεση για το έτος 2017. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Αγρίνιο
 2. Αθήνα
 3. Αίγιο
 4. Ηράκλειο
 5. Θεσσαλονίκη
 6. Καβάλα
 7. Κέρκυρα
 8. Κόρινθος
 9. Κυλλήνη
 10. Λάρισα
 11. Μυτιλήνη
 12. Πάτρα
 13. Πειραιάς
 14. Πύργος
 15. Ρέθυμνο
 16. Τρίπολη
 17. Χαλκίδα
 18. Χανιά

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

H κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με την αφιλοκερδή συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Η ευθύνη για τον υπολογισμό, τη συλλογή και ενοποίηση των ποσοτικών στοιχείων, καθώς και η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας που περιλαμβάνει η Έκθεση, ανήκει στo «Χαμόγελο του Παιδιού».


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα πιο ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχοντας ως γνώμονα τις Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου του GRI (δηλαδή Συμμετοχικότητα των Ενδιαφερόμενων Μερών, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, Ουσιαστικότητα και Πληρότητα), πραγματοποιήθηκε ουσιαστικότητας, η οποία αποτελούνταν από τρία διακριτά στάδια.

■ ΣΤΆΔΙΟ 1: Αναγνώριση

Χρησιμοποιώντας τα Πρότυπα GRI ως σημείο αναφοράς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκόπησε ένα ευρύ φάσμα πηγών για να αναγνωρίσει ένα σύνολο θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τη λειτουργία και τους στόχους του Οργανισμού και που ενδέχεται να επηρεάζουν εύλογα την κρίση και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών του. Οι πηγές αυτές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ειδικές εκδόσεις του GRI για τις Μ.Κ.Ο., επισκόπηση του Τύπου για τα έτη αναφοράς (2018, 2019, 2020) σημαντικών θεμάτων ομοειδών οργανισμών και αναγνωρισμένων από τον Οργανισμό προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών του, βάσει των υφιστάμενων δομών διαλόγου.

■ ΣΤΆΔΙΟ 2: Ιεράρχηση

Αφού προσδιορίστηκαν 21 αναγνωρισμένα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στο Στάδιο 1, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική έρευνα, η οποία απευθύνθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη του Οργανισμού, καθώς και μία ειδική συνάντηση εργασίας (workshop) με τη συμμετοχή της Διοίκησης του Οργανισμού, προκειμένου να ιεραρχηθούν οι επιδράσεις των θεμάτων ως προς τη σημασία των επιδράσεών τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ως προς τη σημασία των επιδράσεών τους στη βιώσιμη ανάπτυξη αντίστοιχα.

■ ΣΤΆΔΙΟ 3: Επικύρωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα από τη φάση της ιεράρχησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Οργανισμού.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η διαδικασία σύνταξης της Έκθεσης, έδωσε την ευκαιρία να ανοίξουμε για μία ακόμα φορά έναν διάλογο με τα ενδιαφερόμενά μέρη και να αναδείξουμε μέσω αυτού τα ουσιαστικά θέματα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται και τα αξιολογούν.

Τα 10 πιο ουσιαστικά θέματα για τον Οργανισμό, όπως προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της έκθεσης, είναι τα εξής:

 1. Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας στις δομές και δράσεις
 2. Εφαρμογή δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της υγείας
 3. Εφαρμογή δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της εξαφάνισης
 4. Εφαρμογή δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της βίας
 5. Διεξαγωγή εθελοντικών δράσεων 
 6. Συμμετοχή παιδιών και νέων στη χάραξη στρατηγικής και λήψης αποφάσεων
 7. Υπεύθυνη λειτουργία 
 8. Διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας
 9. Υπεύθυνη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών
 10. Ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Αν και η αποστολή και η λειτουργία του Οργανισμού εστιάζει κυρίως στην κοινωνία, την προστασία και την ευημερία των παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναγνωρίζει τις υφιστάμενες και πιθανές περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του, παρόλο που δεν εφαρμόζει συστηματικά την Αρχή της Προφύλαξης, όπως αυτή ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορά τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις δεν αποτελούν ουσιαστικά θέματα του κλάδου, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων και του μοντέλου λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα εξετάσει την ανάγκη μέτρησης και αξιολόγησης τρόπων βελτίωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Κατά τα έτη αναφοράς (2018, 2019, 2020), ο Οργανισμός αναγνώρισε 10 ουσιαστικά θέματα έναντι 9 ουσιαστικών θεμάτων στην προηγούμενη Έκθεση. Τα θέματα: Διεξαγωγή εθελοντικών δράσεων, Συμμετοχή παιδιών και νέων στη χάραξη στρατηγικής και λήψης αποφάσεων, Υπεύθυνη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, Ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» προέκυψαν ως νέα ουσιαστικά θέματα, τα όρια επίδρασης των οποίων αναλύονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Στην προηγούμενη Έκθεση τα εννέα ουσιαστικά θέματα ήταν:

 1. Απασχόληση
 2. Κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων
 3. Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στην εργασία
 4. Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
 5. Υγεία, ασφάλεια και ευεξία στα Σπίτια του Χαμόγελου
 6. Οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων
 7. Ηθική και ακεραιότητα
 8. Ηθική εύρεση πόρων (fundrairising)
 9. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης στον τομέα της ΥγείαςΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για Παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες σταθερά εν μέσω της πανδημίας

Ακαδημία Εκπαίδευσης & Eπιμόρφωσης Smile Academy

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Η συμμετοχή των εθελοντών στο έργο του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Ολιστική Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας

Παρατηρητήριο της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα από "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Παροχή Προληπτικών Παιδιατρικών Εξετάσεων από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Ιατρικούς & Οδοντιατρικούς συλλόγους κ.λ.π.

Πρόγραμμα Παιδιατρικής Κατ΄Οίκον Νοσηλείας (ΠΚΟΝ) για παιδιά με χρόνια νοσήματα.

Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας

Το Χαμόγελο του Παιδιού δίπλα στα παιδιά και της ΟυκρανίαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation