ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Δωρεάν Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμα Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Δωρεάν Εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμα Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΙΔΙΩΤΗΣΣτόχος δράσης

Η δωρεάν κι εθελοντική Πολυβραβευμένη Καινοτόμος Βιωματική Διαθεματική Πρωτοβουλία (Επιστημονικό Πρόγραμμα/Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας / Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει'' αποτελεί ενημέρωση, εκπαίδευση,  ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της «αειφορικής εκπαίδευσης» δηλαδή στοχεύει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ενεργό πολιτειότητα -δρώντας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης-. Εν ολίγοις, vα αποκτήσουν τουριστική συνείδηση, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την Ελλάδα και τους τουριστικούς προορισμούς στους οποίους ταξιδεύουν.

Αυτό γίνεται μέσω διεξαγωγής βιωματικών εργαστηρίων και πρακτικών ασκήσεων (από μια έως τρεις ώρες) που στηρίζονται σε: έργα εικαστικών/ καλλιτεχνών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό και φυσικά, μέσω σύγχρονης παιδαγωγικής μεθοδολογίας. Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ο «δημιουργικός και παιγνιώδης χαρακτήρας» που έχει δοθεί στη δράση ώστε με κατανοητό και εύληπτο τρόπο να γίνονται αντιληπτές έννοιες πολύ σημαντικές για τον τουρισμό, όπως είναι, ανά περίπτωση: το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, η αγορά εργασίας/επάγγελμα, η ψυχαγωγία, η γεωγραφία, η ιστορία, ο ακτιβισμός, η κοινωνία, η τοπικότητα, ο εθελοντισμός,  η οικονομία κ.λπ. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πρόγραμμα με στόχο την προώθηση αξιών, διεθνών και παγκόσμιων Οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών μέσω της ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης. Μέσα από νέες μεθόδους διδασκαλίας, που βασίζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, συνδυάζονται βιωματικά ημιδομημένα εργαστήρια που παρέχουν μεγάλη αυτενέργεια στους συμμετέχοντες, παιχνίδια ρόλων, μελέτες περίπτωσης, θεατρικό παιχνίδι, διαδραστικές ασκήσεις και άλλες δράσεις, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν ενεργό ρόλο.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

ΤΤο κοινό στόχος ήταν τόσο, παιδιά δηλαδή μαθητές, όσο και ενήλικες δηλαδή παιδαγωγοί, εμψυχωτές, φοιτητές, στελέχη δήμων/ επιχειρήσεων, εθελοντές, γονείς, εντός και εκτός Ελλάδας  κ.α. Αναλυτικότερα, υπήρξε συμμετοχή της δράσης μας σε ποικίλες εκδηλώσεις και κοινά-στόχο (ελληνόφωνα & αγγλόφωνα) με σκοπό τη γνωστοποίηση και διάδοσή της π.χ. σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων –πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση- (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης/ΙΕΚ, πανεπιστήμια, μεταπτυχιακά κ.α.), σε φεστιβάλ (επιστημών, εθελοντισμού, εκπαίδευσης, παιχνιδιού, παιδιού), σε παιδαγωγικά και τουριστικά συνέδρια, σε εξειδικευμένα workshops εκπαιδευτικών/παιδαγωγών/εθελοντών/στελεχών δήμων, σε ειδικά σχολεία (εεεεκ), σε πολυπολιτισμικά σχολεία, σε αειφορικά σχολεία, σε οικολογικά σχολεία, σε ιστορικά σχολεία, σε ανοιχτά σχολεία, σε εκκλησιαστικά σχολεία, σε επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ), σε λυκειακές τάξεις, σε τμήματα erasmus (σχολικές ανταλλαγές), σε e-twinning (αδελφοποιήσεις σχολείων), σε σχολικές εκδηλώσεις, σε τελικές εορτές, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε fora κ.α. Ο τόπος εφαρμογής, η ύλη και ο αριθμός των συμμετεχόντων στο εργαστήρι διαφοροποιούνταν, ανά περίπτωση (ηλικιακή ομάδα και ενδιαφέροντα). Έτσι τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία, πανεπιστήμια, φεστιβάλ, συνέδρια, fora, εξειδικευμένα workshop, σεμινάρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, εκθέσεις, μουσεία, βιβλιοθήκες, πάρκα, πλατείες, ακτές, λοιπές εκδηλώσεις, ενώ οι ομάδες που συμμετείχαν κυμαίνονταν από μικρά γκρουπ των 5-10 ατόμων, σχολικά τμήματα των 20-25 ατόμων, σχολικές τάξεις των  50-75 ατόμων, εκπαιδευόμενοι έως και 100 άτομα σε αμφιθέατρο ή και παραπάνω σε κάποια ανοιχτή εκδήλωση.

 

Χρονική διάρκεια

Η δωρεάν και εθελοντική μας πρωτοβουλία υλοποιείται εδώ και 5 συναπτά έτη (με την έναρξη της περιόδου υλοποίησης των 17 Παγκόσμιων στόχων (2015), ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί με την περίοδο ολοκλήρωσης τους δηλαδή το 2030.

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, η δράση σχεδιάστηκε τη χρονική περίοδο 2010-2014, εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2014-2015 και υλοποιείται ανελλιπώς μέχρι σήμερα (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) δηλαδή επί 5 συναπτά έτη με εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτριών (δηλαδή χωρίς να αμειφτούν για τη δράση, καλύπτοντας με δικά τους έξοδα λειτουργικά κόστη εργαστηρίων, έξοδα μετακίνησης/διαμονής/διατροφής, κυρίως, με χρήση κανονικής άδειας κι ελεύθερου χρόνου τους) & με δωρεάν συμμετοχή για τους ωφελούμενους (δηλαδή με μηδενικό κόστος παρακολούθησης και εμπλοκής σε δραστηριότητες) και φυσικά μηδενικό προϋπολογισμό για τα Υπουργεία (Τουρισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης).


Περιγραφή

Πρόκειται για βιωματική εκδήλωση ευαισθητοποίησης (μέσω καλλιέργειας αειφορικής συνείδησης, προώθησης βιώσιμου τουρισμού και δέσμευσης για βιώσιμη κατανάλωση, κυρίως σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία & σε εθελοντικές δράσεις) σύμφωνα με την Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εν ολίγοις, το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ενημέρωση, εκπαίδευση και δραστηριοποίηση σχετικά με ζητήματα που άπτονται της «τουριστικής και καταναλωτικής εκπαίδευσης» δηλαδή στοχεύει στο να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες ενεργό πολιτειότητα -δρώντας με βάση τις αρχές της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης προάγοντας τους βασικούς στόχους του Υπουργείου για: τουρισμό «365 μέρες το χρόνο», προώθηση «εναλλακτικών μορφών τουρισμού», ενίσχυση «τουριστικής επιχειρηματικότητας», παροχή «βιώσιμης τουριστικής εκπαίδευσης», διασύνδεση με «αγορά εργασίας», καλλιέργεια «τουριστικής συνείδησης», προβολή των «ΣΒΑ» και «ενίσχυση ελληνικής φιλοξενίας». Ωθούνται οι συμμετέχοντες vα αποκτήσουν αειφορική συνείδηση, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας τις χώρες στις οποίες ταξιδεύουν, σεβόμενοι το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία (3 άξονες της αειφορίας) και αλληλεπιδρώντας θετικά μεταξύ τους προωθώντας αρχές όπως είναι η αλληλεγγύη, το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας, η ειρήνη και ο σεβασμός της διαφορετικότητας.

Σε κάθε περίπτωση το υλικό που χρησιμοποιούνταν ποίκιλε, μέσα από τη διεξαγωγή πρωτότυπων βιωματικών εργαστηρίων, που στηρίζονταν σε έργα εικαστικών, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, κατάλληλο διδακτικό υλικό και σύγχρονη παιδαγωγική μεθοδολογία. Οι θεματικές που καλύπτονταν ήταν πολλές, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος επέλεγε με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του από ευρεία γκάμα θεμάτων όπως τα ακόλουθα: τουρισμός και περιβάλλον, τουρισμός και οικονομία, τουρισμός και κοινωνία, τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη, τουρισμός και αγορά εργασίας, τουρισμός και Ευρωπαϊκή Ένωση, τουρισμός και εθελοντισμός, τουρισμός και ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τουρισμός και δημιουργική βιομηχανία κ.λπ. Οι δε ώρες εκπαίδευσης διέφεραν ανάλογα με το χρόνο που διέθετε η ενδιαφερόμενη ομάδα: από μια έως τρεις ώρες, που συμπεριελάμβαναν θεωρητικό μέρος, πρακτική εφαρμογή και καλλιτεχνική δημιουργία/έκφραση συναισθήματος.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέχρι στιγμής εκπαιδεύτηκαν συνολικά περί τα 13.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα (παιδιά και ενήλικες διαφόρων εθνικοτήτων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).

Η απήχηση του προγράμματος τεράστια και αποδεικνύεται από επιστολές ευχαριστήριες, συστατικές, υποστήριξης, καλής εκτέλεσης, τις επίσημες αξιολογήσεις, αλλά και τα θετικά ηλεκτρονικά μηνύματα που κατέθεσαν διευθυντές κι εκπαιδευτικοί σχολείων, το «λεύκωμα εντυπώσεων» μαθητών κι εκπαιδευτικών, που συμπληρώνεται πάντοτε μετά το πέρας της διεξαγωγής του εργαστηρίου, αλλά και τις αναμνηστικές φωτογραφίες με τα παιδιά, τις αγκαλιές και τα χαρούμενα πρόσωπα μετά τη λήξη του εργαστηρίου. Η εξαιρετική επιτυχία του προγράμματος επισφραγίστηκε με πληθώρα διακρίσεων (βραβείων, επαίνων  κ.ά) που απέσπασε αυτό, από το πρώτο κιόλας έτος επίσημης υλοποίησής του.Τόπος Δράσης

Οι περιοχές υλοποίησης ήταν κυρίως εντός Αττικής, αλλά και εκτός όπως: Λάρισα, Καλλιθέα Ελασσόνας, Άμφισσα, Καλαμάτα, Χαλκίδα, Ιστιαία Εύβοιας, Θεσσαλονίκη,  Κίμωλο, Κύθνο, Χίο, Βέροια, Σαμοθράκη, Σταυράκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ηράκλειο & Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Σαντορίνη, Κω, Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Αριδαία Σερρών, Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, Αρχαία Ολυμπία, Αμοργό κ.α.). Όμως οι εκπαιδευόμενοι προέρχονταν και από χώρες εκτός Ελλάδος, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Εσθονία, οι οποίοι με το πέρας του εργαστηρίου, μετέφεραν την καλή πρακτική στις χώρες τους.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, σε πολλαπλό επίπεδο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα υλοποιείται επισήμως κάτω από την ομπρέλα πολυάριθμων φορέων, εκτός από το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού όπως: Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για συγκεκριμένες εκδηλώσεις), Κέντρο Ευρωπαϊκής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Πληροφόρησης και Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών, Όμιλο Unesco Τεχνών Λόγου & Επιστημών Ελλάδος, Όμιλο Unesco Αμαρουσίου και Σερρών, Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, ενώ έχει αποκτήσει έγκριση υλοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016-2017) και φιλοξενείται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων «Έλα μαζί μας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης (Σύνδεσμος Υποτρόφων), «MindtheLab» στο Μετρό Αθηνών, «Βραδιά του Ερευνητή» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, «Ανοιχτά σχολεία» του Δήμου Αθηναίων, “Let’sdoitGreece”& “MoneyShow”σε συνδυασμό με πρόγραμμα e-twinning & Erasmus+, «Φεστιβάλ Παιδιού» του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, «Φεστιβάλ Παιχνιδιού» του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, “TeachersForEurope” της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», «Ονειρούπολη» του Δήμου Δράμας, «ΠΑΡΟΔΟΣ 17» του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, «Athens Science Festival» του Βρετανικού Συμβουλίου, «SOS4LOVE PROJECT» & «TheAthensweneed» πρωτοβουλίες για τα ΗΕ, «Παν/μιο παιδιών» του Δήμου Καβάλας, ΚΕΣΥΠ Πατησίων, Χαλκίδας, Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση, Βιβλιοθήκη ΟΠΑΝΔΑ, Βιβλιοθήκη Βέροιας, Πολεμικό Μουσείο, Κιβωτό του Κόσμου, τηλεοπτικών εκπαιδευτικών εκπομπών «Περί παιδείας», «Ανάδειξε το- Παιδί», ραδιοφωνικής εκπομπής “Hellas Plus” της ΕΡΤ κ.α.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η δράση αυτή υλοποιείται,  εδώ και 5 συναπτά έτη (2014-2019) σε παιδιά και ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, από 2 Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης (την Δρ. Ελευθερία Γκρίμπα, Στέλεχος Υπουργείου Τουρισμού στη Δ/νση Έρευνας και την MSc. Ευαγγελία Γκρίμπα, Στέλεχος Υπουργείου Εξωτρεικών, στη Δ/νση Διεθνών Οργανισμών). Η δράση αυτή, παρ’ ότι ξεκίνησε ως ιδιωτική πρωτοβουλία, έλαβε ποικίλες και πολυάριθμες αιγίδες, εγκρίσεις, στήριξη, βραβεύσεις, προώθηση, γνωστοποίηση (εφόσον συν-υλοποιείται με ποικίλους φορείς σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο), από την πρώτη κιόλας χρονιά υλοποίησης, ενώ λόγω των εξαιρετικών της αποτελεσμάτων. Όταν υλοποιούνταν σε σχολεία, συμμετείχαν και δάσκαλοι και κακαθηγητές, ενώ όταν λάμβανε μέρος σε ειδικές και πολύ μεγάλες εκδηλώσεις της UNESCO, της ΕΕ κλπ., συνεργάζονταν με εθελοντές και προσωπικό των διοργανωτών.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη διαχέονται όχι μόνο στις 2 δημιουργούς της δράσης (γιατί τότε δεν θα είχε ιδιαίτερη αξία), αλλά πολύ περισσότερο σε όλους τους εμπλεκόμενους (φορείς, οργανισμούς και ενεργούς συμμετέχοντες). Συγκεκριμένα, σχετίζονται με τις πολλαπλές βραβεύσεις της δράσης σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εμπλοκή των εκπαιδευόμενων κατά την βράβευση μια και προσκαλούνται όλοι ανεξαιρέτως, προκειμένου να παραλάβουμε μαζί τον κάθε έπαινο, μια και χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμβολή τους (παιδιών και ενηλίκων), δεν θα υλοποιούνταν το πρόγραμμα αυτό. Έτσι, μυούνται στην  αριστεία, είναι αποδέκτες του πως λειτουργεί η καινοτομία και επιβραβεύονται για όλη  την προσπάθεια που κατέβαλαν (από το αίτημα τους να συμμετάσχουν στη δράση έως και την ολοκλήρωση της), μια και αποτελεί προαιρετική δραστηριότητα.

Ακολουθούν οι διακρίσεις της πρωτοβουλίας:

2015-2016:

Erasmus/Οικοκοινότητα Αsha Centre, Ηνωμένο Βασίλειο, «Η ελληνική φιλοξενία», -1ος 2016-.
SILVER Βραβείο, Διαγωνισμός «Τουριστικών Βραβείων-TourismAwards2016», κατηγορία "Ερευνητικό & συγγραφικό έργο για τον τουρισμό" -4ος/2016-,
Τιμητική Διάκριση, «Φεστιβάλ Εθελοντισμού-VoluntaryAction 2016», κατηγορία «Καινοτόμο Πρόγραμμα στον Εθελοντισμό» -7ος/2016,
Επιστολή καλής εκτέλεσης έργου, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης (Σύνδεσμος Υποτρόφων), ενσωμάτωση στη δράση «έλα μαζί μας» (2015-2016),
Αναμνηστικός έπαινος,  Όμιλος UNESCO Πειραιώς & Νήσων σε συνεργασία με ΤΕΙ Αθηνών, συμμετοχή στο «1οΣυνέδριο γαστρονομικού τουρισμού» -11ος/2016-,
Ευχαριστήρια επιστολή, Φεστιβάλ Επιστημών Αθηνών (ASF AthensScienceFestival) -5ος/2016-.

2016-2017:

Αναμνηστικός έπαινος/Ευχαριστήρια επιστολή, Σώμα Ελλήνων Οδηγών (ΣΕΟ), συμμετοχή στην Πανελλήνια Δράση Κοινωνικής Προσφοράς  «ΠΑΡΟΔΟΣ 17» υπό  την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού -4ος/2017-,
Τίτλος διάκρισης γραπτής εργασίας, Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,  με αντικείμενο τον εγγραμματισμό για την συγγραφή άρθρου -5ος/2017-,
Επτά συνολικά Βραβεία SILVER, BRONZE και Αναμνηστικοί έπαινοι, Διαγωνισμός «Εκπαιδευτικών Βραβείων-EducationBusinessAwards2017» για 7 σχολεία σε 6 κατηγορίες «Συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς/οργανισμούς», «Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης», «Πολιτική Οικονομικής Στήριξης», «Καινοτομία στη Διδασκαλία», «Γαλούχηση ηγεσίας», «Εκπαίδευση/Πολιτισμός» -5ος/2017-,
Συγχαρητήρια επιστολή, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένταξη συγκεκριμένων δράσεων υπό την αιγίδα του -5ος/2017-,
1ο Βραβείο, Πανελλήνιος διαγωνισμός «Διεθνές έτος βιώσιμου Τουρισμού 2017», Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) & Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) -6ος/2017-.

    2017-2018:

Τιμητικός έπαινος, Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, Διαγωνισμός «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα -Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό-» & συνεργασία με ειδικό σχολείο, BritishCouncil , Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας,  Σύλλογος  Ελλήνων Ολυμπιονικών -3ος/2018-,
Δίπλωμα υποστηρικτή, 1ο Πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής γαστρονομίας -3ος/2018-,
Αmbassador, «sos4loveproject_1-Αλλάζουμε τον κόσμο με την δύναμη της Παιδαγωγικής», υπό την αιγίδα του ΟΗΕ -3ος/2018-,
Βραβείο άρτιας δημιουργικότητας/παρουσίασης, Δήμος Καβάλας/Πανεπιστήμιο Παιδιών, υπό την αιγίδα του Σουηδικού Ινστιτούτου -3ος/2018,
Ευχαριστήριο μήνυμα συνεργασίας, «Βιώσιμη Ευρώπη για όλους 2030-Ελπίδος 2030», Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη -4ος/2018-
Βραβείο SILVER,  Διαγωνισμός «Εκπαιδευτικών Βραβείων-EducationLeaderAwards2018» για 5 σχολεία, κατηγορία «Καταπολέμηση σχολικού εκφοβισμού» -5ος/2018-.
Διαδικτυακή φιλοξενία, Ηνωμένα Έθνη/Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας (2017-2018).

    2018-2019:

Ένταξη σε ομπρέλα δράσεων «17 Μέρες 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», Ελληνική Πλατφόρμα για τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη» -10ος /2018-,
Τιμητικός έπαινος, AmorgosYPERIAFestival, Δήμος Αμοργού/AegialisHoetel&Spa -11ος /2018-,
Βέλτιστη πρακτική, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων -11ος /2018-,
Best practice, BRAVO Sustainability Awards 2018, Quality Net Foundation -12ος /2018-,
Τιμητική αναφορά, Annual Sustainability Summit, Κέντρο Αειφορίας (CSE) & MBA International ΟΠΑ, Ηνωμένα Έθνη (UN Partnership) -3ος /2019-.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
"Ο Μικρός Τουρίστας/Καταναλωτής-Μια Βαλίτσα ταξιδεύει"

Δωρεάν και Εθελοντική καινοτόμος δράση "Μια βαλίτσα ταξιδεύει"

ΠΟΛΥΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ"

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Καταναλωτής - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Βιωματικό Διαθεματικό Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού (Επιστημονικό Πρόγραμμα / Εκπαιδευτικό Εργαστήρι): "Ο Μικρός Τουρίστας - Μια Βαλίτσα ταξιδεύει''

Πολυβραβευμένο Εθελοντικό Καινοτόμο Πολυ-πρόγραμμα Πολιτισμού: "Ο Μικρός Τουρίστας"Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation