ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κινητικότητα & Μεταφορές

Πρωτοβουλία

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος INTERREG EUROPE

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρος στο έργο REGIO-MOB (Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ευρώπη: Η εμπειρία REGIO-MOB) του προγράμματος INTERREG EUROPE
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΣτόχος δράσης

Στόχος της δράσης είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία σε κάθε συμμετέχουσα στο έργο περιοχή, συμβάλλοντας στη βελτίωσή τους και την πιο αποτελεσματική απόδοσή τους ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:https://www.interregeurope.eu/regio-mob/

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στο δίκτυο εμπλεκομένων φορέων στον τομέα των επιβατικών μετακινήσεων κάθε περιοχής και στο ευρύτερο κοινό μέσω των δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων.

 

Χρονική διάρκεια

2016-2020


Περιγραφή

Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι: 97.519,00 ευρώ με χρηματοδότηση 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους.

Κάθε εταίρος πραγματοποιεί μια περιφερειακή ανάλυση των αναγκών του και των καλών πρακτικών του, οι οποίες μεταφέρονται περαιτέρω μέσω των  Διαπεριφερειακών Σεμιναρίων Ανταλλαγής Εμπειριών. Επιπλέον, κάθε εταίρος δημιούργησε ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών που διευκολύνει την όλη διαδικασία παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές και γνώσεις στο θεματικό αντικείμενο της κινητικότητας. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας συγκεντρώθηκαν σε έναν οδικό χάρτη για την εξασφάλιση βιώσιμης περιφερειακής κινητικότητας, ένα παραδοτέο το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης για κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια. Το Σχέδιο δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη ολοκληρωθεί με τις εξής δράσεις προτεραιότητας: 

- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Δ.Σ) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
- ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ¨
- ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (PARK 'nRIDE) ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΜΜ) ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο έχει σημαντική επίδραση στις συμμετέχουσες περιφέρειες και κυρίως στοχεύει στην εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας, επηρεάζοντας τις σχετικές δράσεις και τα εργαλεία χάραξης περιφερειακής πολιτικής σε κάθε περιοχή του προγράμματος και συμβάλλοντας στη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη απόδοσή τους, ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας διαπεριφερειακής μάθησης.

Οι δημόσιες αρχές έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις δικές τους πολιτικές κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του προγράμματος, ιδίως με την επιρροή ή ακόμη και με την αύξηση των υφιστάμενων πόρων του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 ή ισοδύναμα.

Γενικότερα, το έργο REGIO-MOB παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες κινητικότητας. Εταίροι από διαφορετικές περιοχές, με διαφορετικές εμπειρίες αλλά παρόμοιες ανάγκες μοιράζονται λύσεις για τη βελτίωση των πολιτικών τους.Τόπος Δράσης

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Συνεργασία με φορέα

Οι εταίροι του έργου REGIO-MOB είναι οι ακόλουθοι:

1. ANDALUSIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (IAT) – Spain/Ισπανία (Εταίρος P1) (εταίρος έως 31/03/2017)
2. INSTITUTE OF TRAFFIC AND TRANSPORT LJUBLJANA (PROMETNI) – Slovenia/Σλοβενία (Εταίρος P2)
3. REGIONAL ASSOCIATION OF LAZIO MUNICIPALITIES - ANCI LAZIO – Italy/Ιταλία (Εταίρος P3) - (Επικεφαλής Εταίρος)
4. NIEPOLOMICE MUNICIPALITY– Poland/Πολωνία (Εταίρος P4)
5. REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SOUTHWEST OLTENIA– Romania/Ρουμανία (Εταίρος P5)
6. REGION OF WESTERN MACEDONIA / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Greece/Ελλάδα (Εταίρος P6)
7. SOUTHEAST SCOTLAND TRANSPORT PARTNERSHIP (SESTRAN) – UK/Ηνωμένο Βασίλειο (Εταίρος P7)
8. REGIONAL DEVELOPMENT FUND OF WESTERN MACEDONIA / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Greece/Ελλάδα (Εταίρος P8) (εταίρος έως 11/07/2017)

Το δίκτυο εμπλεκομένων μερών του έργου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τους εξής φορείς:

1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  

3.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

4. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ) Α.Ε.

5. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε.

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κοζάνης

7. Τροχαία Κοζάνης

8. Δήμος Κοζάνης

9. Εγνατία οδός A.E.

10. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ)

11. Αστικά ΚΤΕΛ Δήμου Κοζάνης

12. ΔΕΗ Α.Ε. - Τομέας Έργων Πολιτικού Μηχανικού ΛΚΔΜ

13. Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας

14. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο έργο αυτό συμμετέχουν εργαζόμενοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως μέλη της Ομάδας Έργου.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τη μοναδική δυνατότητα να ανταλλάξει καλές πρακτικές και απόψεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας αντιμετωπίζονται ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, να ενημερώσει τα στελέχη της και να προσπαθήσει να υλοποιήσει - μέσω του Σχεδίου Δράσης της - τα πιο συμβατά με την Περιφέρεια.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation