ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 318 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές: Εφαρμογή τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην περιοχή Στρατωνίου Χαλκιδικής

Βέλτιστες Περιβαλλοντικές Πρακτικές: Εφαρμογή τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στην περιοχή Στρατωνίου Χαλκιδικής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 2003 με σκοπό: την λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, την ίδρυση και λειτουργία μεταλλουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

www.hellas-gold.com

 

Εταιρκά videos & Δηλώσεις

 

 Στόχος δράσης

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική και η αξιοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές αφορούν τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στις κοινωνίες των περιοχών δραστηριότητάς μας, μιας και η επίδραση τους είναι τόσο οικονομοτεχνική, αλλά κυρίως περιβαλλοντική με πολλαπλά οφέλη.

 

Χρονική διάρκεια

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας (>30 έτη)


Περιγραφή

Οι Ξηρές Αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, (Στρατώνι Χαλκιδικής). Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου, καθώς και από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα παλαιότερων χρήσεων (1960-1995).

Πρόκειται για μία υποδομή υψηλών προδιαγραφών και μία επένδυση αξίας 100 εκ. δολαρίων, που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης των παλαιών χώρων απόθεσης και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=42fLCUNcsjg

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

H τεχνολογία ξηρής απόθεσης έχει μια σειρά από σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα για τις περιοχές όπου εφαρμόζεται:

  • Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της μικρότερης κατάληψης γης για την αποθήκευσή τους
  • Εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία
  • Η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων
  • Αύξηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου

Μάθετε περισσότερα: https://www.hellas-gold.com/prota-to-perivallon/praktikes/

 Τόπος Δράσης

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, περιοχή Μαδέμ Λάκκου, Μεταλλεία Κασσάνδρας, βορειοανατολική Χαλκιδική.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Όχι


Συμμετοχή εργαζομένων

Η υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών δημιουργεί αυτομάτως ανάγκη για εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με υιοθέτηση και ανάπτυξη κοινής κουλτούρας περιβαλλοντικής συνείδησης και προστασίας, εντός και εκτός εργασιακού χώρου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η υιοθέτηση καινοτόμων - βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών όπως η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης στη λειτουργία μας, ικανοποίει το βασικό μας μέλημα να επενδύουμε σε καινοτόμες πρακτικές του κλάδου μας μειώνοντας το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Παράλληλα, δημιουργεί αυτομάτως ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης στη δραστηριότητα μας και πιο διευρυμένα στον μεταλλευτικό κλάδο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
FLAIM TRAINER: πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας

SIMS - το νέο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Δημόσια Διαβούλευση Νέου Επενδυτικού Σχεδίου στην Β.Α. Χαλκιδική

Παράλληλη Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

Πλαίσιο και Διαδικασίες Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Ενδιαφερόμενων Μερών για Θέματα Βιωσιμότητας

Προγράμματα “Μικροί Επιστήμονες” και “Train your brain” από την EduACT και την Ελληνικός Χρυσός

Συνεχής Διαβούλευση – Επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη χωρίς αποκλεισμούςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation