ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία των Oικοσυστημάτων & της Bιοποικιλότητας

Πρωτοβουλία

ΜΟΗ GROUP Πρόγραμμα Δασών: Υιοθεσία του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

ΜΟΗ GROUP Πρόγραμμα Δασών: Υιοθεσία του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MOTOR OIL

H Motor Oil ιδρύθηκε το 1970 και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του διυλιστηρίου της ήταν το 1972.

H Motor Oil είναι ένας σύγχρονος ενεργειακός όμιλος που κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από το 2001 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συμπεριλαμβάνεται στον Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στον δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX LARGE CAP), καθώς και στον διεθνή δείκτη FTSE4Good Index Series. Το Διυλιστήριό της θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης με βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index).

www.moh.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Αποτελεί ηθική δέσμευση για τη Motor Oil  η διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, συμβάλλοντας ενεργά στην αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Εφαρμόζεται μια συνολική στρατηγική με προγράμματα και δράσεις για την επίτευξη των τωρινών και των μελλοντικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα δάση αποτελούν, ανάμεσα σε άλλα, και τον φυσικό μηχανισμό αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΜΟΗ αντιμετωπίζει σφαιρικά τα δασικά οικοσυστήματα, μεριμνώντας για τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους και ενισχύοντας όλα τα επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας.

Η συνολική στρατηγική της Motor Oil για τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας συνεχίζεται με προγράμματα και δράσεις για την επίτευξη των τωρινών και των μελλοντικών στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την υπογραφή του Μνημονίου μεταξύ του ΥΠ.ΕΝ. και της Motor Oil, τον Οκτώβριο 2021, ξεκίνησε η στήριξη του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού είναι ο μοναδικός προμηθευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια.  Η υποστήριξη της Motor Oil έχει ήδη επιφέρει βελτιώσεις τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επιπροσθέτως, έχουν προχωρήσει σε ενέργειες για τη συντήρηση του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού, για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων καθώς και των κτιριακών υποδομών.  Η περαιτέρω υλικοτεχνολογική υποστήριξη σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, πιστοποίησης και σποροσυλλογής στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Βιοκλιματικού Κέντρου και Εθνικής Τράπεζας Δασικών Γενετικών Πόρων. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση μίας πολύτιμης Υπηρεσίας.

Οι δράσεις του προγραμματος στοχευουν στην:

-Συγκράτηση αέριων ρύπων

-Αποφυγή πλημμύρων

-Διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων

-Διατήρηση και αποκατάσταση της ισορροπίας του αέρα, του νερού, του κλίματος και της βιοποικιλότητας

-Βελτίωση του φυσικού τοπίου

-Προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας

-Βελτίωση της ζωής της τοπικής κοινωνιας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία γενικότερα

 

Χρονική διάρκεια

Forestry Programme duration: 5 years


Περιγραφή

Το πρόγραμμα "Βιώσιμα Δάση" αντιμετωπίζει ολιστικά τα δασικά οικοσυστήματα, μεριμνώντας για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους και ενισχύοντας όλα τα επίπεδα οργάνωσης της βιοποικιλότητας. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και προωθεί μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες βιώσιμης αναδάσωσης, περιβαλλοντική έρευνα, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού, καθώς επίσης επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβανεται:

•Υιοθεσία της Εθνικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων (Εκκοκκιστήριο Αμυγδαλεζας). Το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού είναι ο μοναδικός προμηθευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια (30-40 εκ. δενδρύλλια θα έχουν φυτευτεί κατά την ολοκλήρωση του project)

H ενίσχυση-υποστήριξη του εκκοκκιστηρίου Αμυγδαλέζας (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.) με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό σε ό,τι σχετίζεται με την ετήσια σποροσυλλογή, καθώς και με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με την επισκευή και αναβάθμιση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.
Η από κοινού συνεργασία στη σύνταξη, εκτέλεση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
Η από κοινού συνεργασία στην οργάνωση επισκέψεων-ξεναγήσεων ομάδων πολιτών, συλλόγων και σχολείων.

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου εξελίσσεται με τη δεύτερη φάση της αναδάσωσης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021. Μετά την πρώτη φάση αναδάσωσης 100 στρεμμάτων στο Πανόραμα 3 της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων, ξεκινά τον Νοέμβριο του 2021 η δεύτερη φάση στις Βενίστρες του οικισμού Γαλήνης. Η συνολική έκταση της περιοχής που θα αναδασωθεί ανέρχεται σε 500 στρέμματα.

Για πρώτη φόρα στην Ελλάδα, μέρος της δασικής έκτασης θα αναδασωθεί πιλοτικά με τη χρήση της τεχνολογίας Drone Seeding. Με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζεται ένας νέος, τεχνολογικά καινοτόμος κύκλος στην εκτέλεση δασικών έργων, και ανοίγεται ο δρόμος για αναδασώσεις σε δύσβατες περιοχές. Για την ολοκλήρωση του έργου υπεγράφη σύμβαση συνεργασίας με το ΕΛΓΟ Δήμητρα/Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επισης, το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης  των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και αποτελεί μέρος της δέσμευσης  του Ομίλου να στηρίξει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και την φροντίδα του οικοσυστήματος με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα συμβάλει καθοριστικά στην:

•Διατήρηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς

•Αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και δημιουργία φυσικής αξίας

•Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής

•Δημιουργία κοινωνικής αξίας, έρευνας και τεχνολογία

 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στις δράσεις του προγράμματος που έχουν ξεκινήσει από τo2021 περιλαμβάνονται:

•Υιοθεσία της Εθνικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων (Εκκοκκιστήριο Αμυγδαλεζας). Το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού είναι ο μοναδικός προμηθευτής πιστοποιημένων σπόρων για τα δημόσια και ιδιωτικά φυτώρια.

• 30-40 εκ. δενδρύλλια θα έχουν φυτευτεί κατά την ολοκλήρωση του project (5 χρονια ) 

•Αναδάσωση 100 στρεμμάτων στο Πανόραμα 3 της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων

•Αναδάσωση 30 στρεμμάτων με drones σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών .Τόπος Δράσης

Αττική, Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

 

Συνεργασία με το ΥΠ.ΕΝ, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου Motor Oil και εθελοντών


Οφέλη για τον Οργανισμό


Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Development of an extensive network of EV charging and hydrogen stations throughout Greece.

Energy Transition Plan - Strategy and Outlook – Targets 2030

Goals, Targets & Progress assigned to Top management

MOH Group Sustainability Strategy

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Motor Oil με τους Γιατρούς του Κόσμου πρόσφεραν Φροντίδα για Όλους - Τα προγράμματα «Φροντίδα για Όλους» και «Smile Project» προσφέρουν ιατρική φροντίδα στους κατοίκους τοπικών κοινωνιών

Κατασκευή Χώρου Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρατήριο του Μέλλοντος

Φροντίδα για την Νέα Γενιά - Η Motor Oil στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά και φροντίζει για αυτή.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation