ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 283 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεύθυνη κατανάλωση

Πρωτοβουλία

Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ

Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ συστάθηκε το 1958 και αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της χώρας, επιδεικνύοντας συνεχή και συνεπή συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.opap.gr & www.somethingbetter.gr

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της στρατηγικής και των δράσεων του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι να παρέχει στους παίκτες έγκαιρη, ακριβή και επαρκή πληροφόρηση για τα προϊόντα του, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτών, καθώς και για τους τυχόν κινδύνους και συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την υπερβολική ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ο ΟΠΑΠ:

 • Προστατεύει τους παίκτες μέσω της ορθής και συνεχούς ενημέρωσης
 • Ενθαρρύνει τους παίκτες να θέσουν όρια χρημάτων και χρόνου στο παιχνίδι τους
 • Διαθέτει διαδικασία ελέγχου ηλικίας των παικτών, για να προστατεύσει τους ανήλικους
 • Χρηματοδοτεί τη γραμμή υποστήριξης 1114, για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα από την ενασχόλησή τους με τυχερά παιχνίδια
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • ευρύ κοινό
 • εργαζόμενοι
 • πράκτορες
 • εργαζόμενοι στα πρακτορεία
 • συνεργάτες
 • προμηθευτές
 • κοινωνικοί εταίροι( π.χ.Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Θεραπευτικούς Φορείς κλπ).
 

Χρονική διάρκεια

Η εφαρμογή του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται.


Περιγραφή

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική κατεύθυνση που καθορίζει τη λειτουργία του ΟΠΑΠ. Οι βασικοί κανόνες του είναι οι ακόλουθοι:

1. Δεν παίζω αν είμαι μικρότερος από 18 ετών,

2. Δεν παίζω διαδικτυακά αν είμαι μικρότερος από 21 ετών,

3. Δεν παίζω ξεπερνώντας τα όρια που έχω θέσει.

Το πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού αντικατοπτρίζει το αντίστοιχο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Λοταριών (World Lottery Association) και συνίσταται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Έρευνα: Υλοποίηση ερευνών για την κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υπερβολική συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια, τις ανάγκες πληροφόρησης και της ενσωμάτωσης  των αρχών όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ. Με βάση τα ευρήματα, σχεδιάζουμε παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στην προεφηβεία που αναπτύσσουμε με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας με στόχο να αναπτύξουν μηχανισμούς προστασίας από συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.
 • Σχεδιασμός Παιχνιδιών:  Το Υπεύθυνο Παιχνίδι ενσωματώνεται στο σχεδιασμό νέων παιχνιδιών και αξιολογείται ο κοινωνικός τους αντίκτυπος.
 • Πρόγραμμα Εργαζομένων: Ενημέρωση εργαζομένων για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, και εφαρμογή ειδικής πολιτικής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι που  διασφαλίζει ότι είναι μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων των εργαζομένων του ΟΠΑΠ, των ιδιοκτητών και εργαζομένων στα πρακτορεία
 • Πρόγραμμα Πρακτόρων: Εκπαίδευση του δικτύου λιανικής, ώστε να συμμορφώνεται με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Οι πράκτορες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφορετικά επιβάλλονται κυρώσεις.
 • Διαδικτυακά Κανάλια Παιχνιδιών: Συμμόρφωση όλων των διαδικτυακών προϊόντων με το Υπεύθυνο Παιχνίδι(πχ. όριο δαπανών και πρωτοποριακός έλεγχος ηλικίας)
 • Διαφήμιση και Μάρκετινγκ: Ανάπτυξη και εφαρμογή κώδικα αυτορρύθμισης για κατάλληλη και διαφανή επικοινωνία/διαφήμιση (επιπρόσθετα στην ισχύουσα νομοθεσία)
 • Πρόγραμμα Ενημέρωσης και προστασίας Παικτών: εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τους πιθανούς κινδύνους της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια,  την ισορροπημένη συμπεριφορά των παικτών  και τη σημασία της προστασίας ανηλίκων. (σήμανση για τα πρακτορεία, ενημερωτικό φυλλάδιο για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης – σύμφωνο με το Canadian Problem Gambling Index). http://responsiblegaming.opap.gr/
 • Στήριξη Παικτών: Λειτουργία της Γραμμής 1114 για τηλεσυμβουλευτική σε άτομα με προβλήματα που σχετίζονται με την υπέρμετρη συμμετοχή τους στα τυχερά παιχνίδια σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ) ([email protected]).
 • Δέσμευση των Κοινωνικών Εταίρων: Συνεργασία με βασικούς Κοινωνικούς Εταίρους για τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
 • Αναφορά και Μετρήσεις: Ετήσιοι απολογισμοί για τις δεσμεύσεις της εταιρείας, τις δραστηριότητες που έχει πραγματοποιήσει και τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • Ενημερώσαμε και εκπαιδεύσαμε το 100% των εργαζομένων μας για τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καλύπτοντας θέματα όπως η προστασία των ανηλίκων και αποφυγή υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Το 2020 ανανεώσαμε το περιεχόμενο του Induction training της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι περιέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες. 
 • Ανανεώσαμε όλο το ενημερωτικό υλικό στο Intranet της εταιρείας, ώστε να είναι πιο κατανοητό για τους εργαζομένους
 • Υλοποιήσαμε υποχρεωτική διαδικτυακή εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό του οργανισμού.
 • Υλοποιήσαμε ειδική εκπαίδευση για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ
 • Σήμανση και ενημερωτικό υλικό με τους κανόνες του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα πρακτορεία και τα σηµεία πώλησης
 • Επικοινωνία ολοκληρωµένης διαφημιστικής καµπάνιας στα ΜΜΕ σχετικά µε το Υπεύθυνο Παιχνίδι στην Ελλάδα.
 • Λειτουργία γραµµής ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής σε άτοµα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερβολικής ενασχόλησης µε τυχερά παιχνίδια και στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον (συνεργασία µε το ΚΕΘΕΑ – ΑΛΦΑ).
 • Πρώτος διαδικτυακός ιστότοπος, για το Υπεύθυνο Παιχνίδι http://responsiblegaming.opap.gr
 • Σήμανση στην είσοδο των πρακτορείων για την προστασία ανηλίκων και ρητή υποχρέωση των εργαζομένων των πρακτορείων να  ακολουθούν διαδικασία ηλικιακής ταυτοποίησης σε περίπτωση αμφιβολίας (με ταυτότητα ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), απαγορεύοντας τη συμμετοχή ανηλίκων στα παιχνίδια και εξηγώντας τις πιθανές αρνητικές συνέπειες (επιπλέον ενημέρωση στον ΟΠΑΠ για τυχόν περιστατικά) 

 

Το 2020 το 100% των συνεργατών του ΟΠΑΠ εκπαιδεύτηκαν στα θέματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αναλυτικότερα:

 • 444 ιδιοκτήτες προκτορείων ΟΠΑΠκαθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, εκπαιδεύτηκαν από Εκπροσώπους του ΟΠΑΠ στα θέματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
 • 695 ιδιοκτήτες καταστημάτων PLAY μαζί με τους εργαζόμενους τους, εκπαιδεύτηκαν από Εκπροσώπους του ΟΠΑΠ στα θέματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
 • ιδιοκτήτες 65 ανεξάρτητων σημείων πώλησης, εκπαιδεύτηκαν από Εκπροσώπους του ΟΠΑΠ στα θέματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
 • Επικαιροποιήθηκε το πρόγραμμα e-learning, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.139 συνεργατών και των εργαζόμενων σε αυτούς
 • Εκπαίδευση 66 χονδρεμπόρων, διανομέων και πωλητών του δρόμου σύμφωνα με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
 • Δημοσίευση ανακοινώσεων σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι σε ηλεκτρονικά μέσα, τις αποκλειστικές διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας 
 • opapnet | play and opapnet | laheia) για τους πράκτορες και το προσωπικό των καταστημάτων ΟΠΑΠ, τα καταστήματα Play και για τους συνεργάτες των Ελληνικών Λαχείων και στα λοιπά σημεία πώλησης.

Επιπλέον σύμφωνα με έρευνες του ΟΠΑΠ:

 • 56% του κοινού πιστεύει ότι ο ΟΠΑΠ " προωθεί την υπεύθυνη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια".
 • 87% του κοινού αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω  των 18 ετών. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό μέχρι να φτάσει το 100%.
 • 85% το κοινού αναγνωρίζουν ότι η συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ πρέπει να γίνεται μέσα στα όρια


Τόπος Δράσης

Η πρωτοβουλία έχει πανελλαδική κάλυψη.


Συνεργασία με φορέα

 • ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ (λειτουργία της ειδικής Τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης 1114, υποστήριξη σε παίκτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και στις οικογένειές τους).
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ενημέρωση του εσωτερικού κοινού / σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων  εκπαιδευτικών σεμιναρίων)
 • Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» (σχεδιασμός και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Youth Power» για τη ανάπτυξη μηχανισμών προστασίας από συμπεριφορές υψηλού κινδύνου σε παιδιά της προεφηβείας και  ευαισθητοποίηση γονέων)
 • National Gaming Study (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ αποτελούν ένα από τα βασικά κοινά της στρατηγικής του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. Πιο αναλυτικά:

 • Ο ΟΠΑΠ ευαισθητοποιεί και ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους  σχετικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι
 • Οι συνεργάτες του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ εκπαίδευσαν το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ώστε να  χειρίζεται κατάλληλα τις κλήσεις που λαμβάνει από ανθρώπους με σχετιζόμενα προβλήματα
 • Η ομάδα πωλήσεών εκπαιδεύτηκε, ώστε να μεταφέρει τα βασικά μηνύματα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στο ευρύτερο δίκτυο. 
 • διαδικτυακές εκπαιδεύσεις για τους εργαζομένους σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με στόχο την ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, τις προτεραιότητες και το ρυθμιστικό πλαίσιο, και στοχευμένα  εκπαιδευτικά σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε τμήματος.

Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ έχει να περηφανευθεί για τα παρακάτω:

 • Το 2018, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τιμήθηκαν με τις υψηλότερες διακρίσεις παγκοσμίως για τη δέσμευσή τους ως προς την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παίκτες. Συγκεκριμένα, η World Lotteries Assosication μας απένειμε το Πιστοποιητικό Υπεύθυνου Παιχνιδιού WLA Level 4, το οποίο είναι το υψηλότερο επίπεδο των Πιστοποιητικών Υπεύθυνου Παιχνιδιού παγκοσμίως (Το 2015 είχε απονεμηθεί η πιστοποίηση επιπέδου 3).
 • Επιπλέον, to 2018, οι European State Lotteries και ο Toto Association/ European Lotteries (EL) απένειμαν στον ΟΠΑΠ με τη Δήλωση Ευθυγράμμισης/Συμμόρφωσης με τα υπεύθυνα πρότυπα τυχερού παιχνιδιού της EL για την αληθινή αφοσίωση του Οργανισμού στην εδραίωση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού τόσο στη στρατηγική όσο και στη λειτουργία του ΟΠΑΠ.

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις ισχύουν μέχρι το 2021, και αποτελούν απόδειξη της αποτελεσματικότητας του προγράμματος του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το όφελος που αυτό προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation