ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας

Πρωτοβουλία

FLAIM TRAINER: πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας

FLAIM TRAINER: πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 Στόχος δράσης

Για όλους εμάς στην Ελληνικός Χρυσός, η ασφαλής επιχειρησιακή λειτουργία αποτελεί το θεμέλιο σε κάθε μας απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση, σχεδιάζουμε και επενδύουμε σε δράσεις και τεχνολογίες που ενισχύουν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, αναβαθμίζουν τις υποδομές και καλλιεργούν κουλτούρα ασφάλειας στην καθημερινή εργασία των ανθρώπων μας. Η δέσμευσή μας να αναβαθμίζουμε καθημερινά τα επίπεδα Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό μας περιβάλλον υπαγορεύεται από τα πρότυπα του Ολοκληρωμένου Σύστηματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) και του Σύστηματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα και βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή λειτουργία μας. 

Στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης FLAIM Trainer είναι να επισημάνει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα σωστικά μας συνεργεία καθώς και οι ομάδες πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων μας αλλά και στις δασικές εκτάσεις, που βρίσκονται περιμετρικά των εγκαταστάσεων αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειλήσουν τις κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στόχος είναι να διδάξει στο χρήστη τη χάραξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών (Χόρτο εδαφικών, Δασικών, Βιομηχανικών).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σύνολο του προσωπικού της Ελληνικός Χρυσός καθώς και τοπίκες αρμόδιες Αρχές στις οποίες δίνουμε δωρεάν πρόσβαση. 

 

Χρονική διάρκεια

2021-2022


Περιγραφή

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που παίρνουμε ως εταιρεία στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας, η Εταιρεία ανέπτυξε πρόγραμμα εκπαίδευσης των Σωστικών συνεργείων και των ομάδων πυρασφάλειας με το πρωτοποριακό σύστημα FLAIM TRAINER. Η οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος υλοποιήθηκε από την Ομάδα Διάσωσης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η Ελληνικός Χρυσός είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πραγματοποίησε μακρόχρονη χρήση του συστήματος από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 και για 2 μήνες, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις δύο πρώτες που εισήγαγαν το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο σύστημα εκπαίδευσης χρησιμοποιείται επίσης από τις δύο κορυφαίες μεταλλευτικές και εξορυκτικές εταιρίες στον κόσμο, τις BHP και Rio Tinto, καθώς και από τη NASA και την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων ενώτα πολλαπλά οφέλη του FLAIM Trainer αποτυπώνονται, επιπλέον, στο επίσημο περιοδικό του NFPA (National Fire Protection Association, USA).

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) όπου μέσω διαφορετικών σεναρίων ο εκπαιδευόμενος, αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, υπό την καθοδήγηση βεβαίως εξειδικευμένου εκπαιδευτή που είναι μαζί του καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Το FLAIM αναπτύχθηκε μέσα από 10ετή έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Deakin (Αυστραλία). Οι αλγόριθμοι του FLAIM μιμούνται την πραγματική συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης, του καπνού, της στιγμιαίας ανάφλεξης (flashover) και των εκρήξεων. Το FLAIM Trainer συνδυάζει εικονικά περιβάλλοντα πυρκαγιάς υψηλής πιστότητας με φυσικά περιβάλλοντα σε πραγματικό χρόνο για να προσφέρει την αίσθηση της πραγματικής εικονικής εμπειρίας εκπαίδευσης με στόχο να προετοιμάσει με ασφάλεια τους πυροσβέστες και τους πρώτους ανταποκριτές για τους κινδύνους που συνδέονται με την καταπολέμηση των πυρκαγιών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 80% των χρηστών έκανε σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας, ενώ το 70% και 80% έκαναν λανθασμένη χρήση μάνικας/ αυλού και σπατάλη νερού αντίστοιχα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αντίστοιχες αξιολογήσεις του παρελθόντος έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα της επίδρασης που είχε η μείωση των εκπαιδεύσεων λόγω πανδημίας στις πρακτικές ικανότητες των συμμετεχόντων και θεωρούμε ότι με το FLAIM κάναμε την καλύτερη δυνατή επιλογή και προσβλέπουμε σε μόνιμη ένταξη του συστήματος στο νέο Εκπαιδευτικό μας Κέντρο.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, εκπαιδεύτηκε το 81,13% των μελών σωστικών συνεργείων και ομάδων πυρασφάλειας, ενώ σε μια πρωτοβουλία ανάπτυξης της συνεργασίας μας με  τα πυροσβεστικά σώματα της περιοχής συμμετείχαν στην εκπαίδευση Πυραγοί και πυροσβέστες των Πυροσβεστικών Σωμάτων του Δήμου Αριστοτέλη και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι εξήραν την προσφορά και τα οφέλη του προγράμματος, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν απτό παράδειγμα-στόχο για όλους τους συμμετέχοντες (μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις τους, στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην τελευταία εκπαίδευση του FLAIM, στο ακόλουθο video: 

Εκπαίδευση με το Σύστημα FLAIM Trainer - YouTube

Training with the FLAIM Trainer system - YouTube

 

 Τόπος Δράσης

Στο σύνολο των εγκαταστάσων της Ελληνικός Χρυσός, σε όλα τα μεταλλευτικά της έργα και τις διοικητικές εγκαταστάσεις.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Τοπικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια της περιοχής συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις Flam Trainer με σκοπό να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν στο καινοτόμο αυτό σύστημα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν εθελοντικά στην ομάδα διάσωσης της εταιρείας και κατ' επέκταση στις εκπαιδεύσεις. Μέσα από την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας γίνεται απεικόνιση ρεαλιστικών σεναρίων φωτιάς ή πυρκαγιάς, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ανά πάσα στιγμή τα σωστικά συνεργεία μας στο περιβάλλον εργασίας. Μέσω παραμετροποιήσεων με μια συσκευή Τablet, ο εκπαιδευτής μπορεί να εναλλάσσει τα σενάρια μεταξύ εύκολου, δύσκολου ή και πάρα πολύ δύσκολου ώστε να κατανοήσει ο χρήστης ότι οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσης, ανάλογα με το επίπεδο κατάρτισης του χρήστη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το FLAIM έρχεται να αντικαταστήσει την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς, παρέχοντας τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά τις εκπαιδεύσεις σε πραγματικές συνθήκες φωτιάς
  • Αποφυγή έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες
  • Αποφυγή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εκπομπές άνθρακα
  • Εξάλειψη μολυσμένων απορροών
  • Πρόληψη έκλυσης απαγορευμένων PFAs
  • Μείωση κατανάλωσης νερού
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την επικινδυνότητα πραγματικών περιστατικών πυρκαγιάς
  • Συνέχιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας από την πανδημία
  • Μείωση του κόστους εκπαίδευσης ανά ώρα και ανά εκπαιδευόμενο (από 1.000 ως 5.000$ σε λιγότερα από 250$)Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
SIMS - το νέο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές: Εφαρμογή τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην περιοχή Στρατωνίου Χαλκιδικής

Δημόσια Διαβούλευση Νέου Επενδυτικού Σχεδίου στην Β.Α. Χαλκιδική

Παράλληλη Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Προγράμματα “Μικροί Επιστήμονες” και “Train your brain” από την EduACT και την Ελληνικός ΧρυσόςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation