ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 270 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγεία & Ασφάλεια

Πρωτοβουλία

Κινητές Μονάδες Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο ΚΕΘΕΑ

Κινητές Μονάδες Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο ΚΕΘΕΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kethea.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος είναι η διασύνδεση και ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις πιο επιβαρυμένες ομάδες εξαρτημένων, για την καλύτερη υποστήριξή τους και την προστασία της δημόσιας υγείας την περίοδο της κρίσης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εξαρτημένοι που βρίσκονται στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ετήσια βάση.


Περιγραφή

Η κρίση επιδεινώνει την κατάσταση των εξαρτημένων και δημιουργεί νέες ανάγκες που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση: εξάπλωση του ΗIV/AIDS, εμφάνιση νέων ουσιών, ένδεια, έλλειψη στέγης, κοινωνικό αποκλεισμό. Κάθε εξαρτημένος έχει δικαίωμα σε πληροφόρηση και φροντίδα. Η στήριξη και ενδυνάμωση των εξαρτημένων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης και για τους ίδιους και για την κοινωνία. Οι νέες Κινητές Μονάδες διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εξοπλισμό για την πραγματοποίηση ατομικών συναντήσεων και ιατρικών πράξεων. Στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα επαγγελματιών στην οποία περιλαμβάνονται γενικοί ιατροί/παθολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων. Οι Μονάδες σταθμεύουν στις «πιάτσες» διαφορετικά διαστήματα του εικοσιτετραώρου και προσεγγίζουν τους χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο, αποκομμένοι από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. Προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαλψη και βοήθεια για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των εξαρτημένων. Το προσωπικό των Μονάδων πραγματοποιεί, επίσης, περιπατητικές και ποδηλατικές εξορμήσεις σε σημεία με δυσκολότερη πρόσβαση.

Στις βασικές υπηρεσίες των Μονάδων περιλαμβάνονται:

  • Ιατρική φροντίδα, όπως ιατρικές εξετάσεις και τακτική ιατρική παρακολούθηση, περιποίηση τραυμάτων, εμβολιασμοί, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπές σε τριτοβάθμια περίθαλψη, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
  • Παρεμβάσεις προαγωγής υγείας για ασφαλέστερη χρήση των ουσιών με στόχο την πρόληψη της υπερδοσολογίας (overdose), την αποφυγή της μόλυνσης από λοιμώδη νοσήματα και τη μείωση της εξάπλωσής τους.
  • Ανταλλαγή συριγγών και ενέσιμου υλικού.
  • Διανομή προφυλακτικών.
  • Ψυχολογική υποστήριξη.
  • Δικτύωση και παραπομπή σε άλλες θεραπευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι κινητές μονάδες είναι «καθαροί» από ουσίες χώροι διημέρευσης, μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονήσεις της «πιάτσας». Προσφέρουν: σίτιση, ιματισμό, φροντίδα της ατομικής υγιεινής, ψυχολογική υποστήριξη, ιατρική και οδοντιατρική φροντίδα, ενημέρωση και συμβουλευτική για νομικά θέματα, ενημέρωση και κινητοποίηση για την αξιοποίηση δυνατοτήτων και υπηρεσιών κοινωνικοπρονοιακής φροντίδας, ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τόσο τα συνολικά απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας του Δικτύου, όσο και ο βαθμός ικανοποίησης των εξυπηρετουμένων του από τις παρεχόμενες υπηρεσίες -όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα αξιολόγησης που διενεργήσαμε- καταδεικνύουν ότι το Δίκτυο μπόρεσε να ανταποκριθεί σε σημαντικές ανάγκες των εξαρτημένων στον δρόμο, με σεβασμό στις ανάγκες τους, συνεισφέροντας συγχρόνως στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Συνοπτικά, μέσα στη διετία 2014-2015 το Δίκτυο υποστήριξε 2.564 άτομα, προσφέροντάς τους πολύπλευρες υπηρεσίες: πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και παραπομπής για περαιτέρω έλεγχο, ατομικής συμβουλευτικής, σίτισης, ρουχισμού και ατομικής υγιεινής. Βαρύνουσα σημασίας δράση για την πόλη της Αθήνας αποτέλεσε και η ανταλλαγή συριγγών, καθώς και κιτ ασφαλούς χρήσης. Μέσα στη διετία ανταλλάχθηκαν 105.833 καθαρές σύριγγες με 97.962 χρησιμοποιημένες, πραγματοποιήθηκαν 5.444 ιατρικές πράξεις και διανεμήθηκαν 66.885 μερίδες φαγητού.  Στις πιάτσες πραγματοποιήθηκαν 1.108 συνολικά εξορμήσεις, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν οι ειδικές κινητές μονάδες που αγοράστηκαν και διαμορφώθηκαν χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος.

Όλες οι παραπάνω δράσεις αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από τους εξυπηρετούμενους και ως προς τις δύο τους διαστάσεις: τον χρόνο ανταπόκρισης και την ποιότητας της υπηρεσίας. Από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης η υψηλή ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων από την καθαριότητα των χώρων των Κέντρων Άμεσης Πρόσβασης του Δικτύου,  την αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας που νιώθουν μέσα σε αυτά. Στο προσωπικό που στελεχώνει τις δράσεις και αποτελεί κρίσιμο συντελεστή του όλου εγχειρήματος  οι εξυπηρετούμενοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αποδίδουν χαρακτηριστικά, φιλικότητας, διαθεσιμότητας, κατανόησης των αναγκών τους και παροχής   επαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης.Τόπος Δράσης

Αθήνα & Θεσσαλονίκη.


Συνεργασία με φορέα

Οι Κινητές Μονάδες είναι διασυνδεδεμένες με τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών με άλλους φορείς και ΜΚΟ στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Οι Κινητές Μονάδες δημιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν με δωρεά του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος".


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στις Κινητές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ απασχολούνται συνολικά 35 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Αναγνωρισιμότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο ευρύ κοινό, προβολή των δράσεών του στα ΜΜΕ με σκοπό την ενίσχυση της αυτοχρηματοδότησης που μπορεί να προσφέρεται από ιδιώτες, εταιρείες, φορείς, αλλά και ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Aναβίωση του Αγροκτήματος του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Club Εργασίας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

«Από το Α… ως το Ω»

«Πας μαΓΗρεύοντας…» Κλιματικά γεύματα στην κοινότητα

Εξειδικευμένη επιστημονική Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε θέματα εξαρτήσεων, οικογένειας κ.α.

Η μπάντα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ: Η μουσική αλλάζει εσένα, αλλάζει τον κόσμο!

ΚΕΘΕΑ MOSAIC: Διαπολιτισμικό μεταβατικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης Εφήβων ΚΕΘΕΑ

Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ

Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation