ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό και οικονομική δραστηριότητα περιφέρεια της Ελλάδας. Αποτελείται από επτά (7) περιφερειακές ενότητες και τριάντα οκτώ (38) δήμους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.pkm.gov.gr Στόχος δράσης

Στόχος της Στρατηγικής είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης με τη συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών που θα συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος, στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το κοινό, το οποίο απευθύνεται η Στρατηγική είναι:

  • πολίτες της πόλης (οργανωμένοι (Ενώσεις πολιτών) ή μεμονωμένοι),
  • φορείς, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ,ΜΚΟ, κ.α.),
  • επιμελητήρια επαγγελματικά, τεχνικά & εμπορικά,
  • δύο βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α & Β και
  • αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής.
 

Χρονική διάρκεια

Κατάρτιση: Σεπτέμβριος 2016 - Φεβρουάριος 2017.

Έγκριση: Ιούλιος 2017.

Εφαρμογή της Στρατηγικής: Αύγουστος 2017 - Δεκέμβριος 2023.


Περιγραφή

Η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αειφόρο αστική ανάπτυξη της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ, ως Αστική Αρχή σε συνεργασία με τους 8 Δήμους, τους φορείς και τους πολίτες της πόλης. Στοχεύει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές & κλιματικής αλλαγής προκλήσεις σε επίπεδο πόλης – μητρόπολης. Πιο συγκεκριμένα η αναγέννηση του αστικού χώρου συνδυάζεται με δράσεις που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τη συγκεκριμένη περίοδο, δεδομένης της σοβαρότητας των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η Στρατηγική δομείται σε τέσσερις Άξονες, στρατηγικούς στόχους κατά αντιστοιχία των στόχων:

1. Θεσσαλονίκη, ανταγωνιστική και καινοτόμα (15.756.939€) έτσι ώστε i. να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα συνολικά και να προσελκύσει νέες επιχειρήσεις, ii. να προωθήσει την εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων της και iii. να αναδείξει την πόλη σε τουριστικό προορισμό με βάση τον πολιτισμό και να επανακαθορίσει την ταυτότητά της

2. Θεσσαλονίκη, συνεκτική (12.805.001€)  έτσι ώστε i.να  αντιμετωπίσει τις άμεσες συνέπειες της κρίσης καιii. να ενισχυθεί η κοινωνική οικονομία

3. Θεσσαλονίκη, πράσινη και ανθεκτική (50.215.000€) έτσι ώστε i.να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ii. να βελτιώσει το αστικό μικροκλίμα, iii. να βελτιώσει το φυσικό & δομημένο περιβάλλον καιiv. να ενισχύσει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

4. Θεσσαλονίκη, αποτελεσματική (6.050.000€) έτσι ώστε i. να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και ii. να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των τοπικών λειτουργιών.

Η Στρατηγική, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για 2014-2020 θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας [68,5 εκ.€ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 16 εκ.€ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)].


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η Στρατηγική έχει ήδη συνταχθεί από τη ΜΕΘ της ΠΚΜ, εγκριθεί από την ΕΥΔ του ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας και εφαρμόζεται. Έχουν ορισθεί σαφώς δείκτες μέτρησης των επιμέρους δράσεων και των τεσσάρων αξόνων.

Επιπλέον βέβαια υπάρχουν και οι δείκτες μέτρησης της Στρατηγικής, οι οποίοι είναι το ποσοστό της εξειδίκευσης, των προσκλήσεων, των εντάξεων, των συμβάσεων και τέλος των πληρωμών.Τόπος Δράσης

Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.


Συνεργασία με φορέα

Για τη Στρατηγική η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πιο συγκεκριμένα η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε και θα συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος να συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τους οκτώ Δήμους της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, (Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα) καθώς και με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των δράσεων που υπόκεινται στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

H ειδική Ομάδα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΟΒΑΑΘ, τα στελέχη από τις υπηρεσίες των 8 Δήμων, της ΠΚΜ και της ΕΥΔ του ΠΕΠ της ΠΚΜ.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Στρατηγική αποτελεί επιτυχημένη, καινοτόμο εφαρμογή της Μητροπολιτικής Διοίκησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία συντελείται μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η υπηρεσία απέκτησε την εμπειρία της διαχείρισης Προγραμμάτων ως Ενδιάμεσος Φορέας, της σύστασης και της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκε η Στρατηγική ως καλή πρακτική στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα REFORM,του INTERREG Europe.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/374/strategic-plan-of-sustainable-urban-development-of-the-metropolitan-area-of-thessaloniki/

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
«Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός»

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη και Διαχείριση του Κινδύνου της Διάβρωσης των Ακτών, υπό την Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της Αξιοποίησης Δεδομένων Παρατήρησης Γης

Σχέδιο δράσης για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation