ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 403 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση Απασχόλησης

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα νεανικής απασχόλησης World of Difference

Πρόγραμμα νεανικής απασχόλησης World of Difference
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης. Εδώ και 23 χρόνια, η εταιρία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafone.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

H δράση του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2002, στοχεύοντας μέσα από την αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών να συμβάλλει στην αντιμετώπιση καίριων κοινωνικών ζητημάτων. Συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνολογίας με την κοινωνική συνεισφορά, το Ίδρυμα Vodafone επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συμπολιτών μας μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Με οδηγό τη φράση  «Connecting for Good» - που συνοψίζει όλη τη φιλοσοφία του- το Ίδρυμα Vodafone έχει συνεργαστεί και υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 90 Οργανισμούς, ενισχύοντας, με το έργο του, την Κοινωνία των Πολιτών.

Το 2010, το Ίδρυμα Vodafone, λαμβάνοντας υπ’όψιν το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπήρχε στη χώρα μας και θέλοντας να συμβάλλει στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμα World of Difference. Μέσα από το πρόγραμμα,  κάθε χρόνο 10 νέοι, ηλικίας 18-35 ετών, έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, ενώ το Ίδρυμα Vodafone καλύπτει τον μισθό τους και τις εργοδοτικές εισφορές. Οι νέοι, αξιοποιώντας την τεχνολογία, δημιουργούν ψηφιακά εργαλεία έχοντας αφενός, ως βραχυπρόθεσμο στόχο, την ενίσχυση του έργου των ΜΚΟ και ως μακροπρόθεσμο τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Οι νέοι, ζώντας σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο προκλήσεις, αναζητούν ευκαιρίες για την περαιτέρω εξέλιξή τους. Μέσω του World of Difference, το Ίδρυμα Vodafone αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών περαιτέρω κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ενισχύοντας παράλληλα το έργο των ΜΚΟ στη χώρα μας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως αν διαθέτουν εργασιακή εμπειρία.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα αφορά εξάμηνη έμμισθη απασχόληση και εφαρμόζεται ανελλιπώς από το 2010. 


Περιγραφή

To Ίδρυμα Vodafone, αξιολογώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνίων στην εξέλιξη του έργου των ΜΚΟ στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψιν τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι στην αναζήτηση εργασίας όσο και οι ΜΚΟ στη βιωσιμότητα τους, δημιούργησε το World of Difference. Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός: αφενός επιδιώκει να  ενισχύσει τη νέα γενιά που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Κοινωνία των Πολίτων, βοηθώντας τους επιπλέον να διεκδικήσουν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αφετέρου να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του έργου των ΜΚΟ στη χώρα μας, προσφέροντας παράλληλα στην κοινωνία.

Βάσει των παραπάνω, από το 2010 δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 18 έως 35 χρονών, να συνεισφέρουν στο έργο ΜΚΟ της χώρας μας μέσα από την εργασία τους, καλύπτοντας τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές τους.

Κάθε κύκλος του προγράμματος χωρίζεται σε τρείς φάσεις: Στην πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μια αίτηση, αναφέροντας τον Οργανισμό που θέλουν να εργαστούν και το έργο που θα επιτελέσουν, μαζί με κάποια ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που θέλουν να πετύχουν. Εφόσον η αίτηση τους γίνει δεκτή, καλούνται να περάσουν από συνέντευξη με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Vodafone, όπου θα παρουσιάσουν αναλυτικά το έργο τους. Μετά το πρώτο στάδιο των συνεντεύξεων, η ομάδα του Ιδρύματος Vodafone καταλήγει σε 15 υποψηφίους, οι οποίοι περνάν στους 15 επιλαχόντες. Τέλος, η κριτική επιτροπή του προγράμματος, η οποία αποτελείται και από εκπροσώπους άλλων Ιδρυμάτων της χώρας καθώς και προσωπικοτήτων με σημαντική επαγγελματική πορεία σε ΜΚΟ της χώρας, καταλήγει στους 10 φιναλίστ που είναι οι μεγάλοι νικητές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι νικητές οφείλουν να επικοινωνούν το πρόγραμμα στα κανάλια επικοινωνίας του Οργανισμού που εργάζονται με στόχο τόσο να προβάλλουν το έργο τους όσο και την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone. Τέλος, οι δέκα νέοι καλούνται να παραδίδουν αναφορά προόδου έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να παρακολουθείται η πορεία τους και η εξέλιξή του έργου τους.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων από τη νέα γενιά, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, καθώς οι νέοι που εργάζονται στους Οργανισμούς, μέσα από το έργο τους δημιουργούν τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζεται ο φορέας για να αναπτυχθεί. Δημιουργία mobile εφαρμογών και online εκπαιδευτικού υλικού, ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και της βάσης δεδομένων του Οργανισμού, ενίσχυση της online παρουσίας των Οργανισμών, δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών social media, σχεδιασμός εργαλείων για ολοκληρωμένες crowdfunding καμπάνιες κ.α., είναι ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς πάνω στους οποίους έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα οι νικητές του προγράμματος.

Χαρακτηριστικό πλεονέκτημα του World of Difference αποτελεί το γεγονός πως η απασχόληση του εκάστοτε νέου στον ΜΚΟ της επιλογής του, συμβάλει τόσο στην ενίσχυση του αντίκτυπου του Οργανισμού στην κοινωνία, καθώς και στην αύξηση του αριθμού  των ωφελούμενων του, αλλά βοηθάει και στην εξασφάλιση  πόρων βιωσιμότητας για τον ΜΚΟ. Καθώς ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται από το Ίδρυμα Vodafone, o Οργανισμός είναι απαλλαγμένος από την καταβολή μισθοδοσίας και το ποσό των χρημάτων όπου θα έδινε για τις ανάγκες της μισθοδοσίας, μπορεί να απορροφηθεί στα λειτουργικά του έξοδα.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ζώντας σε μια εποχή που καθημερινά βιώνουμε τεράστιες αλλαγές και προκλήσεις, η τεχνολογία κατέχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής μας. Επιπλέον, είναι αποδεδειγμένο πως η ορθή αξιοποίηση της τεχνολογίας για την κοινωνική προσφορά, μας οδηγεί στη δημιουργία αξιέπαινων εργαλείων που θα συμβάλλουν στο κοινό καλό.

Το Ίδρυμα Vodafone με τη δημιουργία του προγράμματος World of Difference κινήθηκε προς αυτή τη κατεύθυνση έχοντας μέχρι σήμερα προσφέρει απασχόληση σε 109 νέους, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση του έργου 94 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα έχει έμμεσα ωφελήσει περισσότερο από μισό εκατομμύριο συνανθρώπους μας, επιβεβαιώνοντας τα πολλαπλά οφέλη του για την κοινωνία σε βάθος χρόνου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων υλοποίησης του προγράμματος, το Ίδρυμα Vodafone, θέλοντας να μετρήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο του World Of Difference στην κοινωνία, πραγματοποίησε μια μελέτη Μέτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου (ΜΚΑ). Η μελέτη αυτή, υλοποιήθηκε από την ομάδα της Υπηρεσίας Αξιολογήσεων & Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου του HIGGS, του 1ου Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από όσους απάντησαν στα ερωτηματολόγια, προκύπτει ό,τι:

Το 45% των νέων δεν εργάζονταν πριν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
το 85% των νικητών συνεχίζουν να εργάζονται εκ των οποίων το 35% συνέχισε την εργασία του στον ίδιο ΜΚΟ, το 17% σε άλλον οργανισμό και το 33% αξιοποίησε τις γνώσεις του προκειμένου να εργαστεί σε άλλον τομέα.

Επιπλέον, θέλοντας να μελετήσει την αποτύπωση της Κοινωνικής Αξίας που παράχθηκε τα έτη 2018 έως 2020 του προγράμματος, χρησιμοποίησε την μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment). Η μεθοδολογία SROI αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής αξίας ενός έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων στη δράση.. Στο πλαίσιο αυτό, σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της Κοινωνικής Αξίας που παράχθηκε από τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος προέκυψε ότι για κάθε €1 επένδυσης στο World of Difference παράγεται κοινωνική αξία τουλάχιστον €3,1. Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.  Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να εργαστούν σε έναν ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Από το 2020, στρατηγικός συνεργάτης του Ιδρύματος Vodafone για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει στους νικητές και στους Οργανισμούς τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται, για να φέρουν την καινοτομία στο έργο τους.

 

Αρχικά, η ομάδα του HIGGS προσφέρει ανοικτό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής. Στη συνέχεια, προσφέρει στους 10 νέους νικητές και τους Οργανισμούς, κλειστά σεμινάρια συμβουλευτικής. Στα σεμινάρια αυτά αναλύονται, μεταξύ άλλων, τρόποι σχεδιασμού και παρακολούθησης του έργου τους, καθώς επίσης και η δημιουργία  αναφορών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.  Κάθε νικήτρια οργάνωση έχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει και προσωπική συνάντηση με εξειδικευμένους συνεργάτες του Οργανισμού, πάνω σε 7 διαφορετικές θεματικές ενότητες (Στρατηγική, Ανεύρεση Πόρων, ΕΚΕ, Εθελοντές Νομικά, Λογιστικά, Marketing).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, εργάζεται συστηματικά η ομάδα του Ιδρύματος Vodafone καθώς και η ομάδα του γραφείου τύπου του Ομίλου Vodafone.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το World of Difference, στα 11 χρόνια υλοποίησής του έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα στην κοινωνία, συμβάλλοντας τόσο στην επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση των γνώσεων της νέας γενιάς, όσο και στην αναβάθμιση του έργου των ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέχρι το 2020 που διεξήχθη και η έρευνα:  

είχε λάβει περισσότερες από 2.300 αιτήσεις
είχε προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους (60% γυναίκες, 40% άνδρες), σήμερα ο αριθμός αγγίζει τους 109.
συνέβαλε στην ενίσχυση του έργου 81 ΜΚΟ στην Ελλάδα (72% στην Αθήνα, 28% στην περιφέρεια) – σήμερα ο αριθμός αγγίζει τους 94.
έχει έμμεσα περίπου , σήμερα ο αριθμός αγγίζει το μισό εκατομμύριο συνανθρώπους μας: (21% ΑΜΕΑ, 16% Παιδί & Οικογένεια, 7% Άστεγοι, 4% Πρόσφυγες, 15% Άλλες Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, 9% Μαθητές & Νέοι, 4% Τρίτη Ηλικία, 4% Εκπαιδευτικοί, 4% Φορείς, 3% Ζώα, 13% Άλλοι)
τα έργα των συμμετεχόντων συνδέονται με 13 από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τέλος, το World of Difference έχει συμβάλλει στην ενίσχυση του εταιρικού κοινωνικού προφίλ του Ομίλου Vodafone καθώς αποδεικνύεται έμπρακτα και με ποσοτικά στοιχεία η συμβολή του στην δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης για τη νέα γενιά. Μέσα από το πρόγραμμα, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και το Ίδρυμα Vodafone είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό το γεγονός.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Vodafone & Ίδρυμα Vodafone: Υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων

Vodafone bsafeonline: Χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο

Vodafone Secure Net & Safebeep

Vodafone: Καταπολέμηση & αντιμετώπιση της διαφθοράς

Vodafone: Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

Vodafone: Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής

Έξυπνες εφαρμογές κινητής επικοινωνίας (Μ2Μ & Cloud Services)

Έξυπνες πόλεις και επιχειρήσεις: Καινοτόμες λύσεις IoT

Μοντέλο δίδυμης μετάβασης: Ο ρόλος της Vodafone στην πρωτοβουλία Χάλκη GR-eco Island.

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Vodafone

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων, Generation Next

Πρόγραμμα “STEMpowering Youth” του Ιδρύματος Vodafone

Σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης: Κώδικας Συμπεριφοράς VodafoneΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation