ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 19 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "FUTURES OF EDUCATION" (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  "FUTURES OF EDUCATION" (ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΟΥΝΕΣΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣτόχος δράσης

Συμμετοχή της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην πρωτοβουλία της  UNESCO: "Futures of Education Learning to become"  στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 42 ασκουμένων με θέμα: "Δράσεις της UNESCO για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς", προκειμένου να διερευνηθεί ο σχεδιασμός της Εκπαίδευσης του Μέλλοντος και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την διαμορφωση ενεργών παγκόσμιων πολιτών.

Συμβολή στην εκπαίδευση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, και ιδίως τον στόχο της εκπαίδευσης. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

- Οι 42 ασκούμενοι και ασκούμενες της Έδρας UNESCO που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση 2021

- Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όταν στις 24 Μαίου έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

- Κοινωνία των πολιτών και διεθνής κοινότητα λόγω της δημοσιοποίησης των δοκιμίων στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος της UNESCO και στην ιστοσελίδα της Εδρας Ουνέσκο.

 

Χρονική διάρκεια

Από τις 26 Μαρτίου 2021 ξεκίνησε το προπαρασκευαστικό στάδιο με ενημέρωση της επιστημονικής συνεργάτιδας  για τις δράσεις της UNESCO για το θέμα αυτό.

Από 12 Απριλίου έως 30 Απριλίου οι ασκούμενοι-ασκούμενες εκπαιδεύτηκαν από την επιστημονική συνεργάτιδα της Εδρας Ουνέσκο και ανέρτησαν το δοκίμιό τους.

Στις 24 Μαϊου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναμένεται η ανάρτηση του ηλεκτρονικού τόμου μέχρι τις 30 Μαίου 2022 στην ιστοσελίδα της Εδρας. 

 


Περιγραφή

Προκαταρκτικό στάδιο - Παρακολούθηση από την υπεύθυνη για την προετοιμασία των ασκουμένων επιστημονική συνεργάτιδα της Εδρας UNESCO  κα Αναστασία Ψαλλίδα, υποψήφιας διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, των 3 διαδικτυακών σεμιναρίων του Δικτύου ASPnet της UNESCO για τις «Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης» (Συνεργαζόμενα Σχολεία της UNESCO, στις 26, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2021).

Στάδιο υλοποίησης - Εκπαίδευση των ασκουμένων από την υπεύθυνη επιστημονική συνεργάτιδα κα Ψαλλίδα για την παγκόσμια πρωτοβουλία της UNESCO  «Futures of Education Learning to become» που έχει σκοπό να επιτύχει την αναθεώρηση του τρόπου που η γνώση και η μάθηση μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον των ανθρώπων και του πλανήτη, στις 12 Απριλίου 2021.

Παρακολούθηση σεμιναρίου για τους ασκούμενους-ες από την κα Βέρα Δηλάρη, MSc, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων στο Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Futures of Education Learning to become” και συζήτηση για την  Εκπαίδευση για τη βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη «Focus Group Discussion on Education”, στις 17 Απριλίου 2021. Αξιολόγηση της εκπαίδευσης από τους ασκούμενους.

Συμμετοχή των ασκουμένων στην πρωτοβουλία της UNESCO: “Futures of Education” με τη συγγραφή δοκιμίων από τους 42 ασκούμενους και ασκούμενες της Έδρας UNESCO σχετικά με το «Πώς φαντάζονται το Μέλλον της Εκπαίδευσης», στις 18-29 Απριλίου 2021 κάτω από την εποπτεία της υπεύθυνης επιστημονικής συνεργάτιδας και της Διευθύντριας της Εδρας UNESCO και υποβολή των δοκιμίων στην πλατφόρμα της Ουνέσκο. 

Συμμετοχή των ασκουμένων στη διαδικτυακή έρευνα της  UNESCO για τους σκοπούς και τις προκλήσεις της εκπαίδευσης στο μέλλον (Απρίλιος 2021).

Τελικό στάδιο: Δημοσίευση των δοκιμίων στην πλατφόρμα της UNESCO.

Δημοσίευση της συλλογής των δοκιμίων σε ηλεκτρονική έκδοση στην ιστοσελίδα της Εδρας UNESCO. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συγγραφή 42 δοκιμίων από τις ασκούμενες και τους ασκούμενους και ατομική υποβολή τους στην επίσημη πλατφόρμα της UNESCO.

Kοινοποίηση κάποιων από αυτά στην επίσημη πλατφόρμα της πρωτοβουλίας.

Μελέτη και παρουσίαση στο διαδικτυακό σεμινάριο της Έδρας από ασκούμενους της Έδρας UNESCO του «Progress Update March 2021» που εξέδωσε η Διεθνής Επιτροπή για το Μέλλον της Εκπαίδευσης, στις 24 Μαίου 2021.

Μελέτη και παρουσίαση σε διαδικτυακό σεμινάριο της Έδρας από ασκούμενους «Education in a post Covid world Nine ideas for public action» και συμβολή στην  Παγκόσμια συζήτηση για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση: «Αναθεωρώντας και επεκτείνοντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα», στις 24 Μαΐου 2021

Αποτίμηση της δράσης «Μέλλον της Εκπαίδευσης»  με ψηφιακά εργαλεία (wordcloud), και δημιουργίες στο mentimeter.  

Ενημέρωση για το "Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Εκπαίδευση της  UNESCO" (Reimagining EDucation A new social contract for Education.Τόπος Δράσης

Πλατφόρμα ΖΟΟΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με την Εθνική Συντονίστρια των Συνδεδεμένων Σχολείων ASPnet UNESCO και Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας, κα Βέρα Δηλάρη.

Συμβολή στους σκοπούς της UNESCO για την εκπαίδευση.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Εθελοντική ήταν η συμμετοχή των 42 ασκουμένων στην πρακτική άσκηση καθώς και στη συγγραφή των 42 δοκιμίων με την υποβολή τους στην πλατφόρμα του προγράμματος. Εθελοντική ήταν και η προσφορά της κας Δηλάρη και της κας Ψαλλίδα, εκπαιδευτριών στο σεμινάριο εκπαίδευσης των ασκουμένων.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εκπαίδευση 42 ασκουμένων της Εδρας.

Δημιουργία ηλεκτρονικού εγχειριδίου με τη συλλογή των 42 δοκιμίων για το "Μέλλον της Εκπαίδευσης"  με τίτλο: "UNESCO Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης-Οι απόψεις των Φοιτητών Ελληνικού Πανεπιστημίου, Ασκούμενοι και ασκούμενες της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια".

Συμμετοχή στην έρευνα της UNESCO για εκπαιδευτικούς με στόχο τη συλλογή πληροφοριών που θα συμβάλλουν στην αναθεώρηση της Σύστασης 1974 σχετικά με την εκπαίδευση για διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη και την εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για τη συμβολή στην Παγκόσμια Πολιτική για την Εκπαίδευση, μέχρι την 1η Μαρτίου 2022.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΑΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ UNESCO (UNESCO NETWORK CITIES): LEARNING CITIES – CREATIVE CITIES – MEDIA AND INFORMATION LITERACY CITIES

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: "ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές διαστάσεις»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ UΝESCO ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation