ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας

Μείωση της μέσης κατανάλωσης ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.opap.gr & www.somethingbetter.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Αναγνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, µια αρχή που ακολουθούµε καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας µας στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ένας από τους βασικούς µας στόχους είναι να θεµελιώσουµε και να διατηρήσουµε την εµπιστοσύνη και τη στήριξη της κοινωνίας, καθώς η συνεισφορά µας στην ανάπτυξή της αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί επένδυση και στο δικό µας µέλλον.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΟΠΑΠ.

 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή της στρατηγικής του ΟΠΑΠ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής. 


Περιγραφή

Παρόλο που ο ΟΠΑΠ είναι µια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες και δεν ασχολείται µε κατασκευαστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, έχει αναπτύξει πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, µε σκοπό να διασφαλίζει ότι οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών του αντιµετωπίζονται και µειώνονται µε συστηµατικό τρόπο. Το πεδίο εφαρµογής του συστήµατος αυτού περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες: σχεδιασµό, ανάπτυξη, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος, ο ΟΠΑΠ εντοπίζει και αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων του, σύµφωνα µε πέντε βήµατα:

 1. Αναγνώριση περιβαλλοντικών πτυχών.
 2. Ορισµός περιβαλλοντικής επίδρασης.
 3. Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης.
 4. Έκδοση και αναθεώρηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 5. Καθορισµός µέτρων και παρακολούθηση δράσεων και απόδοσης.

Προκειµένου να αναγνωρίζουµε τις πηγές από τις οποίες µπορούµε να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα, ποσοτικοποιούµε τις άµεσες και έµµεσες πηγές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τις δραστηριότητές µας, οι οποίες προκύπτουν κυρίως από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίριά µας και δευτερευόντως από την κατανάλωση καυσίµων. 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στόχος µας είναι να ξεπερνούμε τα όσα προβλέπει η ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και να επενδύουμε στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού µας αντίκτυπου. Επιδίωξη μας είναι να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς την επιχειρηματική στρατηγική μας με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο και στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποιούµε όλες τις απαραίτητες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναγνωρίζοντας ότι φυσικές πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες και συνεπώς προτεραιότητά µας είναι η όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση τους στο πλαίσιο της δραστηριότητας μας. 

Οι συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες εφαρμόσαμε ήταν οι εξής:

 • προμηθευτήκαμε 67 Euro 6.2 οχήματα αντικαθιστώντας στο 100% τον στόλ οτης εταιρείας
 • Εκπαιδεύσαμε 62 νέους εργαζομένους σε θέματα περιβάλλοντος μέσα από 3 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Υλοποιήσαμε διαδικτυακά εργαστήρια αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος για 82 συμμετέχοντες
 • Εγκαταστήσαμε LED λάμπες στους υπόγειουσ χώρους
 • Εγκαταστήσαμε μετρητές θερμότητας για την παροχή θερμού νερού
 • Εκλογικεύσαμε τη χρήση air conditions σε χώρους περιστασιακής χρήσης
 • Μεταφέραμε τα γραφεία της Θεσσαλονίκης σε κτίριο  που δεν απαιτείται θέρμανση με πετρέλαιο ντίζελ ή φυσικό αέριο, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρική ενέργειας ήταν κατά 87% χαμηλότερη σε σχέση με το 2014.


Τόπος Δράσης

Πανελλαδική δραστηριότητα ΟΠΑΠ.


Συνεργασία με φορέα

Αφορά εσωτερική διαδικασία κατά την οποία δεν συνεργαζόμαστε με κάποιον εξωτερικό φορέα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Αφορά το σύνολο των εργαζομένων μας.


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η συνεχής μελέτη των επιπτώσεων μας και η ανάληψη πρωτοβουλιών που σαν στόχο έχουν τη προστασία του περιβάλλοντος, διασφαλίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε μας και δημιουργεί αξία για όλους του εταίρους μας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη φήμη του οργανισμού μας ως υπεύθυνου πολίτη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation