ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

Παράλληλη Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Παράλληλη Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 Στόχος δράσης

Σκοπός του έργου είναι η εξυγίανση και επαναφορά του φυσικού τοπίου της περιοχής γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην αρχική της κατάσταση, τόσο από τη δραστηριότητα της ίδιας της εταιρίας (από το 2014) όσο από τη δραστηριότητα προηγουμένων χρήσεων (1960-1995). Μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία πλήρως αποκατεστημένη προς αξιοποίηση.

 

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=fUc6O3acwy8

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2012


Περιγραφή

Η περιοχή βρίσκεται ΒΔ του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, σε απόσταση περίπου 400m. Πρόκειται για μία υπαίθρια αποθήκη, η οποία, σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία, διαμορφώθηκε το 1988 για την αποθήκευση του παραγόμενου συμπυκνώματος χρυσοφόρων πυριτών. Τα εν λόγω συμπυκνώματα αποθηκεύονταν εκεί εξαιτίας της αδυναμίας διάθεσής τους στην αγορά, καθώς δεν ήταν εμπορεύσιμα. Στην περιοχή είχαν διαμορφωθεί τρεις σωροί, ο ένας μετά τον άλλο, καταλαμβάνοντας με τα πρανή τους συνολική έκταση 28 στρεμμάτων που αποτελούσαν σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Κατά την περίοδο 2007-2009, απομακρύνθηκαν 279.000 τόνοι συμπυκνώματος μέσω εξαγωγών, ενώ το 2014 πραγματοποιήθηκαν 38 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις εδάφους για τον καθορισμό της έκτασης και του βάθους εξυγίανσης του εδάφους και το 2015 ξεκίνησε η απομάκρυνση των υπολειμμάτων αρσενοπυρίτη και των επιβαρυμένων εδαφικών υλικών. Μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί περίπου 160.000 τόνοι. Στη συνέχεια, έγινε δειγματοληψία με εδαφοτομές για την επιβεβαίωση της εξυγίανσης και ακολούθησε η διάστρωση ασβεστόλιθου ως εδαφοβελτιωτικού και εδαφοκάλυψη της επιφάνειας για την επαναφορά του φυσικού ανάγλυφου (μορφολογικά και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά) της περιοχής στην πρότερη κατάστασή του. Επίσης, πραγματοποιήθηκε και η τελευταία εργασία της άροσης για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους. Τέλος, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση με την εγκατάσταση της βλάστησης, με σπορές και φυτεύσεις με είδη της τοπικής χλωρίδας. Το κόστος του έργου μέχρι τώρα ανέρχεται περίπου στα 800.000 ευρώ.

Μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων αυτών με φυτοκάλυψη στο 70% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα είδη της τοπικής χλωρίδας ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στο ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πολύ πριν την έγκριση του επενδυτικού μας πλάνου για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, επιλέξαμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και να επενδύσουμε στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Το στοίχημα, ήταν να αποκαταστήσουμε πλήρως την περιοχή και να την αποδώσουμε προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της επένδυσής μας για την κοινωνία.

 

Μάθετε περισσότερα: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/apokatastasi/

 Τόπος Δράσης

Τοπικές Κοινότητες -Δήμος Αριστοτέλη (Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στάγειρα, Στρατονίκη, Μεγάλη Παναγία, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι)


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ 


Συμμετοχή εργαζομένων

Η περιβαλλοντική μέριμνα και προστασία δημιουργεί αυτομάτως ανάγκη για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με υιοθέτηση και ανάπτυξη κοινής κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας, εντός και εκτός εργασιακού χώρου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υλοποίηση έργων αποκατάστασης όπως αυτό των παλαιών αποθέσεων αρσενοπυριτών διαμορφώνει και προσδιορίσει την εταιρική μας ταυτότητα και φιλοσοφία και ικανοποιεί τον βασικό μας στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας. Παράλληλα απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης στη δραστηριότητα μας και πιο διευρυμένα στον μεταλλευτικό κλάδο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
FLAIM TRAINER: πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας

SIMS - το νέο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές: Εφαρμογή τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην περιοχή Στρατωνίου Χαλκιδικής

Δημόσια Διαβούλευση Νέου Επενδυτικού Σχεδίου στην Β.Α. Χαλκιδική

Προγράμματα “Μικροί Επιστήμονες” και “Train your brain” από την EduACT και την Ελληνικός ΧρυσόςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation