ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων (Food Waste)

Πρωτοβουλία

KAFEA TERRA I REDUCING FOOD WASTE

KAFEA TERRA I REDUCING FOOD WASTE
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBΕ

Η Kafea Terra Food and Drinks AEBE αποτελεί μια αμιγώς ελληνική βιομηχανική εταιρεία στον τομέα επεξεργασίας και εμπορίας καφέ. Από το 1988 με την αποκλειστική εισαγωγή της μάρκας illy, αναπτύσσει την κουλτούρα του espresso στην Ελλάδα. Παράλληλα, παράγει τις δικές της μάρκες καφέ Dimello, AREA 51, Distillo. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής με πλατιά διείσδυση και απήχηση στους τομείς Horeca, Office & Retail στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρεία ενεργεί πάντα σύμφωνα με καταγεγραμμένο πλάνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο έχει σαν κύριο άξονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Στόχος δράσης

Η KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑEBE είναι μία αμιγώς ελληνική, βιομηχανική εταιρεία, με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά καφέ. Από το 2020 αποτελεί μέλος της “Συμμαχίας” για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα και αναλαμβάνει μία σειρά από πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, που συνοψίζονται στη δωρεάν διάθεση πλεονασματικών τροφίμων και ποτών, ενημερωτικά σεμινάρια και εθελοντικές δράσεις διάσωσης τροφίμων.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

 • Εργαζόμενοι της KAFEA TERRA
 • Κοινωνία των πολιτών
 

Χρονική διάρκεια

Συνεχής διερεύνηση και υιοθέτηση νέων βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της απώλειας τροφίμων.


Περιγραφή

Η KAFEA TERRA στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων αλλά και την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας των συνανθρώπων μας υλοποιεί εκτεταμένο πρόγραμμα αποστολής δωρεάν τροφίμων και ροφημάτων σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, με σκοπό την αναδιανομή τους σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Logistics της KAFEA TERRA παρακολουθούν καθημερινά τις ημερομηνίες λήξης των αποθεμάτων και ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα για τα είδη και τις ποσότητες με κοντινή λήξη που έχουν δεσμευτεί προς δωρεάν διάθεση. Έπειτα πραγματοποιείται επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς και τα προϊόντα αποστέλλονται άμεσα στα κέντρα διανομής, μέσω του Εταιρικού δικτύου μεταφοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η άψογη κατάστασή τους κατά την παράδοση. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη δυνατή και πιο αποτελεσματική τελική αξιοποίηση τους.

Επιπρόσθετα, στην KAFEA TERRA φροντίζουμε να ευαισθητοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, αλλά και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη μας για τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων και τους ενδεδειγμένους τρόπους για τη μείωση της, με σκοπό να προκύπτουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον οργανισμό Μπορούμε, πραγματοποιείται ενημερωτικό σεμινάριο σχετικά με τις συνέπειες και τους τρόπους πρόληψης της σπατάλης τροφίμων.

Ακόμη, για την ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας των εργαζομένων στο ζήτημα αυτό διοργανώθηκε εθελοντική δράση σε συνεργασία με τον οργανισμό Μπορούμε για τη διάσωση φρούτων και λαχανικών από λαϊκές αγορές και την απευθείας διάθεσή τους σε κοινωφελείς οργανισμούς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στην KAFEA TERRA η κοινωνική συνεισφορά και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας. Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τις δράσεις δωρεάς πλεονασματικών προϊόντων, η εταιρεία προχώρησε στην ενσωμάτωση της διαδικασίας αυτής στο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης, ώστε να μεγιστοποιούνται τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά οφέλη. Ειδικότερα, την τελευταία 3ετία (2020-2022) η KAFEA TERRA πραγματοποίησε συνολικά δωρεές ύψους 30,7 τόνων σε τρόφιμα και ποτά. Πιο αναλυτικά, το 2022 πραγματοποιήθηκαν δωρεές 5,2 τόνων ροφημάτων συμπεριλαμβανομένων καφέ, σοκολάτας, τσάι, κ.α. & 11,6 τόνων δημητριακών και μπισκότων, το 2021 πραγματοποιήθηκαν δωρεές 5 και 2,5 τόνων αντίστοιχα, ενώ το 2020 πραγματοποιήθηκαν δωρεές 2,7 τόνων τροφίμων και 3,7 τόνων ροφημάτων.

Με αυτό τον τρόπο η KAFEA TERRA συνέβαλε ουσιαστικά στην αποφυγή απώλειας σχεδόν 31 τόνων τροφίμων και ποτών με συνεπακόλουθα την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ταυτόχρονα πέτυχε τη μείωση: αποβλήτων που θα προέκυπταν από την απόρριψης τους.

Η ετήσια ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα σχετικά με την Σπατάλη τροφίμων πραγματοποιήθηκε στις εγκατάστασης της KAFEA TERRA στην Παιανία από τον Οργανισμό «Μπορούμε», προσελκύοντας την ενεργό συμμετοχή εργαζομένων από το σύνολο των τμημάτων της Εταιρείας. Παράλληλα, η εθελοντική δράση που πραγματοποιήθηκε σε λαϊκές αγορές της Αθήνας & Θεσσαλονίκης, είχε σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με τον οργανισμό “Μπορούμε” να συγκεντρώσουν 540kg φρούτα & λαχανικά και να τα διαθέσουν σε κοινωφελείς δομές. Η ποσότητα αυτή, αντιστοιχεί σε 2.120 μερίδες τροφίμων, ενώ αποτρέπει την έκλυση περισσότερων από 3.100kg CO2 στην ατμόσφαιρα.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι με την υλοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας, αλλά και η μετάδοση χρήσιμων πληροφορίων για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και σε άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος του Οργανισμού.Τόπος Δράσης

 • Εγκαταστάσεις KAFEA TERRA στη ΒΙ.ΠΕ Παιανίας
 • Υποκατάστημα KAFEA TERRA στη Θεσσαλονίκη
 • 3PL
 • Εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων οργανισμών, που αναλαμβάνουν τη διανομή των προϊόντων

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 • ΜΕΛΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΜΠΟΡΟΥΜΕ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
 • RΕΤΟ HELLAS
 • P.R.A.K.S.I.S
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ

Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της KAFEA TERRA συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δράση για τη μείωση της απώλειας τροφίμων. Ενημερώνονται δε, τακτικά και μεταδίδουν τις γνώσεις τους στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού. Το Τμήμα Logistics της εταιρείας φροντίζει να δεσμεύει εγκαίρως τα αποθέματα με κοντινή λήξη και στη συνέχεια να τα αποστέλλει δωρεάν σε κοινωφελείς οργανισμούς. Εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα παρακολουθούν σεμινάρια για τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων και συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού που διοργανώνει η Εταιρεία.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Μείωση των απορριφθέντων προϊόντων με επακόλουθο την επίτευξη στόχων για την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού.
 • Προσφορά στην Κοινωνία με δωρεές τροφίμων και ροφημάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 • Μείωση κόστους που προκύπτει από τη διαχείριση ληγμένων προϊόντων. 
 • Ευαισθητοποίηση εργαζομένων και λοιπών μελών της αλυσίδας αξίας του Οργανισμού, για τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων.
 • Αύξηση εξωστρέφειας του Οργανισμού μέσα από συνέργειες με ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους οργανισμούς.
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation