ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δράσεις για τις επιπτώσεις απο την πανδημία του COVID-19

Πρωτοβουλία

Life, our green project

Life, our green project
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

MITSIS HOTELS

Με 19 ξενοδοχεία στους ομορφότερους προορισμούς τnς χώρας, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 45 χρόνια, προσφέροντος εξαιρετικές uπnρεσίες, πολυτελείς εγκαταστάσεις σε βραβευμένες παραλίες, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα ψυχαγωγικώv επιλογών και μια ασύγκριτn εμπειρία φιλοξεvίας στους επισκέπτες  του, όλα σε ένα βιώσιμο πλαίσιο λειτοuργίας.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.mitsishotels.com

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Υπό το φως μιας νέας εποχής, αναζητούμε συνεχώς νέες προοπτικές ανάπτυξης, δημιουργώντας καινοτόμα brands, υπηρεσίες & κορυφαία τεχνολογία, καθοδηγώντας τη βιωσιμότητα και συνδέοντας την πρόοδό μας με την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα να παραμένουμε πιστοί στην κοινωνική μας ευθύνη διασφαλίζοντας ήθος και διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες μας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Υποστηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με τις τοπικές επιχειρήσεις, τις περιφερειακές κοινότητες και τους κατοίκους τους με σκοπό την προστασία του τοπικού πολιτισμού, των εθίμων και των παραδόσεων, ενισχύοντας την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική τους πρόοδο και διασφαλίζοντας τη συνολική ευημερία τους. Συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ, υποστηρίζουμε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τοπικούς οργανισμούς και καλούμε τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες μας να συμμετάσχουν σε αυτές τις ενέργειες.

 

Χρονική διάρκεια


Περιγραφή

Ως η μεγαλύτερη ιδιωτική ξενοδοχειακή αλυσίδα της Ελλάδας, ο Όμιλος Mitsis Hotels είναι πρωτοπόρος στον τουρισμό εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, δίνοντας το δικό του στίγμα στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, με γνώμονα την πελατοκεντρική φιλοσοφία και την υπόσχεση για μια απαράμιλλη εμπειρία διακοπών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλός μας αντιλαμβάνεται τη βιωσιμότητα ως τον βασικό μοχλό της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη Στρατηγική περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης, υιοθετώντας προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, με στόχο τη διοχέτευση οικονομικών οφελών και πόρων για την υλοποίηση έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Υποστηρίζουμε την Ατζέντα 2030 ως μέρος της σταθερής δέσμευσής μας για προώθηση της προόδου στην κοινωνία. Κάθε ένας από τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου μας περιλαμβάνει ένα σύνολο φιλοδοξιών, μεσοπρόθεσμων στόχων και ετήσιων κατευθυντηρίων γραμμών. Καθοδηγούμενοι από τους στόχους μας για τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο ως το 2025, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, δεσμευόμαστε να δημιουργούμε θετικό και βιώσιμο αντίκτυπο όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. Φροντίζουμε τις τοπικές μας κοινότητες, διατηρούμε τους μοναδικούς μας προορισμούς, ενισχύουμε την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ καλωσορίζουμε περισσότερους από 350.000 επισκέπτες ετησίως.

Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Υπό το φως μιας νέας εποχής, αναζητούμε συνεχώς νέες προοπτικές ανάπτυξης, δημιουργούμε νέα εμπορικά σήματα και υπηρεσίες, οδηγούμε την τεχνολογία, καθοδηγούμε τη βιωσιμότητα και συνδέουμε την πρόοδό μας με την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε σε συνεργασία και διαρκή διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας.

Με ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε πολιτικές και να ακολουθήσουμε πρακτικές που δημιουργούν αξία και είναι πιο φιλικές προς την κοινότητα και το περιβάλλον.

Το «LIFE», αποτελεί το «πράσινο» έργο μας, που αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας και καθοδηγεί όλες τις περιβαλλοντικές μας πολιτικές, τοπικές δραστηριότητες, κοινωνικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

Επιδιώκοντας πάντα να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στις ατομικές ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενεών, οι πρακτικές μας για τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης πελατειακής βάσης με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Για το σκοπό αυτό, θέτουμε μια σταθερή πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχοντας σε οικολογικές και κοινωνικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την εξασφάλιση της ευημερίας των επισκεπτών και των εργαζομένων μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχει σε πλήθος εθνικών & διεθνών προτύπων & πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως:

 • Agenda 2030 & Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Περιβαλλοντικά πρότυπα ISO 14001 και ISO 22000
 • Περιβαλλοντική πιστοποίηση Travelife
 • Περιβαλλοντικό eco-label Green Key
 • Περιβαλλοντικό eco-label Blue Flag
 • Sustainability Performance Directory
 • Bravo Sustainability Dialogue & Awards
 • Marketing Greece
 • Bike Friendly ξενοδοχεία
 • Σε διαδικασία πιστοποίησης Safe Water Sports

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Προορισμός μας είναι η Βιώσιμη Φιλοξενία με καινοτόμους τρόπους διαχείρισης και κατανάλωσης νερού, ενέργειας και χημικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική μας ευθύνη και διασφαλίζοντας ήθος και διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες μας. Η αποστολή μας είναι να ανακυκλώσουμε το 100% των απορριμμάτων που παράγουμε και να αφήσουμε μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ώστε να διασφαλίσουμε έναν καλύτερο πλανήτη που όλοι αξίζουμε.

Δείκτες επίδοσης

 • Παραγωγή πόσιμου νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και ανακύκλωση του παραγόμενου νερού κατά 100%.
 • Αντικατάσταση όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού με 25,000 λαμπτήρες LED.
 • Πρόγραμμα ανακύκλωσης και αποτελέσματα:
  • 106.798 κιλά χαρτόνι - χαρτί
  • 33.083 κιλά πλαστικό
  • 201.227 κιλά γυαλί
  • 16.558 κιλά μέταλλο και αλουμίνιο
  • 540 κιλά λαμπτήρες - ηλεκτρολογικό υλικό
  • 334 κιλά μπαταρίες
  • 6.545 κιλά έλαια - λίπη
 • Σταδιακή αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού με περιβαλλοντικά κριτήρια και οικολογικά ψυκτικά υγρά.

Επενδύσεις

 • 23,5 εκ. ευρώ σε εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Τριετές πλάνο 100 εκ, ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση των 17 συγκροτημάτων και υπηρεσιών μας.


Τόπος Δράσης

Αθήνα, Καμένα Βούρλα, Κρήτη, Κως και Ρόδος.


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η ατζέντα των Mitsis Hotels για το μέλλον συνίσταται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της ανθρώπινης ευημερίας, δημιουργώντας πραγματικά βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ευημερία των κοινοτήτων. Δουλεύοντας σε συνεργασίες, επιταχύνουμε την πρόοδο προς την αειφόρο ανάπτυξη, εμπλουτίζουμε την πολιτιστική κληρονομία και επιτυγχάνουμε στην προσπάθειά μας να μην αφήσουμε καμία τοπική κοινότητα πίσω. Το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον είναι η συνένωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην πολιτική και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλός μας συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, υποστηρίζει και συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και με την τοπική κοινότητα προκειμένου να διατηρήσει τον τοπικό πολιτισμό, κληρονομιά και παραδόσεις, πνευματικά, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και την ευρύτερη ευημερία των τοπικών κοινωνιών.
 

Οι κύριες δράσεις μας:

 • Εβδομάδα Γαλάζιας Σημαίας
 • Παραθαλάσσιοι καθαρισμοί και παράκτιοι καθαρισμοί σε συνεργασία με "KOS WE CARE"
 • ‘Προστατευμένα πουλιά της Κω’ σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Τοπικές δενδροφυτεύσεις
 • Αναδάσωση στο χωριό Απολλακιά της Ρόδου
 • Βιώσιμο πρόγραμμα αναψυχής για τα παιδιά
 • Εξωραϊσμός τοπικών και αγροτικών δρόμων

Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η πράσινη ατζέντα έχει εισέλθει δυναμικά στον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου Mitsis Hotels τα τελευταία χρόνια. Η διαδρομή μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη εξελίσσεται καθημερινά μέσα από τον ανοιχτό διάλογο με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του οργανισμού μας. Παράλληλα, η σταδιακή αναπροσαρμογή των operations των ξενοδοχείων μας με επίκεντρο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διαρκής μας προσφορά στις τοπικές κοινωνίες ενδυναμώνουν την υπεύθυνη παρουσία μας στην τουριστική αγορά. Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος Mitsis Hotels έχει αποσπάσει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων από εγχώριους και διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς για την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις καινοτόμες πρακτικές, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών και την ευρύτερη συνεισφορά του στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation