ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της Κρήτης

Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Πολιτών της Κρήτης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ΝΠΔΔ (ΟΤΑ Β΄ βαθμού) με έδρα το Ηράκλειο και αποτελείται από 4 Περιφερειακές Ενότητες: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη του νησιού.   

Περισσότερες πληροφορίες:

www.crete.gov.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Σκοπός της Πρωτοβουλίας είναι η μεγιστοποίηση των Συνεργασιών της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής της, σε όλα τα επίπεδα, μέσω των Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της ή μέσω Υπουργείων σχετικών με την Καινοτομία όπως το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στόxοι, η βελτίωση Δεικτών Ποιότητας Ζωής σε Υγεία, Πρόληψη, Παιδεία, Τεχνολογία, Καθημερινότητα, Εξυπηρέτηση, Καινοτομία.

H Συνεργασία με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα του νησιού της Κρήτης, αποτελεί από μόνης της Στόχο και αυτός καταγράφεται αναλυτικά στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2018/04/perif_kritis_e-gov_strategy_2015-19.pdf και τον Στόχο 22. Κατά την διάρκεια τόσο της προηγούμενης θητείας της Περιφερειακής αρχής, 2014-2019, όσο και στη νέα περίοδο, οι Συνεργασίες της Περιφέρειας Κρήτης ξεπέρασαν τα όρια της Κρήτης, μιας και σε αρκετές περιπτώσεις, η κεντρική Διοίκηση, Υπουργεία όπως το Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και φορείς όπως η ΕΕΤΑΑ, προτίμησαν να συνάψουν συνεργασίες με την Περιφέρεια Κρήτης, λόγω του αναπτυξιακού προσανατολισμού της.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι Συνεργατικές Δράσεις της Περιφέρειας είναι όλος ο πληθυσμός της Κρήτης, από μαθητές προσχολικής αγωγής μέχρι ηλικιωμένους και όλες οι επαγγελματικές ομάδες, από οδηγούς ταξί μέχρι δασκάλους. Αυτό είναι και το σκεπτικό, όπως θα το δείτε να ξεδιπλώνεται αρθρωτά, στη συνέχεια και την Περιγραφή κάποιων, Συνεργατικών μας Δραστηριοτήτων. Η ικανοποίηση των αναγκών, του συνόλου, του πληθυσμού της Κρήτης.

 

Χρονική διάρκεια

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου. 2014 έως σήμερα, παρουσίαση 2016.

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Οδήγησης και Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Από το 2011 μέχρι σήμερα, συνεχίζεται με νέες υπογραφές προγραμματικών συμβάσεων με το ΙΤΕ και νέες ομάδες Κοινωφελούς Εργασίας.

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - GIS Crete. Από το 2015 μέχρι το 2018 και θα υπογρααφεί νέα σύμβαση για το GIS Crete II.

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Α'Βάθμια Εκπαίδευση Κρήτης - Code Week - Code my City - Οκτώβριος 2018 - Μάιος 2019 και θα συνεχιστεί και φέτος.

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σεμινάρια Ηγεσίας & Οργανωσιακής Κουλτούρας, Σχολικής Μονάδας. Από το 2016 έως σήμερα και συνεχίζεται και για τα έτη 2019-2021.


Περιγραφή

α. 2016. Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέσω της Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του και του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής (Εργαστήριο - Βιοϊατρικής) και του Καθηγητή Δρ. Χ. Λιονή, με σκοπό την Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής του Καρκίνου. Το Κέντρο στεγάζεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεχίζει την συνεργασία του με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής. Η συνεργασία αυτή έχει αναπτυξιακό και ερευνητικό χαρακτήρα, με κεντρικό στόχο τη συλλογή, την καταγραφή και την ανάλυση δεδομένων σχετικών με ασθενείς που πάσχουν ή που απεβίωσαν από καρκίνο, στην Περιφέρεια Κρήτης. Έχει λάβει άδεια ίδρυσης & λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα απ' την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. (Αρ. Πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/516126-6-2008).

β. 2017. Συνεργασία με Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Κρήτης, για την Ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών οδήγησης στην Κρήτη και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής για τους Πολίτες. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, δημιουργήθηκε πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει ένα σύνολο υπηρεσιών και εφαρμογών προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντικά επιχειρησιακά προβλήματα όπως τα χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, η έλλειψη εμπιστοσύνης και θέματα διαφάνειας. Για την υλοποίηση της ακολουθήθηκαν διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με επίκεντρο τον ίδιο τον χρήστη (user-centered development), εφαρμόστηκαν σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδίασης, όπως ο Συνεργατικός Σχεδιασμός (Co-Design) και ευέλικτες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (Agile Software Development). Οι διαθέσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες περιλαμβάνουν: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες, Διαδικτυακή πύλη διαθέσιμη σε Η/Υ και κινητές συσκευές, http://gdme.crete.gov.gr που προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με διαδικασίες, έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που παρέχονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπηρεσία ραντεβού, Έξυπνη ουρά για τους πολίτες χωρίς ραντεβού, Υποστηρίζει την εκτύπωση προσωποποιημένου κουπονιού από τις θυρίδες υποδοχής των τμημάτων, Εφαρμογές διαχείρισης και Back-Office, Σύστημα διαχείρισης υποθέσεων (θυρίδες υποδοχής / θυρίδες εξυπηρέτησης), Επιχειρηματική ευφυΐα, Στατιστικά για προϊσταμένους, Οθόνες ειδοποίησης στις περιοχές αναμονής, Σύστημα παρακολούθησης και ανάθεσης φακέλων φυσικού αρχείου, Διαχείριση συστήματος, Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

γ. 2018. Συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την Σχολή των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,  για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την λειτουργία και συντήρηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System - GIS). http://senselab.tucserv.tuc.gr/

δ. 2019. Συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα (Codeweek.eu) και στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΣΙΝ), είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να εργαστούν επί (6) μήνες στον προγραμματισμό και στη γλώσσα Java, μέσω του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος Alice, δάσκαλοι πληροφορικής και μαθητές 8-12 ετών στα πλαίσια της δράσης "let's code boys & girls". Το αποτέλεσμα της, ένα πρόγραμμα εκατό (100) γραμμών κώδικα, που παρουσίαζε την Πόλη τους "Code my City" και αναρτήθηκε στις Ιστοσελίδες των διαφημιζόμενων Δήμων, https://smartcity.heraklion.gr/el/irakleio-code-my-city-introduce-my-city/, με κορυφαία στιγμή, την δήλωση ενός ζεύγους γονέων, ιατρών, που εκμυστηρεύτηκαν δημόσια ότι τέτοιες ενέργειες, δικαιώνουν την απόφασή που έλαβαν, αποφασίζοντας να μην εγκαταλείψουν την Ελλάδα, για το εξωτερικό.

ε. 2019-2020... Συνεργασία με την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης για την παροχή, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, σεμινάρια Διοίκησης και Οργανωσιακής Κουλτούρας, στις Διευθύνσεις Α'Βαθμίου Εκπαίδευσης των Π.Ε. Η συνεργασία αυτή, προσβλέπει στην εκπαίδευση ηγετικών στελεχών της Α'βαθμίου εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των ηγετικών τους δεξιοτήτων για την συνεργασία τους με την λοιπή σχολική κοινότητα, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους φορείς αλλά φυσικά τους μαθητές. Στοχεύει στην ενδελεχή βιωματική ανάλυση, αυτού που λέμε "Οργανιωσιακή Κουλτούρα στις Σχολικές Μονάδες" και έχει ως θεματικούς άξονες, την Ομαδικότητα, την Επικοινωνία, την Συστηματική Λήψη Απόφασης, την Κατανομή Εργασίας, την Ανάθεση, το Couching, την Ανατροφοδότηση, την Ακεραιότητα, μέσα από εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως η  SWAT Analysis, o Συστηματικός Κύκλος Διοίκησης, απλά μοντέλα Λήψης Αποφάσεων, Κατανομής Εργασίας και Project Management. Κυρίως όμως, αποβλέπει στην λογική, να αποκτήσουν "κοινή γλώσσα, μεθοδολογία & λογική", οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, ώστε να επιλύουν ενιαία τα όποια προβλήματά των.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου. Τα αποτελέσματα της δράσης αναμένεται να έχουν πολλαπλά οφέλη σε όλο το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Πιο συγκεκριμένα:

Κάτοικοι και ασθενείς Κρήτης:

 • Μείωση επίπτωσης και θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες.
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής ασθενών.
 • Αύξηση ενημέρωσης και επαγρύπνησης των κατοίκων αναφορικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.
 • Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Επιστημονική κοινότητα:

 • Ενδυνάμωση και διεύρυνση της έρευνας για τον καρκίνο.
 • Καθορισμός προτυποποιημένων διαδικασιών καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων για τον καρκίνο.
 • Αύξηση θέσεων απασχόλησης στην έρευνας για τον καρκίνο και ερευνητικής/εκπαιδευτικής ενασχόλησης μεταπτυχιακών, διδακτορικών και λοιπών ερευνητών.
 • Σύνθεση και παραγωγή εστιασμένης γνώσης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κρητικού πληθυσμού και απάντηση νέων ερευνητικών ερωτημάτων για τον καρκίνο.
 • Συνεργασία με πολλαπλές ειδικότητες ιατρών και διασύνδεση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την παρακολούθηση ασθενών (αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών).

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Οδήγησης και Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Πριν από την ανάπτυξη της νέας καινοτόμου λύσης, ο μέσος χρόνος αναμονής σε ουρά ήταν πάνω από 90 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας διοικητικής ενέργειας (χρόνος εκτέλεσης) υπολογίστηκε σε 30-40 λεπτά. Μετά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 12 λεπτά και ο μέσος χρόνος εκτέλεσης είναι 13 λεπτά. Επίσης, έχουν ψηφιοποιηθεί 700.000 φακέλοι αδειών οδήγησης στην Κρήτη.

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - GIS Crete. Το σύνολο των Πολιτών που έχουν σχέση με γεωχωρική πληροφορία, Περιβάλλον, Χωροταξία, Εκπαίδευση, Αγροτική Ανάπτυξη, Δακοκτονία, Ψεκασμοί, ΣΧΟΑΑΠ, Πολεοδομικά Δεδομένα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών, που ενοποίησαν προσπάθειες (4) Π.Ε., 25 Δήμων και εκατοντάδων τμημάτων και υπηρεσιών, που ήταν ως τώρα διάσπαρτα.

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Α'Βάθμια Εκπαίδευση Κρήτης - Code Week - Code my City - Εκπαιδεύτηκαν 3 σχολεία, 20 μαθητές, χωρισμένοι σε αγόρια και κορίτσια, που ενεργοποίησαν όμως το σύνολο της σχολικής κοινότητας, πάνω από 200 μαθητές, 8-12 ετών.

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σεμινάρια Ηγεσίας & Οργανωσιακής Κουλτούρας, Σχολικής Μονάδας. Η Α'Βάθμια εκπαίδευση είναι ο πιο πολυπληθής τομέας του Δημοσίου. Έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 200 Διευθυντές και θα εκπαιδευτούν άλλοι τόσοι τα 2 επόμενα έτη.Τόπος Δράσης

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου. Το σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης.

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Οδήγησης και Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, πιλοτικά, με σκοπό να επεκταθεί από φέτος, στα Χανιά και στη συνέχεια και στις Π.Ε., Ρεθύμνου και Λασιθίου.

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - GIS Crete. Όλες οι Π.Ε. και οι Δήμοι, της Περιφέρειας Κρήτης.

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Α'Βάθμια Εκπαίδευση Κρήτης - Code Week - Code my City - Όλη η Περιφέρεια Κρήτης.

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σεμινάρια Ηγεσίας & Οργανωσιακής Κουλτούρας, Σχολικής Μονάδας. Όλη η Περιφέρεια Κρήτης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Χρηματοδότηση μόνο από Περιφέρεια Κρήτης. Συνεργασίες παροχής συμβουλευτικής και εμπειρογνωμοσύνης, με τα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστήμιων Κρήτης και Αθηνών αλλά και με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο κέντρων καταγραφής Kαρκίνου, European Network of Cancer Registries, https://www.encr.eu/, International Association of Cancer Registries, http://www.iacr.com.fr/

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Δημιουργήθηκαν συνεργασίες με τους Συλλόγους Σχολών Οδηγών αλλά και τους Συλλόγους Οδικής Ασφαλείας της Κρήτης. Επίσης, το Εργαστήριο "Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου και Υπολογιστή", του Ι.Τ.Ε., ανέλαβε την σχεδίαση, αλλά και υλοποίηση των νέων και καινοτόμων υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη, για την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Κ.

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Δημιουργήθηκαν συνεργασίες με τους Συλλόγους Φοιτητών του ΠΚ.

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δημιουργήθηκαν συνεργασίες με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με τον Σύλλογο Εκπαιδευτών Πληροφορικής Κρήτης, με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, των Δημοτικών Σχολείων.

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Δημιουργούνται συνεργασίες, με την Δ/νση Α'Βαθμίου Εκπαίδευσης Κρήτης, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Συλλόγους Διδασκόντων αλλά και τους Συντονιστές & Σχολικούς Συμβούλους, της Α'Βάθμιας, Εκπ/σης Κρήτης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου. Φοιτητές και εξωτερικοί συνεργάτες, ως ειδικά εκπαιδευμένοι καταγραφείς, προκειμένου να μην επηρεαστεί το ωράριο ή και ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων των Νοσοκομείων και Ληξιαρχείων.

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Οδήγησης και Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, Σχολές οδηγών, επιχειρήσεις (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ενοικίασης αυτοκινήτων).

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - GIS Crete. Συμμετοχή εργαζομένων από όλες τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι δούλεψαν, για να συνεισφέρουν στο σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων και να ενοποιήσουν, όλα τα δεδομένα της Κρήτης. 

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Α'Βάθμια Εκπαίδευση Κρήτης - Code Week - Code my City - Παρότι συμμετείχε μια ομάδα μαθητών από κάθε σχολείο, στην πραγματικότητα, ενεργοποιήθηκε όλη η σχολική κοινότητα, μαθητών και δασκάλων Πληροφορικής και ο Δήμος.

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σεμινάρια Ηγεσίας & Οργανωσιακής Κουλτούρας, Σχολικής Μονάδας. Παρότι τα σεμινάρια είναι μόνον για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, συμμετέχουν εθελοντικά όλοι οι δάσκαλοι στην οργάνωση των σεμιναρίων, εδώ και 3 έτη!


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

α. Περιφέρεια Κρήτης - Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης. Δημιουργία  Κέντρου Καταγραφής Καρκίνου. Τα αποτελέσµατα της Έρευνας – τα οποία θα µπορούν να αξιοποιηθούν από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ) και τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της ΠΚ, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υγειονοµικές Υπηρεσίες και τους Φορείς Υγείας- θα συµβάλουν στην διεξαγωγή συµπερασµάτων χρήσιµων για την δηµιουργία πολιτικών υγείας, την δηµιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την πρόληψη και αντιµετώπιση του καρκίνου, επιφέροντας έτσι άµεσα και έµµεσα οφέλη στις τοπικές κοινότητες αλλά και στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης. Τέτοια είναι η µείωση του κόστους των θεραπευτικών αγωγών και των φαρµάκων, η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης, προώθηση τοπικών χαρακτηριστικών που λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες όπως η Κρητική Διατροφή και ο τρόπος ζωής, η φύση, τα βότανα, το κλίµα κ.α). Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η υγεία αποτελεί τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει πολλαπλά επίπεδα της ζωής και της ανάπτυξης µιας χώρας/περιφέρειας, όπως η οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και τουριστική ανάπτυξη. Η ποιοτική και ποσοτική µελέτη επιµέρους γεωγραφικών περιοχών του νησιού µπορεί να προωθήσει τον ιατρικό τουρισµό (σε περιπτώσεις περιοχών µε χαµηλούς δείκτες νοσηρότητας και θνησιµότητας) ή να βελτιώσει τα επίπεδα υγείας των κατοίκων (σε περιπτώσεις περιοχών µε υψηλούς δείκτες νοσηρότητας και θνησιµότητας).

β. Περιφέρεια Κρήτης - Ιδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας Κρήτης. Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Οδήγησης & Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Τεχνολογική καινοτομία

 • Εφαρμόστηκαν πρωτοποριακοί τρόποι επικοινωνίας μέσω της υλοποίησης πολυκαναλικών μορφών αλληλεπίδρασης.
 • Ακολουθήθηκε μία υβριδική λύση εξυπηρέτησης πελατών μέσω της ταυτόχρονης λειτουργίας μιας εικονικής ουράς αναμονής και ενός συστήματος κρατήσεων σε μια ενιαία πλατφόρμα.
 • Εφαρμόστηκαν εξελιγμένοι αλγόριθμοι επιχειρηματικής ευφυίας και παραγωγής στατιστικών που αποτελεί ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για την συνεχή αξιολόγηση, μέτρηση και σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων καθώς και στην υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων για την ορθή διαχείριση του προσωπικού σε περιόδους αιχμής.

 Οργανωτική και Διαδικαστική καινοτομία

 • Πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Υλοποιήθηκε αναδιάρθρωση και απλούστευση των διαθέσιμων υπηρεσιών.
 • Εξαλείφθηκαν οι συστημικοί και δομικοί φραγμοί
 • Ακολουθήθηκαν νέες μέθοδοι διαχείρισης.

 Κοινωνική Καινοτομία

 • Διασκεδάστηκε η δημόσια γνώμη σχετικά με την προκατάληψη προς ένα προβληματικό οργανισμό προς την ομόφωνη αναγνώριση και αποδοχή της προσπάθειας για αλλαγή από τους πολίτες.
 • Πραγματοποιήθηκε αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας στο κοινό.
 • Διασφαλίστηκε η διαφάνεια στην διεκπεραίωση των υποθέσεων.
 • Εξαλείφθηκαν οι φυσικές ουρές αναμονής και πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση των χρόνων αναμονής.
 • Υποστηρίχθηκαν οι τοπικές επιχειρήσεις μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων που υλοποιήθηκαν ώστε να υπάρχει η απαραίτητη διευκόλυνση στην ολοκλήρωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

γ. Περιφέρεια Κρήτης - Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - GIS Crete. Συλλογή, καταγραφή και αποτύπωση γεωχωρικών δεδομένων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης. Πρόσβαση σε ανοικτά δεδομένα και αξιοποίηση από τα στελέχη των της Περιφέρειας Κρήτης , με σκοπό την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών.

δ. Περιφέρεια Κρήτης - Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Α'Βάθμια Εκπαίδευση Κρήτης - Code Week - Code my City - Ενεργοποιήθηκε ολόκληρη η Σχολική Κοινότητα, η Περιφέρεια Κρήτης απέκτησε τεχνογνωσία, τέτοια που της επιτρέπει πλέον να διοργανώνει και να ηγείται σε ενέργειες όπως ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών, σε συνεργασία με τον ΕΛΛΑΚ, https://docs.google.com/document/d/19XNcwZ_kv1Ji4tztFmxHCxqVinNUSKILE1Si1FpYyDY/edit φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας με τα Σχολεία της Κρήτης και γενικά ενέργειες που έχουν σχέση με την καινοτομία και το Επιχειρείν στα Σχολεία της Κρήτης,

ε. Περιφέρεια Κρήτης - Διεύθυνση Α'Βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Σεμινάρια Ηγεσίας & Οργανωσιακής Κουλτούρας, Σχολικής Μονάδας. Οι Συντονιστές και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης απέκτησαν πλέον, ενιαίο τρόπο διοίκησης και αντιμετώπισης των θεμάτων τους. Έτσι, η επικοινωνία και ο συντονισμός, τόσο μεταξύ των, όσο και με τους Σχολικούς συμβούλους είναι αμεσότερος και αποτελεσματικότερος. Ενδεικτικό είναι ότι κάποιοι Διευθυντές, όταν συνεδριάζει η Σχολική Κοινότητα κι έχουν λήψη απόφασης, έχουν πλαστικοποιήσει το Συστηματικό Κύκλο Απόφασης και τα βήματα που έχουμε κάνει.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» “i4walker”

Ανάπτυξη Λειτουργίας Συνεργατικής Πλατφόρμας Comidor για την Περοφέρεια Κρήτης - Case Study: Συλλογικά Όργανα χωρίς την χρήση Χαρτιού, Paperless.

Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας για την Ψηφιοποίηση Διπλωμάτων Οδήγησης

Εθελοντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, σε εθελοντές χειριστές τροφίμων σε συσσίτια απόρων από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δημόσιο ΚΔΒΜ2)

Εκπαίδευση με Πιστοποίηση από την Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Κρήτης, των Εργαζομένων του Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2, τα μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε φιλοξενούμενους και προσωπικό.

Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας

Μηχανισμός χαρτογράφησης (mapping) κοινωνικών υπηρεσιών, αναγκών και θυλάκων τοπικής αποστέρησης για τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ Μ.Φ.Η. “ΟΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ”

Προστασία παιδιών από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την Ενσωμάτωση και Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Περιφέρεια ΚρήτηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation