ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υποστήριξη Τοπικών Αγορών / Επιχειρήσεων

Πρωτοβουλία

Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ)

Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εν συντομία: Π.Δ.Ε.) είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που αποτελείται από τους πρώην νομούς, πλέον περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και καλύπτει παράλληλα το μέρος του βόρειου και το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, καθώς και το δυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. https://www.pde.gov.gr/gr/Στόχος δράσης

* Δημιουργία ενός Περιφερειακού συστήματος υποστήριξης Επιχειρήσεων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τοπικούς επιχειρηματικούς ηγέτες, εκπαιδευτές, ερευνητές, περιφερειακούς συμβούλους, προ-σωπικό της ΠΔΕ, καθώς και άλλους εταίρους και ειδικούς.
* Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων μαθημάτων.
* Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας χαρτογραφήσεως ΜμΕ και επιχειρηματικότητας.
* Δημιουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης ΜΜΕ.
* Σεμινάρια σε ΜΜΕ για συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
* Πρωτοβουλίες μεταφοράς τεχνογνωσίας από ερευνητικά κέντρα σε ΜΜΕ μέσω προωθητικών ενεργειών που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βρουν επιστημονικές λύσεις σε λειτουργικά τους προβλήματα.
* Ανάλυση των εξαγωγικών ευκαιριών των προϊόντων που ενδιαφέρουν τη Δυτική Ελλάδα.
* Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε φορείς από την Ευρύτερη Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση, την Επιμελητηριακή Κοινότητα, την Ακαδημαϊκή - Ερευνητική Κοινότητα, τους Παραγωγικούς Φορείς και τον Εμπορικό Κόσμο που συνασπίζουν τις δυνάμεις τους στον κοινό σκοπό της.

 

 

Χρονική διάρκεια

Δεν υπάρχει ορίζοντας τερματισμού για το δίκτυο ΣΕΑΔΕ.


Περιγραφή

Η ΣΕΑΔΕ είναι μία μορφή Δικτύου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας που θα οδηγεί την Ατζέντα των 10 Αρχών του Small Buisness Act (SBA) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Τα Μέλη διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία τους αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους.
Το Δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό συλλογικό σχήμα και συστάθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδιασμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017).

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Region of Western Greece - RWG) κέρδισε το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΠΠ) για το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια, ο διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας, η διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου, η προσέλκυση επενδύσεων και η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας. Έχουν πραγματοποιηθεί εννιά συνεδριάσεις στο 2018 με συμμετοχή μεγαλύτερη από το 70% των μελών και με αποτελέσματα όπως:

√ τη διοργάνωση του Αναπτυξιακού Συνεδρίου το Δεκέμβριο του 2017

√ την υλοποίηση πέντε (5) ευρωπαϊκών προγραμμάτων με άξονα την επιχειρηματικότητα
√ τη συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα για θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης
√ Ενεργή συμμετοχή στο PatrasIQ (έκθεση για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα)

√ Σχεδιασμός για την δημιουργία ένος δικτύου τεχνολογιάς παραγωγικών συστημάτων ManuHUB με τη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενου χώρου της ΠΔΕ για την υποστήριξης επιχειρηματικότητας.

 Τόπος Δράσης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, νομοί Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

 


Συνεργασία με φορέα

· Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
· Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
· Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
· Το Επιμελητήριο Αχαΐας
· Το Επιμελητήριο Ηλείας
· Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος - ΣΕΒΠΔΕ
· Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών - ΣΕΒΙΠΑ
· Ο Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας - ΣΤΕΔΕ
· Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας - ΕΣΥΝΕ
· Το Πανεπιστήμιο Πατρών
· Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
· Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
· Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/ Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
· Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος
· Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
· Ο Οργανισμός Enterprise Greece
· Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ
· Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
· Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
· Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών -Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας - Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.
· Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & ΝΔ Ελλάδας
· Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών
· Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας
· Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας
· Το Σωματείο Τουριστικών Γραφείων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Ν.Ηλείας «ΝΙΚΗ»
· Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) Περιφερειακή Δ/νση Πελοποννήσου

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΤΟ ΣΕΑΔΕ στηρίζεται από το προσωπικό της Διευθ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και των συναφών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ΠΔΕ επικοινωνεί αμεσότερα και καλύτερα τις πολιτικές της στους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Με τις συχνές συνεδριάσεις του δικτύου γίνεται άμεση και αποτελεσματική διαβούλευση για θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και μειώνεται ο χρόνος των αποφάσεων.

Η ανταπόκριση από του φορείς είναι πολύ ενθαρρυντική αφού από την δημιουργία του (πριν δεκαοκτώ μήνες περίπου) τα μέλη του έχουν διπλασιαστεί και σήμερα αριθμούν περί τα σαράντα.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΨΕ ΠΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Υγειονομική κάλυψη πρόληψη και προστασία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation