ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 270 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Εξειδικευμένη επιστημονική Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε θέματα εξαρτήσεων, οικογένειας κ.α.

Εξειδικευμένη επιστημονική Βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε θέματα εξαρτήσεων, οικογένειας κ.α.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.kethea.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ υποστηρίζει έφηβους (από 14 ετών), νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές τους, με στόχο τη θεραπεία της εξαρτητικής συμπεριφοράς (χρήση ουσιών, διαδίκτυο, ηλεκτρονικός τζόγος, αλκοόλ κ.α.) και την κοινωνική τους επανένταξη. Ταυτόχρονα, το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ λειτουργεί ως πυρήνας πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα των εξαρτήσεων στην ευρύτερη κοινότητα, υλοποιώντας κοινωνικές, πολιτιστικές και οικολογικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με πολίτες και φορείς. Επίσης εκπαιδεύει φοιτητές, καθηγητές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλες επαγγελματικές ομάδες στη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, υποστηρίζει και αξιολογεί ερευνητικές εργασίες και προωθεί τη συμμετοχικότητα σε κοινωνικές δράσεις που εστιάζουν στην αλληλεγγύη, την κινητοποίηση και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

Στο ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ έχει δημιουργηθεί σταδιακά από το 2010 μία επιστημονική δανειστική βιβλιοθήκη σε ζητήματα εξαρτήσεων, εφηβείας, οικογένειας, ψυχολογίας, εκπαίδευσης επαγγελματιών, η οποία αριθμεί περί τους 450 τίτλους βιβλίων, 85 περιοδικά, άρθρα, εκπαιδευτικό υλικό και εργασίες φοιτητών σε σχετικά ζητήματα.

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 2ο όροφο ενός τριώροφου αναπαλαιωμένου βιομηχανικού κτιρίου, στο κέντρο του Βόλου, που στεγάζει ταυτόχρονα και άλλες υπηρεσίες του προγράμματος. Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γίνεται από αυτόνομη είσοδο, χωρίς οι πελάτες της να έρχονται σε επαφή με τα μέλη του Προγράμματος και εξυπηρετεί τα μέλη του προσωπικού, τους γονείς μελών, τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τμήμα συμβουλευτικής) και επαγγελματίες φορέων ψυχικής υγείας της περιοχής.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από τις 8:30-15:30 και στελεχώνεται από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης, μία εθελόντρια και μία γραμματέα. Οι τίτλοι προέρχονται από δωρεές και καταλογογραφούνται και ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα Dewey σε βάση δεδομένων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυσή της επιστημονικής βιβλιοθήκης σε τίτλους, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών καταλογογράφησης και δανεισμού, αλλά κυρίως η μετεξέλιξή της σ’ ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι ομάδες στόχου της δράσης είναι:

• οι γονείς και τα μέλη του προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ( 450 εξυπηρετούμενοι ετησίως)

• το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) - 55 άτομα

• οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας και η επιστημονική κοινότητα της Θεσσαλίας

• οι καθηγητές, μαθητές των σχολείων της περιοχής και οι φοιτητές του πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 10.000 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων στη Μαγνησία, 17.500 φοιτητές. 

• ο γενικός πληθυσμός, με στόχο την ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση σε ζητήματα εξαρτήσεων και άσκηση δράσεων πρόληψης ή για τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού.

 

Χρονική διάρκεια

Όλη τη χρονιά


Περιγραφή

Η ανθρώπινη ανάπτυξη αποτελεί το βασικό σκοπό του έργου του ΚΕΘΕΑ.  Για την υλοποίηση του έργου του χρησιμοποιεί θεραπευτικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και δημιουργικές διαδικασίες.  Η δημιουργία μίας ζωντανής ανοιχτής βιβλιοθήκης δύναται να εξυπηρετήσει τους ανωτέρω στόχους ως εξής:

την ανάπτυξη του δυναμικού των μελών του με τη συστηματική συμμετοχή τους σε πολιτισμικές/δημιουργικές δράσεις
την προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και την παραγωγή επιστημονικού έργου στο πεδίο των εξαρτήσεων-
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για επαγγελματικές ομάδες και το γενικό πληθυσμό στο πεδίο των εξαρτήσεων
την ανάγκη ανοίγματος του Θεραπευτικού προγράμματος προς την κοινωνία, ως ένα ζωντανό και υγιές κύτταρό της, τη σύσφιξη των σχέσεων με τη γειτονιά και την πόλη
τη γνωριμία/επικοινωνία/ευαισθητοποίηση των πολιτών με το έργο του
τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη της δικτύωσης του προγράμματος
την εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του, την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και πολίτες.
την προώθηση της εκπαιδευτικής/καλλιτεχνικής/πολιτισμικής δημιουργίας των μελών του και των πολιτών γενικότερα
την ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών για τη γειτονιά και την πόλη
την ψυχαγωγία και την ανάπτυξη δημιουργικών ερεθισμάτων για καλύτερη ποιότητα ζωής

Έχοντας ως δεδομένα ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εξειδικευμένη βιβλιοθήκη στη Θεσσαλία (όπως επίσης και στην όμορη περιφέρεια Ηπείρου), καθώς και ότι υπάρχει σημαντική ζήτηση για τίτλους βιβλίων και άρθρων (περί τους 150 τίτλους ετησίως καθώς και ποικίλο υλικό από 60-100 πελάτες κατά μέσο όρο), από ποικίλες ομάδες πληθυσμού, θεωρούμε πολύ σημαντική την επέκταση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η οποία θα έχει τους εξής συγκεκριμένους στόχους.

α. την ενίσχυση της επιστημονικής βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ με στόχο τον  εμπλουτισμό της σε τίτλους και δράσεις.

β. τη βελτίωση της διαδικασίας καταλογογράφησης, λειτουργίας, πλοήγησης και αναζήτησης  και την ένταξή στις «ειδικές επιστημονικές βιβλιοθήκες» της Ελλάδας.

γ.  τη μετεξέλιξή της σε ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας . Πιο συγκεκριμένα:

το «άνοιγμα» της βιβλιοθήκης στη γειτονιά, την πόλη και την περιφέρεια (π.χ. τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων ειδικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος)
την ενίσχυση των λειτουργιών δανεισμού και ενημέρωσης του κοινού

τη διεξαγωγή ερευνών και την παραγωγή επιστημονικού έργου στο πεδίο των εξαρτήσεων
την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για επαγγελματικές ομάδες και το γενικό πληθυσμό στο πεδίο των εξαρτήσεων
τη διοργάνωση εκδηλώσεων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. ημερίδες)
τη δημιουργία ιστότοπου αναφοράς, ενημέρωσης και εξειδικευμένης μάθησης. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο αντίκτυπος από την ενίσχυση, αξιοποίηση και ανάδειξη της επιστημονικής βιβλιοθήκης του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ θα ωφελήσει συνολικά την κοινότητα, καθώς θα συμβάλει:

• στην ευαισθητοποίηση, τον επιστημονικό διάλογο και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών, των επιστημόνων και των φοιτητών σε ζητήματα εξαρτήσεων

• στην ενημέρωση /ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού στην πρόληψη και θεραπεία των εξαρτητικών συμπεριφορών και στην άρση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού των εξαρτημένων ατόμων

• στη δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κοινωνικής συμμετοχής και εθελοντισμού με ομάδες, δράσεις, παρεμβάσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλουΤόπος Δράσης

Βόλος και ευρύτερη Θεσσαλία


Συνεργασία με φορέα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  (για άδεια πρόσβασης στο Open Avekt  και για την ένταξη της βιβλιοθήκης σε επίσημο δίκτυο ειδικών επιστημονικών βιβλιοθηκών )

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για υποστήριξη της πρωτοβουλίας και αξιοποίησής της στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (υπάρχει ήδη από το 2012 ιδιαίτερα πετυχημένη συνεργασία για την εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών συμβουλευτικής σε ζητήματα του πεδίου)

Δήμος Βόλου και λοιποί δήμοι Μαγνησίας και Θεσσαλίας- για ένταξη της βιβλιοθήκης στο δίκτυο βιβλιοθηκών Βόλου και λοιπών περιοχών

Διεύθυνση Β βάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για αξιοποίηση της βιβλιοθήκης από το δίκτυο εκπαιδευτικών Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Ενεργός συμμετοχή Εργαζομένων /Δικτύου  Εθελοντών και φίλων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην ανάπτυξη/αξιοποίηση της βιβλιοθήκης.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για το ίδιο του ΚΕΘΕΑ σχετίζονται με την ενίσχυση της δικτύωσης του θεραπευτικού προγράμματος με φορείς και οργανώσεις, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη συνεργασία, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και συνοχής. Το 2018 7.500 άνθρωποι-εκπαιδευτικοί, μαθητές σχολείων, φοιτητές, επαγγελματικές ομάδες και γενικός πληθυσμός από όλη τη Θεσσαλία ενημερώθηκαν/εκπαιδεύθηκαν στους χώρους του προγράμματος σε ζητήματα πρόληψης/έγκαιρης παρέμβασης σε εξαρτητικές συμπεριφορές, ενώ πολλοί φοιτητές υλοποίησαν πτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη.

Να σημειωθεί ότι ο εξασφαλισμένος χώρος της βιβλιοθήκης για 30 χρόνια στο παρόν κτίριο, καθώς και η ύπαρξη του μόνιμου προσωπικό, αλλά και του ευρύτερου ανθρώπινου δικτύου του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Σύλλογος Φίλων, εθελοντές) αποτελούν τα βασικότερα εχέγγυα για τη βιωσιμότητα της επιστημονικής βιβλιοθήκης. Το μεράκι και ο επαγγελματισμός του προσωπικού, η χρηστή διαχείριση του ΚΕΘΕΑ και η δικτύωση της βιβλιοθήκης θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την αρμονική της λειτουργία, στη λογική της δημιουργίας ενός ζωντανού κυττάρου γνώσης και κοινωνικότητας, στην ευρύτερη περιοχή.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Aναβίωση του Αγροκτήματος του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Club Εργασίας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

«Από το Α… ως το Ω»

«Πας μαΓΗρεύοντας…» Κλιματικά γεύματα στην κοινότητα

Η μπάντα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ: Η μουσική αλλάζει εσένα, αλλάζει τον κόσμο!

ΚΕΘΕΑ MOSAIC: Διαπολιτισμικό μεταβατικό πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας

Κέντρο Κοινοτικής Παρέμβασης Εφήβων ΚΕΘΕΑ

Κινητές Μονάδες Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο ΚΕΘΕΑ

Μεταβατικό Σχολείο ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ – ΕΞΑΝΤΑΣ

Πολιτιστικό Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation