ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 297 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11. Circular Economy - Κυκλική Οικονομία / 11.1 Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

WE SEA MORE

WE SEA MORE
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

POLYECO SA

H Polyeco ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί την πρώτη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα. Κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις πιο σημαντικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία, τη Λατινική Αμερική και τις χώρες του Ινδικού Ωκεανού, υλοποιώντας μερικά από τα πλέον απαιτητικά έργα διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την υφήλιο.

www.polyeco.gr
 

 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Με πυξίδα τη μείωση των επιπτώσεων της πλαστικής ρύπανσης, στόχος του πρωτοπόρου πιλοτικού προγράμματος “WE SEA MORE” είναι η  διερεύνηση αξιοποίησης των μη επανδρωμένων συστημάτων (ΣμηΕΑ) και εν γένει της τηλεπισκόπησης, στον άμεσο και έγκυρο εντοπισμό ρύπων και ειδικότερα πλαστικών ρύπων, στις ακτές, στην επιφάνεια και το βυθό της θάλασσας. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται σε πλαίσια. Είναι ένα πρόγραμμα  που καλύπτει τις ανάγκες ενός διευρυμένου κοινού, καθώς στοχεύει  να δώσει άμεσες λύσεις στον καθαρισμό θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Κρατικοί και Ιδιωτικοί φορείς, Παγκόσμιοι Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ΜΚΟ, μπορούν να αξιοποιήσουν την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία αιχμής που αναπτύχθηκε  για την υλοποίηση του προγράμματος, για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Τα αποτελέσματα είναι θετικά τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον ίδιο άνθρωπο. 

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν 3 μήνες (Ιανουάριος – Μάρτιος 2020)


Περιγραφή

Σε μια περίοδο που η περιβαλλοντική ρύπανση αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, η Nestlé Ελλάς, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ροφημάτων παγκοσμίως και η Polyeco, ο μεγαλύτερος οργανισμός διαχείρισης αποβλήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποφάσισαν να συνεργαστούν για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πλαστική ρύπανση και τις τοξικές επιπτώσεις της στη ζωή των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Έτσι τέθηκε σε εφαρμογή το ‘WE SEA MORE’, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος ανίχνευσης και καταγραφής των αποβλήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα «WE SEA MORE» έλαβε χώρα στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παλαιού Φαλήρου, μια περιοχή με πλούσιο οικονομικό, γεωμορφολογικό και ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον, τους 2 πρώτους μήνες του 2020. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η θαλάσσια και παράλια έκταση συνολικού εμβαδού ενός (1) τετραγωνικού χιλιομέτρου, που βρίσκεται στην περιοχή  “Ακτή Έδεμ” στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου εκβάλει το ρέμα της Πικροδάφνης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης μη επανδρωμένων συστημάτων (ΣμηΕΑ) και της τηλεπισκόπησης, στον άμεσο και έγκυρο εντοπισμό ρύπων και ειδικότερα πλαστικών στις ακτές, στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία στάδια: Τη χαρτογράφηση των απορριμμάτων, τη συλλογή και τη μετέπειτα διαχείριση και αξιοποίησή τους.

Χαρτογράφηση απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης

Το στάδιο της χαρτογράφησης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την εταιρεία UcanDrone και αποτελεί μια καινοτόμα δράση που θα δώσει άμεσες λύσεις στον καθαρισμό θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  Το κύριο εργαλείο για την εξαγωγή και παραγωγή πληροφορίας ήταν μια συστοιχία μη επανδρωμένων οχημάτων, που φέρουν αισθητήρες και κάμερες και πετώντας ή πλέοντας πάνω από την υπό μελέτη περιοχή, μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα που έχουν προγραμματιστεί να συλλέξουν.

Συλλογή απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης

Την καταγραφή των απορριμμάτων ακολούθησε η συλλογή και ο μετέπειτα διαχωρισμός τους σύμφωνα με την ποιοτική τους σύσταση. Ο καθαρισμός της περιοχής μελέτης διήρκησε συνολικά μία εβδομάδα. Η συλλογή των απορριμμάτων στην ξηρά πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό της Polyeco, ενώ όσον αφορά στον βυθό, το προσωπικό και έμπειροι δύτες της εταιρείας Divers’ World απομάκρυναν τα απορρίμματα τα οποία είχαν στιγματιστεί σε χάρτες μέσω της χαρτογράφησης. Τα απορρίμματα συγκεντρώνονταν σε καθημερινή βάση σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο διαλογής όπου γινόταν ο διαχωρισμός τους σε προκαθορισμένες ροές. Οι ροές απορριμμάτων που δημιουργήθηκαν για τη μετέπειτα μελέτη τους ήταν: Πλαστικό, Γυαλί, Σιδηρούχα Μέταλλα (scrap), Αλουμίνιο, Ξύλο, Χαρτί, Μπαταρίες-Αναπτήρες, Ελαστικά, Σύμμεικτα (υλικά που δεν μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση).

Διαχείριση και Αξιοποίηση Απορριμμάτων

Από την αρχή του εγχειρήματος, σκοπός ήταν τα συλλεχθέντα απορρίμματα να αξιοποιηθούν βάσει της αρχής της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά στα πλαστικά συλλέχθηκαν συνολικά 132kg  εκ των οποίων το 75% - που ήταν κατάλληλο προς ανακύκλωση - έγινε πέλλετ. Τα ελαστικά τα οποία συλλέχθηκαν από τον βυθό λόγω της μεγάλης ποσότητας, οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση σε εταιρεία ελαστικών αποβλήτων. Το χαρτί και το ξύλο οδηγήθηκαν προς παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και το γυαλί ως πρώτη ύλη για την  τσιμεντοβιομηχανία. Οι μπαταρίες ανακυκλώθηκαν στη μονάδα μπαταριών της Polyeco ενώ τα σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, οδηγήθηκαν σε εργοστάσια ανακύκλωσης μετάλλων. Τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν στο εργοστάσιο της Polyeco για περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίηση.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τόσο κατά την χαρτογράφηση όσο και κατά την συλλογή των αποβλήτων, παρατηρήθηκε στο βυθό η ύπαρξη ενός τόξου, μιας μεγάλης καμπύλης που αποτελούνταν από απόβλητα μεγάλου όγκου, κυρίως ελαστικά, τα οποία και αποτέλεσαν το μεγαλύτερο ρεύμα αποβλήτων. Αλουμινένια κουτάκια, αλλοιωμένες σακούλες, πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια, μπαταρίες, καλαμάκια, περιτυλίγματα συσκευασιών και καρότσια από σούπερ μάρκετ ήταν μερικές ακόμα από τις βασικές κατηγορίες αποβλήτων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της παραλίας Έδεμ.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν η συλλογή 11 τόνων απορριμμάτων συνολικά από τον βυθό και την ακτή.

Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν 11.018kg απορριμμάτων εκ των οποίων:

Κατηγορία Αποβλήτου Συνολικό Βάρος (kg)
Πλαστικό 132
Γυαλί 23
Scrap  231
Αλουμίνιο 16
Χαρτί 18
Ξύλο 25
Σύμμεικτα  400
Μπαταρίες - αναπτήρες 9
Ελαστικά 10155
Επικίνδυνα 9
Συνολικό βάρος: 11.018 kg

 

 

 Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στην περιοχή  “Ακτή Έδεμ” στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπου εκβάλει το ρέμα της Πικροδάφνης, μια περιοχή με πλούσιο οικονομικό, γεωμορφολογικό και ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον. 


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το πρόγραμμα είναι μία συνέργεια της Polyeco και Nestlé Ελλάς, καθώς η συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε παγκόσμια ζητήματα όπως η πλαστική ρύπανση και η αλλαγή του κλίματος. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων των δύο εταιρειών.

Καθοριστική στην επιτυχία του προγράμματος ήταν η συμβολή του Παν. Αιγαίου, του Δήμου Π. Φαλήρου, καθώς και των εταιρειών UCAN DRONE και DIVER’S WORLD.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η εκπόνηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την αρωγή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Η συλλογή των απορριμμάτων στη ξηρά πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό της Polyeco. Στον καθαρισμό της ακτής συμμετείχαν και εθελοντές από τις δύο εταιρείες αλλά και από την τοπική κοινωνία, καθώς και μαθητές σχολείων της περιοχής, που συνέβαλαν στη δράση αυτή. Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών στο πεδίο, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν παρόντες για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος, ενώ συνεχής ήταν η παρουσία  εξειδικευμένου προσωπικού της Polyeco, το οποίο συνέδραμε τόσο στον καθαρισμό της ακτής όσο και στο βυθό της περιοχής μελέτης.  


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το WE SEA MORE, είναι μια καινοτόμα δράση που θα δώσει άμεσες λύσεις στον καθαρισμό θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  Παγκόσμιοι Οργανισμοί, Κρατικοί Φορείς και Ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία του προγράμματος για να εντοπίσουν τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες σημειώνονται μεγάλες συγκεντρώσεις αποβλήτων καθώς και στην καταγραφή και χαρτογράφηση αυτών, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
PCAI JUNIOR: H πρωτότυπη εκπαιδευτική περιβαλλοντική πλατφόρμα της Πρωτοβουλία της Πολυέκο για την Σύγχρονη Τέχνη (Polyeco Contemporary Art Initiative – PCAI)

Polyeco Contemporary Art Initiative PCAI 2020: Διαδικτυακός πολιτιστικός προγραμματισμός εκθέσεων και δράσεων με αφορμή την πανδημική κρίση

Zero Waste Office

Απομάκρυνση και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων στα πλαίσια απορρύπανσης ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό.

Πρωτοβουλία της Polyeco για τη Σύγχρονη Τέχνη

Συνδέοντας τη Σύγχρονη Τέχνη με το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη ΑνάπτυξηΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation