ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής

Ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Vodafone

Η Vodafone Ελλάδας είναι κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Internet και τηλεόρασης. Εδώ και 23 χρόνια, η εταιρία επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.vodafone.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η τεχνολογία έχει αποκτήσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των
επικοινωνιών, δεσμευόμαστε να προστατέψουμε τον πλανήτη μας για τις επόμενες γενιές εξασφαλίζοντας ότι η επιχειρηματική μας επιτυχία δεν
θα τον επιβαρύνει περαιτέρω στο μέλλον. Λειτουργώντας με γνώμονα την άριστη ικανοποίηση των πελατών μας, δεσμεύουμε οικονομικούς
και ανθρώπινους πόρους για να έρθουμε πιο κοντά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου για την εξάλειψη των εκπομπών CO2e από τις άμεσες δραστηριότητες της εταιρείας μέχρι το 2030 και από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της μέχρι το 2040.

Η προστασία του πλανήτη αποτελεί  άρα έναν βασικό πυλώνα του εταιρικού σκοπού της Vodafone, μίας κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών που έχει ως στόχο να διασυνδέει για ένα καλύτερο μέλλον, καθιστώντας, έτσι, δυνατή μια βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

Η εταιρεία λαμβάνει απτά μέτρα, που περιλαμβάνουν το σύνολο της καθημερινής της δραστηριότητας και επεκτείνονται σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, που διατίθενται στους πελάτες της, συμβάλλοντας, έτσι, συνδυαστικά, σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τόσο της ίδιας όσο και των πελατών της. 

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας, το ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών της, τους πελάτες της Εταιρείας αλλά και την ίδια την Κοινωνία. 

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Η εταιρεία μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της, από το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά μέχρι τη χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες της. Παράλληλα, επικεντρώνει τη δραστηριότητά της με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη διαχείριση αποβλήτων στη βάση της αρχής μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω και στη χρήση και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η Vodafone προωθεί τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην εφοδιαστική της αλυσίδα αναπτύσσοντας τεχνολογίες για τους πελάτες της που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων πολλαπλασιάζοντας έτσι τα οφέλη των ενεργειών της. Επίσης, για την ορθή διαχείριση των προγραμμάτων, εφαρμόζει Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα ISO 14001 & ISO 50001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Vodafone Giga Green Network
Με στόχο την εκπλήρωση του οράματος του Ομίλου, η Vodafone Ελλάδας παρουσίασε το Vodafone Green Giga Network, το πράσινο δίκτυο
που λειτουργεί από 100% πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και είναι το πρώτο δίκτυο που θα αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο. Η Vodafone Ελλάδας καλύπτει ήδη το 100% των αναγκών της από πράσινες πηγές ενέργειας, πιστοποιημένες μέσω εγγυήσεων προέλευσης, στο δίκτυο κορμού, σε όλα τα MTX, τα data center της εταιρείας, στα δίκτυα κινητής και σταθερής, στα ιδιόκτητα σημεία λιανικής πώλησης και στα κτίρια γραφείων της εταιρείας, ακόμα και εκεί όπου δεν ελέγχει απευθείας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Επιπλέον, υλοποιούνται προγράμματα που μειώνουν σημαντικά την ενέργεια που καταναλώνεται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και στα κτήρια των γραφείων της Εταιρείας. 

Παράλληλα, η εταιρεία λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπο της λειτουργίας της, έχοντας θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2025, επαναχρησιμοποιώντας, μεταπωλώντας ή ανακυκλώνοντας το 100% του πλεονάζοντος εξοπλισμού δικτύου της. Για την οικονομική χρήση 2020-2021, από τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και την προμήθεια ενέργειας από 100% πιστοποιημένες ΑΠΕ απετράπησαν 157440 τόνοι CO2e. 

Στόχος του Ομίλου Vodafone είναι μέσα από τις τεχνολογίες του να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και να μηδενίσει τις εκπομπές ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) που προέρχονται από την λειτουργία της έως το 2030 και, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας έως το 2040.

Το πράσινο δίκτυο της Αμμουλιανής

 Η Vodafone Ελλάδας υλοποίησε ένα σημαντικό έργο, παρέχοντας πράσινη ενέργεια στο νησί της Αμμουλιανής της Χαλκιδικής, με δράσεις που θα επιτρέψουν σε βασικές υποδομές του νησιού να λειτουργούν αποκλειστικά μέσω ηλιακής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η Vodafone έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στο Νηπιαγωγείο Αμμουλιανής, τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες του και θα συμβάλουν σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που εκτιμάται σε 25.000kWh σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, για τις ανάγκες παραγωγής της διαφημιστικής ταινίας για τις ενέργειες της Vodafone στην Αμμουλιανή εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε γύρισμα στην Ελλάδα βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλους τους τομείς της παραγωγής, από τις μετακινήσεις και την διατροφή, μέχρι την κατανάλωση ενέργειας και την διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία του πρώτου «Zero Waste» γυρίσματος, τη μείωση στην κατανάλωση πόσιμου νερού κατά 60%, και την αποτροπή τουλάχιστον 1,5 τόνων εκπομπών ισοδύναμου CO2e ενώ η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του γυρίσματος καλύφθηκε από 100% πιστοποιημένες ΑΠΕ.

Ο μεγαλύτερος πράσινος στόλος

Παράλληλα, η Vodafone, εφαρμόζοντας την ολοκληρωμένη στρατηγική της για μία «πράσινη» μετάβαση, δημιούργησε έναν μεγάλο «πράσινο» εταιρικό στόλο οχημάτων και το μεγαλύτερο ίσως δίκτυο ηλεκτρικής φόρτισης στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Ειδικότερα, πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε σε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του συμβατικού στόλου οχημάτων, δύναμης σχεδόν 500 οχημάτων που διέθετε και τον αντικατέστησε με αυτοκίνητα  υβριδικής – plug in  τεχνολογίας με δυνατότητα χρήσης ηλεκτροκινητήρα ή αμιγώς ηλεκτρικά, αξιοποιώντας τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή τους.

Το περιβαλλοντικό όφελος από την αλλαγή αυτή είναι σημαντικό, καθώς εξασφαλίζει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 40% σε σχέση με τη χρήση του προηγούμενου στόλου αυτοκινήτων και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της Vodafone για την πράσινη μετάβαση.

Επιπλέον, η Vodafone σχεδίασε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το μεγαλύτερο εταιρικό δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, με 75 φορτιστές να έχουν τοποθετηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρέχοντας την δυνατότητα φόρτισης όλου του στόλου των ηλεκτρικών εταιρικών οχημάτων και τους οποίους διαχειρίζεται αποτελεσματικά και ευέλικτα μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Περιβαλλοντικά οφέλη με το ΙοΤ

Οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκονται στον πυρήνα της πράσινης μετάβασης, καθώς με τη χρήση της τηλεματικής και της τηλεμετρίας και του Internet of Things (IoT),  είναι εφικτή η μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου οργανισμών και επιχειρήσεων, με τη χρήση προηγμένων υπηρεσιών της Vodafone.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη χρήση της υπηρεσίας Vodafone Fleet Control, η οποία επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να χειρίζεται με πιο αποδοτικό τρόπο τα οχήματά της, οι πελάτες της Vodafone, όπως εταιρίες μεταφορών και logistics, επιτυγχάνουν σημαντική περιβαλλοντική εξοικονόμηση και μείωση του λειτουργικού κόστους έως και κατά 20%, χάρη στη διασύνδεση του αυτοκινήτου με αισθητήρες οι οποίοι μετρούν την κατανάλωση καυσίμου, εντοπίζουν την γεωγραφική του θέση, αξιοποιούν τη βέλτιστη δρομολόγηση κι ελέγχουν έως και την θερμοκρασία του φορτίου.

Υπολογίζεται ότι το προηγούμενο οικονομικό έτος (Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021), χάρη σε τέτοιες λύσεις που χρησιμοποίησαν οι πελάτες του Ομίλου Vodafone κατέστη εφικτή η αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα πάνω από 7,1 εκατ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυό μας μέσω της μείωσης κατανάλωσης Diesel στους Σταθμούς Βάσης αλλά και της εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση εξοπλισμού τροφοδοσίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Παράλληά, ενεργοποιήσαμε μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας στους Σταθμούς Βάσης 2ης, 3ης και 4ης Γενιάς ενώ αναβαθμίσαμε τις ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές των Κέντρων Μεταγωγής αλλά και βελτιστοποιήσαμε την ποιότητα ισχύος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Κέντρων Μεταγωγής. Το σύνολο των παρεμβάσεων αυτών οδήγησε στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 34% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018-2019. 
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στα γραφεία της εταιρείας μέσα από εφαρμογή συστημάτων έξυπνου φωτισμού,αντιστάθμιση άεργου ισχύος, εξοικονόμηση της ενέργειας ψύξης/θέρμανσης, χρήσης φυσικού αερίου. Οι παρεμβάσεις αυτές μεταφράζονται σε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 46% σε σχέση με τα επίπεδα 2016-2019. 
  • Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις μεταφορές μας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης του στόλου και την αντικατάστασή του στόλου με υβριδικά plug-in και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
  • Η Vodafone Ελλάδας, υιοθετεί ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που στηρίζεται στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
    Η ανακύκλωση πραγματοποιείται όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί μείωση ή/και επαναχρησιμοποίηση. Με τις παραπάνω ενέργειες εξοικονομήθηκαν για την τριετία 2019-2021 συμπληρωματικά 11 τόνοι χαρτιού μέσω της κατάργησης του φακέλου.
  • Εξοικονόμηση CO2: Υλοποιούμε προγράμματα που μειώνουν σημαντικά την ενέργεια που καταναλώνεται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και στα κτήρια των γραφείων μας. Την περίοδο 2020-2021 μειώσαμε κατά 14% την κατανάλωση ενέργειας στους Σταθμούς Βάσης, ανά σημείο δικτύου (2G ή 3G ή 4G) σε σύγκριση με το έτος 2018-2019, και κατά 4% σε σύγκριση με το έτος 2019-2020, ενώ αποτρέψαμε την εκπομπή 300.740 τόνων CO2e μέσω της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από 100% πιστοποιημένες ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζουμε.

 Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Φωτογραφίες
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation