ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Κατασκευή Χώρου Διαχείρισης Αποβλήτων

Κατασκευή Χώρου Διαχείρισης Αποβλήτων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

H Motor Oil ιδρύθηκε το 1970 και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του διυλιστηρίου της ήταν το 1972.

H Motor Oil είναι ένας σύγχρονος ενεργειακός όμιλος που κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα του υγραερίου, της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Από το 2001 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συμπεριλαμβάνεται στον Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στον δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX LARGE CAP), καθώς και στον διεθνή δείκτη FTSE4Good Index Series. Το Διυλιστήριό της θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης με βαθμό πολυπλοκότητας 11,54 (Nelson Complexity Index).

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.moh.gr/Στόχος δράσης

Μείωση αποβλήτων

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

on going


Περιγραφή

Τα απόβλητα που θα υφίστανται επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων και θα διατίθενται στον ΧΥΤΕΑ μετά από ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής, θα προέρχονται αποκλειστικά από την λειτουργία του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου της εταιρείας. Πριν την διάθεση στα κύτταρα του ΧΥΤΕΑ, τα επικίνδυνα απόβλητα θα υφίστανται επεξεργασία στη μονάδα επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων.  Τα εν λόγω απόβλητα κατατάσσονται στις «Λάσπες από φυσικοχημική κατεργασία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες» και θα προέρχονται αποκλειστικά από την λειτουργία του διυλιστηρίου αργού πετρελαίου της εταιρίας. Η μέθοδος επεξεργασίας των αποβλήτων (μερική σταθεροποίηση) αφορά την κατεργασία τους με κατάλληλο υλικό (φυσικός ζεόλιθος), το οποίο μέσω της διεργασίας της ρόφησης δεσμεύει τους ρύπους στο πλέγμα του με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση τους. Τα απόβλητα μετά την επεξεργασία κατατάσσονται «Απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο ως επικίνδυνα και είναι μερικώς σταθεροποιημένα». Προϋπόθεση για τη διάθεση των αποβλήτων στον ΧΥΤΕΑ είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής που καθορίζονται στο εδάφιο 2.4 της Απόφασης 2003/33/ΕΚ, καθώς και η εκτίμηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων (2018/C124/01). Στην συνέχεια τα επεξεργασμένα στην μονάδα επεξεργασίας απόβλητα που πληρούν τα κριτήρια για διάθεση σε ΧΥΤΕΑ θα διατίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της εγκατάστασης. Θα κατασκευαστούν τρία κύτταρά για την υγειονομική ταφή των επικινδύνων αποβλήτων (με έκταση 1350 m3 για το κύτταρο (Α),  3621 m3 για το κύτταρο (Β) και 4950 m3 για το κύτταρο (Γ). Ο ωφέλιμος όγκος τους θα είναι 8202 m3, 12685 m3 και 26730 m3 αντίστοιχα). Για να διασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός και μεταφορά των αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας και μετά την επεξεργασία στα κύτταρα του ΧΥΤΕΑ οι δραστηριότητες αυτές θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα στραγγίσματα που θα προκύπτουν θα καταλήγουν σε κατάλληλα διαμορφωμένες δεξαμενές υποδοχής στραγγισμάτων (προσωρινή αποθήκευση). Για τον λόγω αυτό θα κατασκευασθούν τρείς δεξαμενές υποδοχής στραγγισμάτων (μία για κάθε κύτταρο) ωφέλιμου όγκου 56 m3 για το κύτταρο (Α), 137,5 m3 για το κύτταρο (Β) και 187,58 m3 για το κύτταρο (Γ) και θα φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία. Τα στραγγίσματα από τις δεξαμενές υποδοχής των στραγγισμάτων θα  απομακρύνονται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών για την διαχείριση τους και δεν θα επιτρέπεται η ανακύκλωσή τους στα κύτταρα.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Αναμένεται ότι ο όγκος των επικίνδυνων αποβλήτων που θα θα διατίθενται στον ΧΥΤΕΑ για επεξεργάσια θα είναι 1500 τόνοι/έτος.Τόπος Δράσης

Motor Oil Hellas Refinery Agioi Theodoroi- Korinthos


Συνεργασία με φορέα

κυβέρνηση


Συμμετοχή εργαζομένων

N/A


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation