ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 360 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρωτοβουλία

«Ολοκληρωμένο Πλάνο Εταιρικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης»

«Ολοκληρωμένο Πλάνο Εταιρικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ, UNI-PHARMA SA & INTERMED SA

Με πάνω από μισό αιώνα ζωής, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς, για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία στηρίζοντάς την με σημαντικές ενέργειες και περιβαλλοντικά προγράμματα.

Τα πρωτοποριακά σκευάσματα των βιομηχανιών του, αποτελούν τους πιο αξιόπιστους πρεσβευτές της Ελλάδας σε πάνω από 65 αγορές διεθνώς.

www.uni-pharma.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Ο στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση όλων των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στον Οργανισμό σε ένα ενιαίο πλαίσιο με σκοπό την ευθυγράμμιση με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Στρατηγική του Οργανισμού αλλά και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου επίτευξης αυτής της ευθυγράμμισης καθώς και της συνεχούς αναβάθμισης και επαύξησης των εν λόγω πρακτικών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Διοίκηση, Ανώτατα στελέχη, Σύνολο Εργαζομένων, Σύνολο stakeholders (Πελάτες, Προμηθευτές, Κοινωνικό Σύνολο)

 

Χρονική διάρκεια

2020-2021 για τη μεγάλη αναβάθμιση και εν συνεχεία θα υπόκειται στη λογική περιοδικής αξιολόγησης και διαρκούς βελτίωσης


Περιγραφή

Ο Οργανισμός έχει μακρά βιομηχανική ιστορία- 65 έτη. Το Σύστημα Διακυβέρνησης αναθεωρήθηκε σημαντικά το 2009 υπό το πρίσμα της διοίκησης επίτευξης ισορροπημένων αποτελεσμάτων & βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο διαπίστευσης κατά EFQM. Από την πρώτη αυτή σημαντική αναθεώρηση προέκυψαν οι εξής πρακτικές:

•       Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης και Σύστημα Διαχείρισης Επιδόσεων

•       Ορισμός Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης- KPI Map

•       Εισαγωγή Balanced Scorecard

•       Μετρήσεις Ικανοποίησης Πελατών και Εργαζομένων

•       Αξιολόγηση Προμηθευτών

•       Δημιουργία προγράμματος ΕΚΕ

•       Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

•       Εισαγωγή Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας- Πολιτικών- Διαχείρισης Κινδύνου

Στην πορεία των ετών επιτελούνταν συνεχώς βελτιώσεις, με τη σημαντικότερη να λαμβάνει χώρα το 2020, στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας και να περιλαμβάνει:

•       Αναθέωρηση υπό το πρίσμα ESG και την πλήρη υιοθέτηση των Αρχών Global Compact

•       Reporting κατά GRI

•       Στοιχειοθέτηση Ετήσιου Απολογισμού (Annual ESG Report)

•       Εξέλιξη του Συστήματος Αξιολόγησης Προμηθευτών κατά GRI

•       Διαρκή Εξέλιξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

•       Ανάπτυξη Συστηματικών Προσεγγίσεων Stakeholder Engagement –εφαρμογή Πολιτικών

•       Ψηφιοποίηση διεργασιών εσωτερικού ελέγχου- σε πραγματικό χρόνο

•       Ολοκληρωμένο Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνου- Risk Manual

•       Πλήρη ενσωμάτωση όλων των νέων Λειτουργικών Διαδικασιών στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αναβάθμιση της διαχείρισης των σχέσεων με προμηθευτές και μεταπωλητές, διασφάλιση της προάσπισης των UN Global Compact αξιών του Οργανισμού και πιθανής έκθεσής του από τυχόν αποκλίνουσες πρακτικές των ως άνω συνεργατών
Ενίσχυση της διασφάλισης της ορθολογικής διαχείρισης οικονομικών πόρων και αποφυγή σπατάλης ή διασπάθισης χρήματος
Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων, άρα θετική επίδραση για όλο το κοινωνικό σύνολο
Ευθυγράμμιση με Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας- στοχευμένες δράσεις υψηλού αντίκτυπου στους κύριους Stakeholders
Ενίσχυση της ορθολογικής λήψης αποφάσεων από την Ανώτατη Διοίκηση- βελτιωμένη διακυβέρνηση, συνεχώς βελτιούμενο εργασιακό περιβάλλον και οικονομικά οφέλη για όλους τους εργαζόμενους λόγω της οικονομικής ανάπτυξηςΤόπος Δράσης

Ολόκληρος ο Οργανισμός


Συνεργασία με φορέα

Δ/Ε


Συμμετοχή εργαζομένων

Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Βιωσιμότητας, Senior Managers, Ανώτατη Διοίκηση- ειδικότερα τα στελέχη των εξής Σωμάτων Διοίκησης & Επιτροπών

Διοικητικό Συμβούλιο
Management Team (Executive Committee)
Ομάδα Βιωσιμότητας (έχει εισαχθεί)
Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit team)
Ομάδα Συμμόρφωσης (Compliance Team)


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Από τα άνω τα εξής επικεντρώνονται στον Οργανισμό

Αναβάθμιση της διαχείρισης των σχέσεων με προμηθευτές και μεταπωλητές, διασφάλιση της προάσπισης των UN Global Compact αξιών του Οργανισμού και πιθανής έκθεσής του από τυχόν αποκλίνουσες πρακτικές των ως άνω συνεργατών
Ενίσχυση της διασφάλισης της ορθολογικής διαχείρισης οικονομικών πόρων και αποφυγή σπατάλης ή διασπάθισης χρήματος
Ενίσχυση της ορθολογικής λήψης αποφάσεων από την Ανώτατη Διοίκηση- βελτιωμένη διακυβέρνηση, συνεχώς βελτιούμενο εργασιακό περιβάλλον και οικονομικά οφέλη για όλους τους εργαζόμενους λόγω της οικονομικής ανάπτυξης
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσω διασύνδεσης του ΟΦΕΤ με την ακαδημαϊκή κοινότητα

Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας; Βιώσιμη Διαχείριση Υλικών Συσκευασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Η Υπευθυνότητα και η Ηθική είναι στο DNA μας – στηρίζουμε αδιάλειπτα τις ανάγκες της κοινωνίας

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφόρος Ανάπτυξη στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ)

Υπευθυνες Προμηθειες; Βιωσιμη Διαχειριση Εφοδιαστικης Αλυσιδας, Προγραμμα Προμηθευτων Νεας ΓενιαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation