ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 280 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ

Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kethea.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι περισσότεροι χρήστες που φτάνουν στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ -ΕΞΑΝΤΑΣ έχουν σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Το ποσοστό των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας που δεν έχει ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση  αγγίζει ή και ξεπερνά το 40%.  Για το λόγο αυτό η επανασύνδεσή τους  με την εκπαιδευτική διαδικασία και η αναβάθμιση των τίτλων σπουδών τους είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας τους και προϋπόθεση για την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Για το σκοπό αυτό το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ έχει δημιουργήσει από το 2003 ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του, μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίων Γυμνασίου και Λυκείου,  διπλώματος αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και ενίσχυσης των δεξιοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων τους, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μέλη θεραπευτικής κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ ΕΞΑΝΤΑΣ

 

Χρονική διάρκεια

Η δράση πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και διαρκεί 7 μήνες.


Περιγραφή

Λειτουργία προγράμματος τυπικής εκπαίδευσης (μία τάξη για Γυμνάσιο, μία για Λύκειο) για υπό απεξάρτηση άτομα που βρίσκονται στην κύρια φάση θεραπείας στη Θεραπευτική Κοινότητα  του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ (Σελήνια, Σαλαμίνα).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο αριθμός των επωφελούμενων ατόμων όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται στο 40-50% της δύναμης της Θεραπευτικής Κοινότητας  που σημαίνει 20- 25 άτομα ανά έτος. Τα επωφελούμενα μέλη συμμετέχουν σε  απολυτήριες ή κατατακτήριες εξετάσεις στο Εσπερινό Γυμνάσιο ή Λύκειο του Περάματος με το οποίο υπάρχει συνεργασία από το 2004.Τόπος Δράσης

Αττική, Σαλαμίνα


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Θεραπευτικό προσωπικό και επιμορφωτές.


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation