ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 114 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

Πρωτοβουλία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΣτόχος δράσης

Στόχος της δράσης ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση και η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε διάφορα δημόσια κτίρια στην περιοχή του Δήμου Γρεβενών με τελικό επακόλουθο την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στους υπαλλήλους των κτιρίων, στους εξυπηρετούμενους χρήστες (π.χ. μαθητές, ασθενείς, πολίτες) και στο ευρύτερο κοινό του Δήμου Γρεβενών.

 

Χρονική διάρκεια

2016-2017


Περιγραφή

Το έργο με συνολική δαπάνη 1.217.352,59 ευρώ χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. 

Το εν λόγω έργο αποτελείται από τα εξής υποέργα:

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 60 KWP, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20 ΚΑΙ 60 KWP ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΝΧ) ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΕΠΑΛ

- ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 40 KWP, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

- ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

-  ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Βελτίωση συνθηκών εργασίας στους εργαζόμενους και εξυπηρέτησης στους χρήστες των κτιρίων.Τόπος Δράσης

Δήμος Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.


Συνεργασία με φορέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο υλοποίησης και τεχνικοί συντηρητές κατά την περίοδο λειτουργίας.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation