ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δημόσια Υγεία / Υγιείς Πόλεις

Πρωτοβουλία

Εκπαίδευση με Πιστοποίηση από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης, των Εργαζομένων του Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2, τα μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό.

Εκπαίδευση με Πιστοποίηση από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης, των Εργαζομένων του Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2, τα μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ΝΠΔΔ (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) με έδρα το Ηράκλειο και αποτελείται από 4 Περιφερειακές Ενότητες: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού.   

Περισσότερες πληροφορίες:

www.crete.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

•   Να αναλύσει και να παρουσιάσει στους επιμορφούμενους όλες τις ιατρικές διαστάσεις του SARS-CoV-2 και της CoViD-19 καθώς και τους τρόπους προφύλαξης.

 

•   Να αναλύσει και να παρουσιάσει στους επιμορφούμενους το σύνολο της Νομοθεσίας για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα στον Τουρισμό, τις επιπτώσεις και τo δρόμο προς το Σήμα Health First.

 

•   Να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους  με γνώσεις, μεθόδους και ικανότητες για την ατομική τους προστασία και για την παροχή υπηρεσιών Τουρισμού, με υγειονομική ασφάλεια.

 

•   Να εκπαιδεύσει τον Τουρισμό της Π.Κ. σε πρακτικές κι ενέργειες αποτροπής της  εξάπλωσης  του SARS-CoV-2 και της CoViD-19.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Συνολικά στους εργαζόμενους του Τουρισμό, ήτοι,

  • Ξενοδοχειακό Κλάδο και Τουριστικά Καταλύματα,
  • Επισιτιστικό Κλάδο,
  • Τουριστικά Πρακτορεία και Γραφεία,
  • Ξεναγούς και Τουριστικούς Οδηγούς,
  • Μεταφορές Προσώπων (Ταξί, Rent a Car,  Τουριστικά και Επιβατικά Λεωφορεία, Mini Van, κ.λπ.),
  • Συνεδριακό Τουρισμό,
  • Κατασκηνώσεις,
  • Προσωπικό Αεροδρομίων,
  • Κέντρα Ευεξίας – SPA,
  • Συλλογικότητες Πολιτισμού και Αθλητισμού,

αλλά και κάθε άλλον, συνδεδεμένο με τις παραπάνω ειδικότητες, Πολίτη της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Χρονική διάρκεια

Οι (5) κύκλοι Εκπαίδευσης ήτοι, 09-12.06, 16-19.06, 23-26.06, 30.06-03.07 και 07.07-10.07.2020.αποτέλεσαν το χρονικό διάστημα της υλοποίησης, αλλά σημαντικό ήταν και το διάστημα της προετοιμασίας από τον Απρίλιο του 2020 οπότε ξεκίνησε ο σχεδιασμός του Σεμιναρίου.


Περιγραφή

Η Περιφέρεια Κρήτης, παρά τα καλά επιδημιολογικά αποτελέσματα του πρώτου κύματος της CoViD-19, αντιλήφθηκε την ανάγκη ενός Mega Project για την σωστή προετοιμασία του συνόλου των Τουριστικών φορέων. Στο σχεδιασμό αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι πάνω από το 50% των δυνητικών επισκεπτών δήλωσαν ότι μεγάλη συμβολή στην απόφασή τους να ταξιδέψουν μέσα στο 2020 θα έπαιξε η Εθνική και Περιφερειακή Πολιτική και γενικά τα μέτρα τα οποίο θα ληφθούν για την ασφαλή διαβίωση στον προορισμό.

Έτσι, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής της για τη στήριξη του τουρισμού, αυτή τη φετινή ιδιαίτερη χρονιά, συνεργάστηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων και το μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας της CoViD-19.

Με αυτό το δεδομένο και σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποίησε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα Mega Project το οποίο κάλυψε τις ανάγκες χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο.

programma-perifereia-panepistimio-pel-5i-evdomada-b-1-1.pdf (crete.gov.gr)

H εκπαίδευση αυτή υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας On Line, η οποία περιλάμβανε συνδυασμό σύγχρονης εκπαίδευσης (4 διδακτικές ημέρες και 10 ώρες παρακολούθησης OnLine) και ασύγχρονης εκπαίδευσης με διάθεση και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτήθηκε και παραμένει στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη συνεχή ανασκόπησή του στη Διεύθυνση https://www.crete.gov.gr/covid19/

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε (5) κύκλους. Ημερ/νίες Διεξαγωγής:

09-12.06, 16-19.06, 23-26.06, 30.06-03.07 και 07.07-10.07.2020.

Οι καταρτιζόμενοι δήλωσαν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, χωρίς την παραμικρή υποβολή εγγράφων, μόνο με το ΑΦΜ τους ή το ΑΦΜ του φορέα τους. Ενημερώνονταν δε, μέσω σχετικού κωδικού συμμετοχής, τόσο για την ημερομηνία και ώρα του σεμιναρίου στον κύκλο τον οποίο θα συμμετείχαν, στο mail που δήλωναν εγγραφόμενοι. Για την παρακολούθηση του προγράμματος δεν χρειαζόταν εγκατάσταση κανενός προγράμματος εκτός browser.

Πιστοποίηση επιμόρφωσης: Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο κάθε εκπαιδευόμενος εξεταζόταν μέσω της πλατφόρμας και του κωδικού του (εξέταση multiple choice ερωτήσεις), ώστε να λάβει  πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πιστοποίηση δίδονταν εάν κάποιος είχε παρακολουθήσει το 80% τουλάχιστον του χρόνου των εισηγήσεων (το σύστημα κατέγραφε τις ώρες συμμετοχής των εκπαιδευόμενων) ενώ απαντούσε με ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 50% στις 30 ερωτήσεις που το σύστημα του έδινε, 20 οριζόντιες από τη βάση δεδομένων που είχε δημιουργηθεί και 10, πάλι με τυχαία επιλογή από τη βάση δεδομένων που αφορούσε στην ειδικότητα που δήλωνε στην εγγραφή του. Η πλατφόρμα, είχε εκτός όλων των παραπάνω καινοτομιών και την ικανότητα να παράγει το πιστοποιητικό του, τόσο σε Ελληνικά, όσο και σε Αγγλικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Κύκλος 1                    09-12.06.2020

Εγγεγραμμένοι            3.506

Παρακολούθησαν        3.234

Εξετάσθηκαν               2.975

Επιτυχόντες                2,910   97,80%

Συνολικοί Χρήστες      17.418

Προβολές Site             228.308

 

Κύκλος 2                    16-19.06.2020

Εγγεγραμμένοι            12.984

Παρακολούθησαν        11.620

Εξετάσθηκαν               10.971

Επιτυχόντες                 10.812 98,60%

Συνολικοί Χρήστες       33.531

Προβολές Site              587.166

 

Κύκλος 3                    23-26.06.2020

Εγγεγραμμένοι           11.754

Παρακολούθησαν       10.243

Εξετάσθηκαν                9.679

Επιτυχόντες                 9.566   98,80%

Συνολικοί Χρήστες      31.236

Προβολές Site             495.614

 

Κύκλος 4                     30.06-03.07.2020

Εγγεγραμμένοι             8,398

Παρακολούθησαν        7.132

Εξετάσθηκαν                6.153

Επιτυχόντες                 6.084   98,90%

Συνολικοί Χρήστες       30.332

Προβολές Site             340.750

 

Κύκλος 5                     07.07-10.07.2020.

Εγγεγραμμένοι             7.819

Παρακολούθησαν        5.898

Εξετάσθηκαν               4.437

Επιτυχόντες                4.399   99,10%

Συνολικοί Χρήστες     17.105

Προβολές Site            247.990

 

Συνολικά Αποτελέσματα

Εγγεγραμμένοι           44.461

Παρακολούθησαν     38.127

Εξετάσθηκαν              34.215

Επιτυχόντες                33.771 98,70%

Συνολικοί Χρήστες     129.622

Προβολές Site            1.899.828

 

Google Analytics, διαθέσιμα στην αντίστοιχη Ppt παρουσίασή μας.Τόπος Δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης και σε κάθε σημείο που υπήρχε Διαδίκτυο. Σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι την ίδια ακριβώς δράση υλοποίησε, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική του Σχολή η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ ενδιαφέρθηκε και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Σε ένα τέτοιο Project συνεργάστηκαν όλοι οι Τουριστικοί Φορείς της Κρήτης, οι (7) Σύλλογοι Ξενοδόχων της Κρήτης, ο Σύλλογος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Κρήτης, όλοι οι Σύλλογοι Καταλυμάτων της Κρήτης, ο Σύλλογος Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης, όλοι οι Σύλλογοι Επιχειρήσεων Εστίασης, οι Σύλλογοι Τουριστικών Λεωφορείων, τα ΚΤΕΛ της Κρήτης, οι Σύλλογοι SPA και Κέντρων Ευεξίας, οι Σύλλογοι Ταξί, τα (3) Αεροδρόμια της Κρήτης αλλά και από την πλευρά των εργαζομένων, οι Σύλλογοι Ξενοδοχοϋπαλλήλων, οι Σύλλογοι Εργαζομένων στην Εστίαση, οι Σύλλογοι Ζαχαροπλαστών, Μαγείρων και Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, αθλητές, εργαζόμενοι πολιτισμού, τα Εργατικά Κέντρα των (4) Π.Ε. της Κρήτης.

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του και του ΚΕΒΙΔΙΜ του Πανεπιστημίου, έδωσε το κύρος και την αρτιότητα στο πρόγραμμα, καθώς και την συμμετοχή ιατρών απ’ τον ΕΟΔΥ και το Πανεπιστήμιο. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Σε ένα τέτοιο Mega Project συμμετείχαν από την πλευρά της Περιφέρειας, το σύνολο Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, δύο εξ’ αυτών δίδαξαν στο σεμινάριο, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (Πολιτισμός & Αθλητισμός) και ο Γενικός Διευθυντής της, οι Πρόεδροι των Συλλόγων Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικών Λεωφορείων, Κέντρων Ευεξίας, ο Αερολιμενάρχης Ηρακλείου και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού & Ηλ. Διακυβέρνησης, ως Εκπαιδευτές, όλοι εθελοντικά!


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

H παραπάνω ενέργεια θεωρήθηκε ως Παγκόσμια καλή πρακτική, χαιρετίσθηκε από όλες τις τουριστικές αγορές και χαρακτηρίσθηκε ως «Game Changing» δράση. Ειδικά στις αγορές όπου η άποψη των επισκεπτών διαμορφώθηκε ανάλογα με το επίπεδο της προστασίας του προορισμού, η εκπαίδευση αυτή θετικοποίησε τις απόψεις μεγάλου αριθμού τουριστών που κατευθύνθηκε στην Κρήτη και στη συνέχεια μετάδωσε το θετικό μήνυμα της επαγγελματικής τήρησης των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων στην Περιφέρεια Κρήτης. Παρότι το μόνο ποσοστό που γνωρίζουμε είναι ότι πάνω από 65% δήλωσαν ότι οι διακοπές τους θα εξαρτηθούν από την ασφάλεια στον Προορισμό, θεωρούμε ότι η πολύ καλή επιδημιολογική πορεία της Κρήτης κατά το 2ο κύμα της Πανδημίας, οφείλεται (και) στην εκπαίδευση αυτή η οποία βοήθησε στην ανάπτυξη της συλλογικής συνείδησης. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσα στο Δεκέμβριο.

01.12.2020      Επιβεβαιωμένα Κρούσματα (Ε.Ο.Δ.Υ.)                       50

08.12.2020                              “                                                          22

16.12.2020                              “                                                          13

14.12.2020                              “                                                            3

 

Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο επίτευγμα από την Εκπαίδευσή μας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» “i4walker”

Ανάπτυξη Λειτουργίας Συνεργατικής Πλατφόρμας Comidor για την Περοφέρεια Κρήτης - Case Study: Συλλογικά Όργανα χωρίς την χρήση Χαρτιού, Paperless.

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση Διπλωμάτων Οδήγησης

Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Μηχανισμός χαρτογράφησης (mapping) κοινωνικών υπηρεσιών, αναγκών και θυλάκων τοπικής αποστέρησης για τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ Μ.Φ.Η. “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της ΚρήτηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation