ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Επενδύσεις με Θετικό Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο μέσω της Alpha Bank.

Επενδύσεις με Θετικό Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο μέσω της Alpha Bank.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Alpha Bank

Ο Όμιλος Alpha Bank

H Alpha bank ανήκει στους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.Στόχος δράσης

Η Alpha Bank παραμένει διαχρονικά προσηλωμένη στη διάθεση καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων, υιοθετεί και αναδεικνύει όρους βιωσιμότητας και κριτηρίων ESG, συμβάλλοντας με θετικό τρόπο στο περιβάλλον και την κοινωνία.  Με στόχο τη χρηματοδότηση αποκατάστασης δασών στην Ελλάδα, η Τράπεζα πρωτοπορεί, , δίνοντας στους Πελάτες της  τη δυνατότητα να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. μέσω επένδυσης σε βιώσιμα επενδυτικά προϊόντα.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Πελάτες του Private Banking της Alpha Bank.

 

Χρονική διάρκεια

Το έργο υπολογίζεται ότι θα έχει διάρκεια 5 έτη (2021 -2026), με στόχο φύτευσης 30.000 δέντρων υπό τη διαχείριση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης.


Περιγραφή

Στο πλαίσιο της βιώσιμης και υπεύθυνης επενδυτικής στρατηγικής της, η Alpha Bank για πρώτη φορά εισήγαγε την έννοια των Επενδύσεων με Περιβαλλοντικό Αντίκτυπο (Impact Investments) μέσω των επενδυτικών προϊόντων Structured Notes που προσφέρονται σε πελάτες του Private Banking. Οι Επενδύσεις με Αντίκτυπο είναι επενδύσεις με περιβαλλοντικό ή και κοινωνικό όφελος.

Με την παρούσα καινοτόμο πρωτοβουλία συνδυάζεται ένα βιώσιμο επενδυτικό προϊόν με μια στοχευμένη προσπάθεια αποκατάστασης των δασών. Συγκεκριμένα, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας συμμετοχής σε αυτά τα προϊόντα, φυτεύεται 1 δέντρο από την περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’ Action.

Οι πελάτες με την συμμετοχή τους στα εν λόγω προϊόντα χρηματοδότησαν μέσω της Reforest΄Action την φύτευση 17.379 δένδρων, τα οποία συνεισφέρουν στη δέσμευση 2.606 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Η Reforest’ Action, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης εντόπισε το δάσος του Αρωνά του Δήμου Κατερίνης που χρήζει αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα δάσος έκτασης περίπου 1.000 εκταρίων που αποτελείται κυρίως από ουγγρική δρυ. Το έργο υπολογίζεται ότι θα έχει διάρκεια 5 έτη (2021 -2026), με στόχο φύτευσης 30.000 δέντρων υπό τη διαχείριση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας της υλοποίησης του έργου, τα νέα δέντρα που φυτεύονται παρακολουθούνται από ειδικούς επιστήμονες δασοκομίας και τεχνικούς αγρονομίας προκειμένου να διασφαλίζεται η ανάπτυξή τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η Reforest’ Action παρακολουθεί τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπεύθυνους του έργου (φωτογραφίες, αναφορές κ.λπ.) για χρονικό διάστημα 5 ετών.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Οι πελάτες με την συμμετοχή τους στα επενδυτικά προϊόντα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο χρηματοδότησαν μέσω της Reforest΄Action την φύτευση 17.379 δένδρων, τα οποία συνεισφέρουν στη δέσμευση 2.606 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, παρέχουν καταφύγιο σε πάνω από 52.000 άγρια ζώα, παράγουν περισσότερους από 69.500 μήνες οξυγόνου και δημιουργούν περίπου 17.380 ώρες εργασίας.

Μέσα από την εφαρμογή μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που ευνοεί τη φυσική αναγέννηση της ποικιλίας των ειδών των δέντρων, το δάσος του Αρωνά θα ωφεληθεί από:

  • Συντήρηση της προστατευτικής αξίας του δάσους για το έδαφος και το οικοσύστημα
  • Διατήρηση της υγείας του δάσους και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
  • Ανθεκτικότητα απέναντι σε βιοτικούς και αβιοτικούς κινδύνους
  • Ενίσχυση της αξίας του δάσους μέσα από την προώθηση κατάλληλων ειδών
  • Προστασία της άγριας ζωής

Επιπλέον, υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την περιοχή. Το δάσος είναι κατάλληλο για μελισσοκομία, καλλιέργεια μανιταριών, κυνήγι, ενώ έχει και τουριστική αξία.Τόπος Δράσης

Το έργο της αναδάσωσης τελείται στο δάσος του Αρωνά του Δήμου Κατερίνης το οποίο χρήζει αποκατάστασης. Πρόκειται για ένα δάσος έκτασης περίπου 1.000 εκταρίων που αποτελείται κυρίως από ουγγρική δρυ.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Τα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρθηκαν μέσω της Alpha Bank είναι εκδόσεως BNP Paribas ενώ το έργο της αναδάσωσης αναλαμβάνει η περιβαλλοντική εταιρία Reforest’ Action σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης.

 

Η Reforest Action ιδρύθηκε το 2010 και είναι αφιερωμένη στη συντήρηση, αποκατάσταση και δημιουργία νέων δασών σε όλο τον κόσμο. Μέσω των πρωτοβουλιών αναδάσωσης που θέτει σε εφαρμογή, καλεί ιδιώτες και εταιρείες να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την προστασία των δασών. Οι συμμετέχοντες, κάνοντας χρήση του ιστοτόπου της εταιρείας, μπορούν να φυτέψουν δέντρα σε περισσότερες από 25 χώρες και να παρακολουθούν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις επωφελείς δραστηριότητες αναδάσωσης.

Από την ίδρυσή της, η Reforest Action έχει φυτέψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δέντρα με τη βοήθεια περισσότερων από 150.000 πολιτών και έχει βοηθήσει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε περισσότερους από 150.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τη φροντίδα των δασών σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια άτομα. Ο ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος της Εταιρείας για τα προσεχή έτη (έως το 2030) είναι η φύτευση ή λήψη μέτρων προστασίας για συνολικά 1 δισεκατομμύριο δέντρα.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Alpha Bank έχοντας αναγνωρίσει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, έχει καθιερώσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Βιώσιμη και Υπεύθυνη Επενδυτική Στρατηγική. Με την παρούσα καινοτόμο πρωτοβουλία για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας συμμετοχής σε Structured Notes, φυτεύεται 1 δέντρο από την περιβαλλοντική εταιρεία Reforest’ Action.

Το 2021 εκδόθηκαν επιτυχώς έξι Structured Notes με εκδότη τη BNP Paribas που ανήκουν στην κατηγορία των Επενδύσεων με Αντίκτυπο, συγκεντρώνοντας €17 εκατομμύρια. Δίνοντας την ευκαιρία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε πελάτες Private Banking να κάνουν Impact Investments, επιβεβαιώνεται ως Υπεύθυνος και Βιώσιμος Επενδυτικός πάροδος που τηρεί τις δεσμεύσεις του στην ESG agenda.  
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
#StayConnected Platform (Internal Communication Online Platform)

e-astypalea: Alpha Πράσινες Λύσεις – Ηλεκτροκίνηση

i3

Reuse for good

Ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank

Ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό – Σινεμά για όλους

Μαζί, με στόχο την υγεία

Μαζί, με στόχο το περιβάλλον

ΟΙ ΦΘΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ

Συμμετοχή σε Διεθνείς Δείκτες Αειφόρου ΑνάπτυξηςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation