ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

"Ο Μικρός Τουρίστας/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει"

"Ο Μικρός Τουρίστας/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝΣτόχος δράσης

Tο Πολυβραβευμένο Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'‘ αποτελεί ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω καλλιέργειας αειφορικής συνείδησης, υπεύθυνης κατανάλωσης & προώθησης ενεργού πολιτειότητας, δρώντας με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης  (Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ).

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Παράλληλα, υπήρξε συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά-στόχο (ελληνόφωνα & αγγλόφωνα) με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοση του προγράμματος, π.χ. σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων –πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΙΕΚ, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κ.α.), σε φεστιβάλ (επιστημών, εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού), σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, σε εξειδικευμένα workshops/ webinars εκπαιδευτικών/παιδαγωγών/εθελοντών/στελεχών δήμων, σε ειδικά σχολεία, σε πολυπολιτισμικά σχολεία, σε αειφορικά σχολεία, σε οικολογικά σχολεία, σε ιστορικά σχολεία, σε ανοιχτά σχολεία, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), σε λυκειακές τάξεις, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ΚΔΑΠ, σε τμήματα erasmus (σχολικές ανταλλαγές), σε e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), σε σχολικές εκδηλώσεις, σε τελικές εορτές.

 

Χρονική διάρκεια

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2014 και έχει διάρκεια μέχρι το 2030 προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αντίκτυπο.


Περιγραφή

Η δράση υλοποιείται μέσω διεξαγωγής βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων (από μια έως τρεις ώρες) που στηρίζονται σε: έργα εικαστικών/ καλλιτεχνών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό και φυσικά, μέσω σύγχρονης παιδαγωγικής μεθοδολογίας. Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «δημιουργικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες πολύ σημαντικές για τον τουρισμό, όπως είναι, ανά περίπτωση: το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η αγορά εργασίας/επάγγελμα, η ψυχαγωγία, η γεωγραφία, η ιστορία, ο ακτιβισμός, η κοινωνία, η τοπικότητα, ο εθελοντισμός,  η οικονομία, η υγιεινή και ασφάλεια στα ταξίδια, εν μέσω πανδημίας κ.λπ.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόγραμμα με στόχο την προώθηση αξιών, διεθνών και παγκόσμιων Οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών μέσω της ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας, που βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, συνδυάζονται βιωματικά ημιδομημένα εργαστήρια που παρέχουν μεγάλη αυτενέργεια στους συμμετέχοντες, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικές ασκήσεις και άλλες βιωματικές δράσεις, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο, με moto το «μην αφήνοντας κανέναν πίσω», το "κάθε πράξη μετράει" & το «σκέφτομαι παγκόσμια, δρω τοπικά».

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

"Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, κρίνοντας από την απήχηση και ζήτηση που έχει, μέχρι στιγμής, σε παιδιά και ενήλικες από όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: μέσα σε 8 έτη (2014-2022) εκπαιδεύσαμε σχεδόν 15.000 άτομα, κυρίως, μαθητές-εκπαιδευτικούς, στους Παγκόσμιους Στόχους, σε περισσότερες από 250 δράσεις, ενώ οι βραβεύσεις/έπαινοι αριθμούνται σε 35.

Παράλληλα, υπήρξε συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά-στόχο (ελληνόφωνα, γαλλόφωνα, ιταλόφωνα & αγγλόφωνα) με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοση του προγράμματος, π.χ. σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων –πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΙΕΚ, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κ.α.), σε φεστιβάλ (επιστημών, εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού), σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, σε εξειδικευμένα workshops/ webinars εκπαιδευτικών/παιδαγωγών/εθελοντών/στελεχών δήμων, σε ειδικά σχολεία, σε πολυπολιτισμικά σχολεία, σε αειφορικά σχολεία, σε οικολογικά σχολεία, σε ιστορικά σχολεία, σε ανοιχτά σχολεία, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), σε λυκειακές τάξεις, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε ΚΔΑΠ, σε τμήματα erasmus (σχολικές ανταλλαγές), σε e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), σε σχολικές εκδηλώσεις, σε τελικές εορτές.

Η απήχηση του προγράμματος αποδεικνύεται από ποικίλες επιστολές: ευχαριστήριες, συστατικές, υποστήριξης, καλής εκτέλεσης, τις επίσημες αξιολογήσεις, τα θετικά ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν διευθυντές κι εκπαιδευτικοί σχολείων, το «λεύκωμα εντυπώσεων» παιδιών κι εκπαιδευτικών, που συμπληρώνεται πάντοτε μετά το πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου, αλλά και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τους συμμετέχοντες, τις αγκαλιές και τα χαρούμενα πρόσωπα μετά τη λήξη του εργαστηρίου. Η δε μεγάλη επιτυχία του προγράμματος επισφραγίστηκε με πληθώρα διακρίσεων (βραβείων, επαίνων  κ.ά) που απέσπασε αυτό, από το πρώτο κιόλας έτος επίσημης υλοποίησής του, για την καθολική του εφαρμογή, χωρίς διακρίσεις και κόστος συμμετοχής.Τόπος Δράσης

Ελλάδα κυρίως, αλλά και ΗΒ, Κύπρο, Βραζιλία και Βιετνάμ.


Συνεργασία με φορέα

Πρόκειται για μια δράση η οποία κατεξοχήν στηρίζεται και προωθεί τις συνέργειες και τη συνεργασία με άλλους φορείς για καλύτερη διάχυση αποτελεσμάτων. Ευχαριστούμε λοιπόν, από καρδιάς για την αιγίδα, υποστήριξη, προώθηση, έγκριση ή/και συν-υλοποίηση τους ακόλουθπους φορείς:

το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, την Περιφέρεια Αττικής, το AshaCentre/Ηνωμένο Βασίλειο,  το SDG GlobalFestivalofΑction/UN SDG Action Campaign/Γερμανία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης & Πληροφόρησης (EuropeDirectCityofAthens), το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Βρυξέλλες, τον Όμιλο Unesco Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, την Unesco Αμαρουσίου & Σερρών, το EntrepreneurshipSchoolCocaColaFoundation, το Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), τα EuropeanSustainableTourism Awards, τα EuropeanPublicSectorAwards, τα CreativeTourismAwards, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης (Σύνδεσμο Υποτρόφων)  με το «Έλα μαζί μας» & «α-ω», το «ΠΑΡΟΔΟΣ 17» /Σώμα Ελλήνων Οδηγών , το KimolosInternationalFilmFestival, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, τον ΗΑΤΤΑ, το Greek Taste Beyond Borders (GTBB,) τα «Ανοιχτά Σχολεία»/Δήμος Αθηναίων, το «MindtheLab»/Μετρό Αθηνών, τη «Βραδιά του Ερευνητή»/ΕΜΠ, ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΛΜΕΠΑ, το Κολλέγιο Αθηνών, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο/ΑΜC, το «AthensScienceFestival» /BritishCouncil, το «The Athens we need», το «Παγκόσμιο Συμπόσιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Νέους» και το «SOS4LOVE PROJECT» των Η.Ε., το BravoSchools, τα BravoAwards,  τη Διπλάρειο Σχολή, το  “MoneyShow”, την «Ονειρούπολη», το “Let’ sDoitGreece”,  το «Φεστιβάλ Παιδιού», το Aeiforum, το «Φεστιβάλ Παιχνιδιού», το Σεράφειο Ίδρυμα, το VoluntaryAction, το EducationFestival/SkyWalker, τα TourismAwards, το ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, το YperiaFestival , τα EducationLeaderAwards, τη “Serexpo” το «Πανεπιστήμιο Παιδιών», το «Teachers for Europe Ambassadors”, το ΙΕΚ NewYorkCollege, το Αριστοτέλειο, το ΤΕΙ Αθηνών, το ΙΑΚΕ, το Νέο Παιδαγωγό, το Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», το Δήμο Νέου Βουτσά  (πυρρόπληκτοι), το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας,  το «Ελπίδος 2030»/Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, τα εκπαιδευτήρια Μπουγάς, Γεωργίου Ζώη , Εκπαιδευτική Αναγέννηση & Θεομήτωρ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά, το Solidarity Mission, το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας, το Άλσος Προμπονά, την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά, το ΕΕΕΚ Αγ. Δημητρίου, το 9ο ειδικό δημοτικό Αθηνών, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης/ ΚΔΑΠ Βούλας, το ΚΕΚ ΙΜΕΕ,  την  Μυρωδάτη Χίο, το ΑΤΕΙ Λάρισας, το Παν/μιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο, το QualityNetFoudation, το Πολεμικό Μουσείο, το Αστεροσκοπείο, τα «Εκπαιδευτικά προγράμματα» της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ωνάση, τη Βιβλιοθήκη ΟΠΑΝΔΑ & Βέροιας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Σύνδεσμο Υποτρόφων), το Χαμόγελο του Παιδιού, την Κιβωτό του Κόσμου, το ΚΕΣΥΠ Πατησίων και Χαλκίδας, το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το SamothrakiOpenForum, τις τηλεοπτικές εκπαιδευτικές εκπομπές «Περί παιδείας», «Ανάδειξε το-Παιδί», τη ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ «HellasPlus» και λοιπούς Φορείς, 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή στη δράση γίνεται εθελοντικά από τις εκπαιδεύτριες, δωρεάν και χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες, με επίσης εθελοντική συμμετοχή των ενδιαφερομένων, προκειμένου να υπάρχει δέσμευση στα αποτελέσματα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στα θετικά οφέλη μας αναφέρουμε κατ' αρχήν τιος θετικές αξιολογήσεις και πολυάριθμες συνεργασίες μας, ενώ οι βραβεύσεις μας αναλυτικά αναφέρονται ακολούθως:   

  1η χρονιά υλοποίησης:

•SILVER Βραβείο,Τουριστικά Βραβεία-TourismAwards 2016
•Τιμητική Διάκριση,Φεστιβάλ Εθελοντισμού-VoluntaryAction 2016
•Επιστολή καλής εκτέλεσης έργου & αφιέρωμα στο περιοδικό «α-ω», Κοινωφελές Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης (Σύνδεσμος Υποτρόφων)
•Αναμνηστικός έπαινος, Όμιλος UNESCO Πειραιώς και ΤΕΙ Αθηνών
•Ευχαριστήρια επιστολή, Φεστιβάλ Επιστημών Αθηνών-AthensScienceFestival/ASF,SciCo-British Council-Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

       2η χρονιά υλοποίησης:

•Αναμνηστικός έπαινος/Ευχαριστήρια επιστολή, Σώμα Ελλήνων Οδηγών & Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού/ως εμπειρογνώμονας
•Τίτλος διάκρισης γραπτής εργασίας, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών/ΙΑΚΕ
•7 (επτά) συνολικά Βραβεία SILVER, BRONZE και Αναμνηστικοί έπαινοι, Εκπαιδευτικά Βραβεία-EducationBusinessAwards 2017
•Συγχαρητήρια επιστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένταξη συγκεκριμένων δράσεων υπό την αιγίδα του
•1ο Βραβείο, «Διεθνές έτος βιώσιμου Τουρισμού 2017», ΟΗΕ σε συνεργασία με τον ΠΟΤ
•Άριστη μελέτη περίπτωσης σε ΙΝΕΠ/ΕΚΚΔΑ και Υπουργείο Εξωτερικών, Βέλτιστη πρακτική σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

       3η χρονιά υλοποίησης:

•Τιμητικός έπαινος για πολύτιμη συνεισφορά, Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα-Λέμε όχι στο

σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό-» σε συνεργασία με ειδικό σχολείο, British Council , Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας 

•Δίπλωμα υποστηρικτή, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Γαστρονομίας 2018, Greek Taste Beyond Borders/GTBB
•Αmbassador, «sos4loveproject-Αλλάζουμε τον κόσμο με την δύναμη της Παιδαγωγικής», ΟΗΕ
•Βραβείο άρτιας δημιουργικότητας/παρουσίασης, Δήμος Καβάλας & Πανεπιστήμιο Παιδιών, Σουηδικό Ινστιτούτο
•Ευχαριστήριο μήνυμα συνεργασίας, «Βιώσιμη Ευρώπη για όλους 2030-Ελπίδος 2030», Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

       4η χρονιά υλοποίησης:

•SILVER Βραβείο, Εκπαιδευτικά Βραβεία-EducationLeaderAwards 2018
•Διαδικτυακή φιλοξενία: SDGActionAwards (μοναδική ελληνική συμμετοχή) & Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ, UNWTO
•Ένταξη σε ομπρέλα δράσεων «17 Μέρες,17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», Ελληνική Πλατφόρμα για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη»
•Τιμητικός έπαινος, AmorgosYPERIAFestival, Δήμος Αμοργού & SamothrakiOpenForum, Δήμος Σαμοθράκης
•Έγκριση Συμμετοχής σε EuropeanSustainableTourismAwards, EuropeanPublicSectorAwards, CreativeTourismAwards, AltieroSpinelli
•Best practice, BRAVOSustainabilityAwards2018, Παρατηρητήριο  Βιωσιμότητας-QualityNetFoundation
•Συνέντευξη: στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στις εκπομπές «Περί Παιδείας» και «Ανάδειξε το-Παιδί»

       5η χρονιά υλοποίησης:

•Τιμητική αναφορά, AnnualSustainabilitySummit, Κέντρο Αειφορίας/CSE & MBA International ΟΠΑ, Ηνωμένα Έθνη (UN Partnership)
•Έπαινος Συμμετοχής, ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2019-Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, ECOCITY
•Βραβείο στον πυλώνα Bravo Society, BRAVOSustainabilityDialogue&Awards2019, Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας-QualityNetFoundation
•Ενσωμάτωση στο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με 3ετή υλοποίηση & μηδενικό προϋπολογισμό
•Άριστη μελέτη περίπτωσης στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος

       6η χρονιά υλοποίησης:

•Έπαινος Συμμετοχής & επέκταση συνεργασίας, Χαμόγελο του Παιδιού
•Έπαινος Συμμετοχής, Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας “Εκπαιδευτικές διαδρομές μετά το Γυμνάσιο”, επί 5 συναπτά έτη,
1ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΙΚΕΣΥ), Α΄ Περιφέρεια Αθήνας                              .…   και συνεχίζουμε…
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δωρεάν Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμα Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Δωρεάν και Εθελοντική καινοτόμος δράση "Μια βαλίτσα ταξιδεύει"

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ"

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού: "Ο Μικρός Τουρίστας"Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation