ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ATTICA GROUP

ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ, 4 ΧΩΡΕΣ, 60 ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Attica Group, ένας Ελληνικός Ναυτιλιακός Όμιλος, με στόλο 35 σύγχρονων πλοίων και διεθνή παρουσία, που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και φορτηγών. Ένας πρωτοπόρος στην επιβατηγό ναυτιλία, με δραστηριότητες που λειτουργούν προς όφελος των συνεργατών και των τοπικών κοινωνιών, περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους τους εργαζόμενους.

Ο Όμιλος Attica, ο μεγαλύτερος Όμιλος στον κλάδο του στην Ελλάδα, ο τρίτος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους στην Ευρώπη, επενδύει συνεχώς στο μέλλον.

Γιατί η πρωτοπορία, είναι μια πορεία που δεν τελειώνει ποτέ.

https://attica-group.com/el/

 

Εταιρικό videoΣτόχος δράσης

Βασική μας δέσμευση είναι να λειτουργούμε υπεύθυνα προς το περιβάλλον και να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με τρόπο που μειώνει τον περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα από τη λειτουργία μας. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Δεσμευόμαστε να ενσωματώνουμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στις διαδικασίες μας και να εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, ώστε να περιορίζουμε στο μέτρο του δυνατού τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις.
 • Αξιολογούμε ετησίως την επίδρασή μας στο περιβάλλον, μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO14001.
 • Έχουμε πιστοποιήσει όλα τα πλοία μας για την ορθή και συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κοινοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EU MRV 757/2015, πολύ νωρίτερα από τις προβλεπόμενες προθεσμίες.
 • Έχουμε εφοδιάσει όλα τα πλοία μας, στα δρομολόγια εξωτερικού, με πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Συζητούμε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων συναντήσεων της Επιτροπής Ασφάλειας κάθε πλοίου.
 • Eφαρμόζουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων και γυμνασίων για τους εργαζομένους σε όλα τα πλοία μας, με στόχο την αποτροπή περιστατικών θαλάσσιας μόλυνσης (π.χ. ρύπανση), αλλά και την προετοιμασία τους για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών περιστατικών.
 • Ορίσαμε Υπεύθυνο για την παρακολούθηση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής και αναζήτησης πιθανών περιοχών για υλοποίηση ενεργειών εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος υποβάλει σχετική αναφορά τουλάχιστον ετησίως ή όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της συνεχούς και αναβαθμισμένης προσέγγισης της περιβαλλοντικής Πολιτικής και για το 2021 μας αξιολογούμε τα ως κάτωθι κύρια έργα – δράσεις – παρεμβάσεις μείωσης του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος:

 • Ολοκληρώσαμε την πώληση του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου EXPRESS PEGASUS για ανακύκλωση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, σε μονάδα που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μονάδων Ανακύκλωσης Πλοίων.
 • Ναυπηγήσαμε φιλικότερα προς το Περιβάλλον πλοία. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2021 η Attica Group ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το ναυπηγείο Brødrene Aa της Νορβηγίας για την κατασκευή τριών (3) υπερσύγχρονων πλοίων τύπου Aero Catamaran, τα οποία θα δρομολογηθούν το καλοκαίρι του 2022 στις γραμμές του Αργοσαρωνικού αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου και των μειωμένων εκπομπών αέριων ρύπων λόγω του ελαφρύτερου υλικού κατασκευής των πλοίων (carbon fiber), καθώς και της εγκατάστασης μονάδων (solar panels) οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού και ηλεκτροδότησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών των πλοίων.
 • Πιστοποιήσαμε όλα μας τα πλοία (η πρώτη Ελληνική εταιρεία στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί ανακύκλωσης πλοίων (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013), λαμβάνοντας το σχετικό Certificate on Inventory of Hazardous Materials από τον Lloyd's Register. Ταυτόχρονα, σε εθελοντική βάση, η Attica Group έλαβε τη δήλωση συμμόρφωσης (Statement of Compliance on Inventory of Hazardous Materials) σύμφωνα με την αντίστοιχη διεθνή συνθήκη του Χονγκ-Κονγκ. Η Attica Group όρισε και εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου προμηθειών αλλά και καταγραφής τυχόν επικίνδυνων υλικών (Inventory of Hazardous Materials) επί των πλοίων του στόλου της, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, ο οποίος απαγορεύει ή περιορίζει την εγκατάσταση και τη χρήση επικίνδυνων υλικών (π.χ. αμίαντου ή ουσιών που καταστρέφουν το όζον) και υποχρεώνει τα πλοία να διατηρούν τον κατάλογο απογραφής επικίνδυνων υλικών, προσδιορίζοντας τα σημεία και τις ποσότητες αυτών.
 • Βάσει του Κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που τέθηκε σε εφαρμογή το 2020 ορίζεται ως μέγιστο ποσοστό θείου στα καύσιμα το 0,5 %, με εξαίρεση τα πλοία με εγκατεστημένο σύστημα πλυντηρίδων καυσαερίων (scrubbers).Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 εγκαταστήσαμε σύστημα πλυντηρίδων καυσαερίων στα Blue Star Delos και Blue Star Mykonos ενώ έχουν ήδη προηγηθεί το Superfast XI & το Blue Star Patmos.

Η επίδρασή μας σε αέριους ρύπους, προέρχεται κυρίως από τη λειτουργία των μηχανών των πλοίων μας και τους αέριους ρύπους οξειδίων του θείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

 • Χρησιμοποιούμε καύσιμο περιεκτικότητας 0,1% σε θείο (MGO), όταν τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν ελλιμενισμένα για διάστημα άνω των δύο ωρών, καθώς και καύσιμο περιεκτικότητας μέχρι 0,5% σε θείο (LSHFO), όταν τα πλοία κινούνται σε ευρωπαϊκά ύδατα.
 • Χρησιμοποιούμε μηχανήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOX) και αιωρούμενων σωματιδίων (PM) από τις μηχανές των πλοίων.
 • Τοποθετήσαμε Συστήματα Διαχείρισης Έρματος (WBT) σε 5 πλοία έχοντας ήδη προγραμματίσει την εγκατάσταση στα υπόλοιπα που δύνανται να εκτελούν πλόες εξωτερικού. Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από την εισβολή των μη ιθαγενών φυτικών και ζωικών μικροοργανισμών σε υδατικά οικοσυστήματα λόγω της ναυτιλιακής δραστηριότητας έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως ο IMO ως μία από τις τέσσερις πιο σημαντικές απειλές για τη διατάραξη της οικολογικής αλυσίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των θαλασσίων υδάτων και των ωκεάνιων οικοσυστημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η παγκόσμια θαλάσσια ναυσιπλοΐα μέσω του θαλάσσιου έρματος που μεταφέρουν τα πλοία, προκειμένου να διατηρήσουν την ευστάθεια και την απαιτούμενη ταχύτητα πρόωσης κατά τη διάρκεια του πλου τους. Η εγκατάσταση των Συστημάτων Διαχείρισης Έρματος (WBT) αποσκοπεί στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση και τελικώς εξάλειψη της μεταφοράς επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών και παθογόνων παραγόντων μέσω του ελέγχου και της διαχείρισης έρματος και ιζημάτων των πλοίων.
 • Εγκαταστήσαμε συστήματα ηλιακής απορρόφησης σε επιλεγμένα σημεία στα γραφεία μας, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Τοποθετήσαμε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED) στα γραφεία μας και αντικαταστήσαμε τους συμβατικούς λαμπτήρες σε 11 πλοία με νέους λαμπτήρες LED.
 • Χρησιμοποιούμε τη θερμότητα των καυσαερίων των μηχανών των πλοίων για να θερμάνουμε τους κοινόχρηστους χώρους και το ζεστό νερό υγιεινής.
 • Χρησιμοποιήσαμε ειδικά υφαλοχρώματα σιλικόνης χαμηλής αντίστασης σε 7 πλοία (Blue Star Patmos, Blue Star Naxos, Blue Star Delos, Flying Cat 6, Superfast I, Superfast II και Superfast XI) για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
 • Ρυθμίσαμε τις ηλεκτρικές συσκευές (όπως ψυγεία και καταψύξεις) σε βέλτιστα επίπεδα χρήσης και λειτουργίας βάσει νομοθεσίας και εγχειριδίων χρήσης.
 • Απενεργοποιούμε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Καθαρίζουμε τακτικά τις γάστρες και τις προπέλες των πλοίων για την καλύτερη ενεργειακή απόδοσή τους.
 • Χαμηλώνουμε ή απενεργοποιούμε τον κλιματισμό στις άδειες καμπίνες.
 • Είμαστε ο πρώτος όμιλος επιβατηγού ναυτιλίας στην Ελλάδα που χρησιμοποιούμε βιοδιασπώμενες κάρτες BIO-PVC, μία νέα γενιά καρτών από οικολογικό βιοδιασπώμενο υλικό για το πρόγραμμα πιστότητας Seasmiles, μένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας να εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Οι BIO-PVC κάρτες κατασκευάζονται από ένα υλικό τελευταίας γενιάς που απαιτεί χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και αργού πετρελαίου ενώ παράλληλα, παράγονται λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επιπλέον, όλο το έντυπο υλικό που χρησιμοποιείται για την αποστολή καρτών στα Gold μέλη, δημιουργείται από οικολογικό ανακυκλώσιμο υλικό με πιστοποιημένο χαρτί FSC. Η διαδικασία συλλογής της πλαστικής κάρτας των βαθμίδων Blue, Silver με άμεση έκδοση της νέας βιοδιασπώμενης, πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα μέσω των Seasmiles Kiosk που βρίσκονται στα πλοία των εταιρειών SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS. Επιπλέον, προστατεύοντας το περιβάλλον και επιδεικνύοντας οικολογική συνείδηση σε κάθε δυνατή ενέργεια, η Attica Group αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανακύκλωση των πλαστικών καρτών που συλλέγονται στα πλοία του Ομίλου αλλά και όσων πλαστικών καρτών επιστρέφονται στην Εταιρία.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η εκτιμώμενη αξία των λειτουργικών δαπανών που εξοικονομήθηκαν λόγω επενδύσεων κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ανήλθε σε €16,9 εκατ. Επενδύσαμε πάνω από €20,6 εκατ. σε προγράμματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. επενδύσεις διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων, υλικά και εξοπλισμός απορρύπανσης, εγκατάσταση scrubbers, πιστοποιητικά περιβαλλοντικής λειτουργίας).

Μείωση Αέριων Ρύπων
Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, υπήρξαμε η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στις γραμμές Αδριατικής που αποδεχτήκαμε και υπογράψαμε την εθελοντική συμφωνία ‘Ancona Blue Agreement’ που πρότεινε η Λιμενική Αρχή και η Κεντρική Διοίκηση Λιμένων Αδριατικής για την περαιτέρω μείωση των αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα από τη χρήση ναυτιλιακών καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνούμε εντατικά τη δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας (silent running) στα λιμάνια με μακρά παραμονή, με παροχή ρεύματος από την ξηρά ή με χρήση μπαταριών.

Μειώνουμε τη χρήση υλικών
Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, υλοποιούμε ενέργειες για τη μείωση των χρησιμοποιούμενων υλικών. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε εξ ολοκλήρου στα γραφεία μας πολυ-μηχανήματα (εκτυπωτές και φωτοτυπικά), των οποίων το 100% των μηχανισμών, ανταλλακτικών και αναλώσιμών τους ανακυκλώνεται και ανακατασκευάζεται. Παράλληλα:

 • Έχουμε ξεκινήσει την ανάπτυξη διαδικασίας για την αύξηση χρήσης υλικών από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, προκειμένου να εξετάζουμε τη δυνατότητα προμήθειας υλικών/ειδών από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες σε περίπτωση αγοράς νέων ειδών και την αντικατάσταση ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών με άλλα υλικά που προέρχονται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, έχοντας παράλληλα ξεκινήσει σχετική διαδικασία για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χαρτιού εκτυπώσεων. Μέσα στο 2021, αγοράσαμε 53.560 kgr πλαστικών σακούλων απορριμμάτων-τροφίμων για τα πλοία μας, εκ των οποίων το 91% αφορούσε σακούλες που προέρχονται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.
 • Προμηθευόμαστε ανακατασκευασμένο (refurbished) ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με τις σχετικές προμήθειες για τα γραφεία και τα πλοία μέσα στο 2021 να περιλαμβάνουν συνολικά 116 συσκευές και 42 περιφερειακά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως προσωπικοί υπολογιστές και σκληροί δίσκοι, σε σχέση με 106 συσκευές και περιφερειακά το 2020.
 • Έχουμε εγκαταστήσει στεγνωτήρες αέρα στις τουαλέτες όλων των πλοίων, με σκοπό τη μείωση του χαρτιού που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των χεριών.
 • Φροντίζουμε για την αποδοτική χρήση ανταλλακτικών και λοιπών προμηθειών (όπως αναλώσιμα), προκειμένου να μη διατηρούμε μεγάλες ποσότητες.
 • Έχουμε εγκαταστήσει δοσομετρικά μηχανήματα καθαριστικών χημικών σε όλα τα πλοία μας, προκειμένου να αποφεύγεται αλόγιστη χρήση τους, ενώ εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους στα πλοία στην ορθή χρήση τους.

Επικίνδυνα απόβλητα
Συνολικά 3.045 m3 υγρών και στερεών επικίνδυνων αποβλήτων (όπως απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, λιπαντικά, βιο-αποκομιδησιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης, λαμπτήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και toners), καθώς και των 4,7 tn μπαταριών και 159 tn στερεών πετρελαιοειδών καταλοίπων που συλλέξαμε το 2021, διατέθηκαν σε εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων υλικών, οι οποίες τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για την επεξεργασία τους με ασφαλή για το περιβάλλον μέθοδο, εκ των οποίων το 42% ανακυκλώθηκε και το 58% μεταφέρθηκε προς περαιτέρω επεξεργασία ή και σε χωματερές, χωρίς να υπάρξουν ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων που:

 • Επαναχρησιμοποιήθηκαν.
 • Μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό για την επεξεργασία τους.
 • Εισήχθησαν από το εξωτερικό.

Ευαισθητοποίηση πελατών
Πιστεύουμε ότι έχουμε την ηθική υποχρέωση να ευαισθητοποιούμε τους πελάτες μας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, όσο και στην καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Δημοσιεύουμε πληροφορίες και τις δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος σε ιδία μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των εταιρειών μας και μέσω Δελτίων Τύπου.
 • Έχουμε τοποθετήσει ειδική σήμανση σε όλες τις καμπίνες των πλοίων μας, η οποία προτρέπει τους επιβάτες να κλείνουν τα φώτα όταν δεν χρησιμοποιούνται και να μην καταναλώνουν νερό άσκοπα.
 • Έχουμε δημιουργήσει χρηστικό εγχειρίδιο για τη σημασία και οφέλη της ανακύκλωσης, τα υλικά που επιτρέπεται να απορρίπτονται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και τα διάφορα σήματα που βρίσκονται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων, ενώ παράλληλα παρέχουμε χρηστικές συμβουλές ανακύκλωσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των εταιρειών του Ομίλου.
 • Προωθούμε εναλλακτικούς και φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς και ταξιδιού, προσφέροντας ταξιδιωτικά πακέτα που συνδυάζουν «Τρένο και πλοίο» και ισχύουν για προορισμούς εσωτερικού και Ευρώπης.
 • Προβάλλουμε ενημερώσεις σε όσα πλοία μας υπάρχουν σχετικές οθόνες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Συμμετέχουμε στα περισσότερα προϊόντα Eurail & Interrail Pass και έχουμε δημιουργήσει τα δικά μας Interrail & Eurail Greek Islands Pass

Διαχειριζόμαστε τα υγρά απόβλητα
Καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών αποβλήτων στον θαλάσσιο χώρο έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος:

 • Έχουμε εφοδιάσει τα πλοία μας με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1269/82 και του Προεδρικού Διατάγματος 400/96.
 • Δεν επιτρέπουμε την απόρριψη των επεξεργασμένων υδάτων αποχέτευσης του βιολογικού συστήματος εντός λιμένων, υπερβαίνοντας τη σχετική νομοθεσία.
 • Παρακολουθούμε τακτικά τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.
 • Συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς κανονισμούς διαχείρισης σεντινόνερων και θαλάσσιου έρματος.
 • Έχουμε εξοπλίσει τα πλοία μας με πιστοποιημένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων αναφορικά με παραμέτρους εκροής (κολοβακτηριδίων και ολικών αιωρούμενων στερεών), ενώ παραδίδουμε τα λύματα σε ευκολίες υποδοχής ξηράς από αδειοδοτημένους παρόχους στα λιμάνια, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε απόρριψη λυμάτων που περιείχαν σημαντικά ρυπογόνες ουσίες (π.χ. επικίνδυνα απόβλητα, νιτρικές ενώσεις, εκπομπές φωσφορικών αλάτων).


Τόπος Δράσης


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation