ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Κυκλική Οικονομία στην Επεξεργασία, Παρασκευή & Κατανάλωση Καφέ

Κυκλική Οικονομία στην Επεξεργασία, Παρασκευή & Κατανάλωση Καφέ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBΕ

Η Kafea Terra Food and Drinks AEBE αποτελεί μια αμιγώς ελληνική βιομηχανική εταιρεία στον τομέα επεξεργασίας και εμπορίας καφέ. Από το 1988 με την αποκλειστική εισαγωγή της μάρκας illy, αναπτύσσει την κουλτούρα του espresso στην Ελλάδα. Παράλληλα, παράγει τις δικές της μάρκες καφέ Dimello, AREA 51, Distillo. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής με πλατιά διείσδυση και απήχηση στους τομείς Horeca, Office & Retail στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία ενεργεί πάντα σύμφωνα με καταγεγραμμένο πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο έχει σαν κύριο άξονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Στόχος δράσης

Η Εταιρεία ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας στον τομέα επεξεργασίας, εμπορίας, παρασκευής και κατανάλωσης καφέ και μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας της, ούτως ώστε να προκύπτουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται στην ελαχιστοποίηση απόθεσης απορριμμάτων στα ΧΥΤΑ, εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας, μείωση κόστους λειτουργίας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της KAFEA TERRA που απασχολούνται στα τμήματα: Παραγωγή, Logistics, Εμπορικό, Τεχνικό, Coffee Training & Quality Control και λοιπά στελέχη γραφείου. Δίκτυο εμπορικών συνεργατών, Πελάτες B2B (Επαγγελματίες Καφεστίασης), Καταναλωτές (B2C), Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και άλλες Βιομηχανίες.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής διερεύνηση και υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας.


Περιγραφή

Οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας που υιοθετεί η KAFEA TERRA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συνδέονται με τις ροές υλικών σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται:

Ι. Στην παραγωγική διαδικασία

ΙΙ. Στη λειτουργία των γραφείων

ΙΙΙ. Στη λειτουργία της αποθήκης

ΙV.Στα καταστήματα των πελατών καφεστίασης

V. Στα σπίτια των τελικών καταναλωτών

Αναλυτικά:

Ι. Στο εργοστάσιο παραγωγής καφέ προκύπτουν διαφορετικά πλεονάζοντα υλικά που αξιοποιούνται. Κατά το καβούρδισμα του πράσινου καφέ περισυλλέγονται οι φλοίδες του καφέ, οι οποίες αποστέλλονται προς κομποστοποίηση, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικό - βελτιωτικό στις καλλιέργειες. Κατά την παραγωγή της κάψουλας αλουμινίου προκύπτουν υπολείμματα από φύλλα αλουμινίου, τα οποία εισάγονται σε πρέσα συμπίεσης και στην συνέχεια διατίθενται σε εξειδικευμένο φορέα για αναβαθμιστική ανακύκλωση.

ΙΙ. Σε όλους τους χώρους και τα τμήματα της Εταιρείας υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης για το διαχωρισμό των απορριμμάτων. Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τους κάδους συλλογής: μπαταριών, φωτιστικών & λαμπών και μικροσυσκευών της εταιρείας ακόμα και για απορρίμματα που προκύπτουν στο οικιακό τους περιβάλλον. Τα αναλώσιμα είδη που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι γραφείου είναι πλήρως ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα. Στο χώρο εστίασης των εγκαταστάσεων συλλέγονται οργανικά υπολείμματα, τα οποία σιτίζουν τα οικόσιτα πτηνά που εκτρέφονται σε ειδικό χώρο εξωτερικά των εγκαταστάσεων. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο συντηρείται ελαιώνας και μποστάνι οπωροκηπευτικών, τα κλαδέματα, φύλλα και υπολείμματα των οποίων κομποστοποιούνται.

ΙΙΙ. Στην αποθήκη τα νέα χαρτοκιβώτια για τη διάθεση των εμπορευμάτων, φροντίζουμε να είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Επίσης, προκύπτουν ακατάλληλα χαρτοκιβώτια που ανακυκλώνονται πλήρως και stretch film. Για την αξιοποίηση του stretch film η Εταιρεία εντάχθηκε στην πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας “In the loop” μέσα από την οποία το υπολειπόμενο stretch film διατίθεται και χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη για να παραχθούν ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες από την εταιρεία Πλαστικά Θράκης.

ΙV. Στα καταστήματα των πελατών της καφεστίασης (B2B) η εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του βασικού επαγγελματικού εξοπλισμού που απαιτείται για την παρασκευή του καφέ espresso. Μέσα από τις παρεχόμενες τεχνικές επιτυγχάνεται: αύξηση του κύκλου ζωής των μηχανημάτων έως και 20 έτη, μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, μειωμένη φύρα καφέ και νερού, λιγότερα απαιτούμενα ανταλλακτικά, μειωμένο κόστος λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO2 εξαιτίας μικρότερης παραγωγής νέων μηχανών και λιγότερες μεταφορές λόγω βλάβης.

Όταν η ανακατασκευή των εξαρτημάτων δεν είναι εφικτή, γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών με νέα. Τα φθαρμένα υλικά προωθούνται σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και στο τέλος του κύκλου ζωής των μηχανών και των μύλων καφέ. Όταν κριθούν ακατάλληλα προς επισκευή, αποσυναρμολογούνται, διαχωρίζονται τα πλαστικά, ηλεκτρονικά και μεταλλικά μέρη αυτών και ανακυκλώνονται ξεχωριστά.

Για την επισκευή του εξοπλισμού στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία των τεχνικών της εταιρείας, πραγματοποιείται εκπαίδευση σε 70 συνεργάτες του δικτύου διανομής. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες που αναλαμβάνουν τη διανομή των προϊόντων μας στο κλάδο Ho.re.ca στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται μέσα από έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας. Με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων καθοδηγούνται σε άμεσο χρόνο, στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους που απαιτούνται για τη μεταφορά του εξοπλισμού στο κεντρικό Τεχνικό Τμήμα στην Παιανία. Για την καλύτερη υποστήριξη των συνεργατών, η Εταιρεία προχώρησε το 2020, στην παραγωγή 26 εκπαιδευτικών videos τεχνικού περιεχομένου, που αποτελούν σημαντικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο επίλυσης των συνηθέστερων προβλημάτων. Επιπλέον, σημαντική επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών baristi των café, ούτως ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες πάνω στην επίλυση απλών προβλημάτων και να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές, αποφεύγοντας επικείμενες βλάβες.

V. Η εταιρεία μέσα από τη λειτουργία του Τεχνικού Τμήματος της, επισκευάζει τις οικιακές μηχανές παρασκευής καφέ espresso, αποτρέποντας τους καταναλωτές από τη σύντομη αντικατάσταση τους.

Επίσης, μέσα από το Iperespresso Capsules Recycling Program η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ανακυκλώσουν τις κάψουλες τους είτε σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε μέσω ειδικής σακούλας ανακύκλωσης και αποστολής τους στις εγκαταστάσεις στην Παιανία. Εκεί οι κάψουλες συλλέγονται και αποστέλλονται σε ειδικό φορέα που αναλαμβάνει το διαχωρισμό και την κομποστοποίηση του υπολείμματος καφέ όπως και την ανακύκλωση του σώματος της κάψουλας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι εφαρμοζόμενες πρακτικές κυκλικής οικονομίας της KAFEA TERRA προσδίδουν πολλαπλά οφέλη καθώς προστατεύεται το περιβάλλον, βελτιώνεται η υγεία και η ποιότητα ζωής, εξοικονομούνται πόροι και απορρέουν οικονομικά οφέλη σε εταιρεία, πελάτες και τελικούς καταναλωτές.

Ετησίως, πραγματοποιούνται από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας κατά μέσο όρο 5.500 επισκευές επαγγελματικού εξοπλισμού παρασκευής espresso: 3.360 επισκευές “inhouse” και 2.140 στα σημεία των πελατών. Μόλις το 10% του διατιθέμενου εξοπλισμού είναι νέο, το υπόλοιπο 90% επισκευάζεται, συντηρείται και επαναχρησιμοποιείται. Επιπρόσθετα, αυξάνεται και ο κύκλος ζωής των οικιακών μηχανών καφέ που διαθέτει η εταιρεία, καθώς ετησίως επισκευάζονται 1.100 από αυτές.

Από την ενσωμάτωση των πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις βασικές λειτουργίες της KAFEA TERRA το 2021 ανακυκλώθηκαν χαρτί & stretch film 21.330kg, 7.440kg ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 440 kg μέταλλα, 32.620kg υπολείμματα καφέ παραγωγής καθώς και μικρές ποσότητες φωτιστικών, λιπαντικών, μπαταριών και μελανιών, ενώ το 2022 ξεκίνησε η συμπίεση και ανακύκλωση υπολειμμάτων αλουμινίου.

Επίσης, το 2021 ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης κάψουλας iperespresso.

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις στην Παιανία το 2021 λειτούργησαν εξ ολοκλήρου με ηλεκτρικό ρεύμα παραγόμενο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Τόπος Δράσης

 • Εγκαταστάσεις της KAFEA TERRA στη ΒΙ.ΠΕ. Παιανίας.
 • Καταστήματα καφεστίασης  σε όλη την Ελλάδα.
 • Σπίτια τελικών καταναλωτών.

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • Εταιρείες ανακύκλωσης, κομποστοποίησης:

- Οικο∙κύκλιος ΑΒΕΕ
-Νείλος Ανακύκλωση Α.Ε.
-Φωτοκύκλωση A.E.
-Αφής A.E.
-Polyeco A.E.
-Cytop AEE
-Αφοί Σιακανδάρη Ε.Π.Ε.

 • Εταιρεία Πλαστικά Θράκης- Ένταξη στην περιβαλλοντική πλατφόρμα “In the loop”

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κάθε εργαζόμενος φροντίζει για την ορθή διαχείριση των ροών αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Π.χ. η διαχείριση υπολειμμάτων καφέ, αλουμινίου που προκύπτουν από την επεξεργασία καφέ πραγματοποιείται από την Παραγωγή, η επισκευή και επαναχρησιμοποίηση μηχανών για την παρασκευή καφέ από το Τεχνικό Τμήμα, κ.λπ. Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τους κάδους συλλογής: μπαταριών, φωτιστικών, λαμπών και μικροσυσκευών που είναι τοποθετημένοι στην εταιρεία ακόμα και για απορρίμματα που προκύπτουν στο οικιακό τους περιβάλλον. Συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης και συνεχώς εφευρίσκουν νέους τρόπους ώστε να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Μείωση των απορριφθέντων στερεών υλικών με επακόλουθο την επίτευξη στόχων για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού.
 • Εξοικονόμηση πόρων από την επαναχρησιμοποίηση του επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού παρασκευής espresso.
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση εργαζομένων και λοιπών μελών της αλυσίδας αξίας του Οργανισμού.
 • Οικονομικά ανταποδοτικά οφέλη από την αναβαθμιστική (upcycling) ανακύκλωση υλικών.
 • Αύξηση εξωστρέφειας του Οργανισμού μέσα από συνέργειες με ενδιαφερόμενα μέρη και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation