ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενέργεια

Πρωτοβουλία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εν συντομία: Π.Δ.Ε.) είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελεί το δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που αποτελείται από τους πρώην νομούς, πλέον περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.), Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και καλύπτει παράλληλα το μέρος του βόρειου και το βορειοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, καθώς και το δυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. https://www.pde.gov.gr/gr/Στόχος δράσης

Το μεγαλύτερο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού με φωτοβολταϊκό πάρκο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εμπνευσμένη από “Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων”, θέλησε με τη συμβολή της να ενισχύσει το εγχείρημα δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας των Δήμων και ΤΟΕΒ της Περιφέρειας (τις Ενεργειακές Κοινότητες) και μέσω αυτού να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανωτέρω συμφωνίας.Βασικός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσα από την ίδρυση ενεργειακών κοινοτήτων είναι η διασφάλιση ενός υγιούς και βιώσιμου μέλλοντος

- απαλλαγμένου από τα χρέη του παρελθόντος για τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.

- χωρίς τα δυσβάστακτα ενεργειακά κόστη για τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ και τα ΝΠΔΔ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο δίκτυο συνεργασίας στοχεύει:

          στην επιτάχυνση της απεξάρτησης μας από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

          στην παροχή πρόσβασης σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους πολίτες τους (παροχή δωρεάν πράσινης ενέργειας σε ευάλωτα νοικοκυριά, ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας).

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το έργο αφορά και επηρεάζει περισσότερους από 306.000 κατοίκους από 11 Δήμους, 139.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες και τις οικογένειές τους.

 

Χρονική διάρκεια

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Περιγραφή

Η δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων της ΠΔΕ σχεδιάστηκε προσεκτικά προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα όποια εμπόδια και γραφειοκρατικές διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

2.2.1    ΣΤΑΔΙΟ 1o : ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ TOEB

Βήμα 1ο: Παρουσίαση έργου στους Οργανισμούς

Βήμα 2ο: Αποτύπωση υφισταμένης κατάστασης για τους Τ.Ο.Ε.Β. & Γ.Ο.Ε.Β.

Βήμα 3ο: Στατιστική ανάλυση των Ενεργειακών Αναγκών

Οι Εν.Κοιν. διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες των συμμετεχόντων ΤΟΕΒ και με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η μέγιστη δυνατή δυναμικότητα (18MW) που μπορεί να έχει η κάθε παραγωγική μονάδα.

Βήμα 4ο: Εγκριτικές Αποφάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες ενέκριναν το Σχέδιο Καταστατικού καθώς και το ποσό συμμετοχής τους στο αρχικό ταμείο της ΕΝ.ΚΟΙΝ. στο οποίο θα ανήκουν και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο τους για να υπογράψει το τελικό καταστατικό.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο : ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ 3ο : Εύρεση υποψηφίων γηπέδων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών.

 

Οι υπό σύσταση Ενεργειακές Κοινότητες, θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχουν τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης.

Το αρχικό κεφάλαιο των υπό σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων ανέρχεται στα 30.000 € για κάθε μία Ενεργειακή Κοινότητα, το οποίο αποτελείται από πεντακόσιες (300) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σχεδίων καταστατικών το οποίο περιλαμβάνει το κατ’ άρθρο 5 του Ν.4513/2018 ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο για τη νόμιμη σύσταση και δημοσίευση των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

 

Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4513/2018 σε συνδυασμό με το Ν.1667/1986 περί συνεταιρισμών.

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

 

BΗΜΑ 1. ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

BΗΜΑ 2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΉΜΑ 3. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΒΗΜΑ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΈΡΓΟΥ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΈΝΑΡΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο αφορά και επηρεάζει περισσότερους από 306.000 κατοίκους από 11 Δήμους, 139.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες και τις οικογένειές τους.Τόπος Δράσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Συνεργασία με φορέα

Οι ενεργειακές κοινότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως προβλέπεται και από το καταστατικό τους είναι ανοικτές σε συνεργασία με άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι ενεργειακές κοινότητες- συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές ενώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν με προθυμία, τις ευθύνες που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, χωρίς έμφυλες, κοινωνικές φυλετικές, πολιτικές και θρησκευτικές διακρίσεις.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στόχος των 7 ενεργειακών κοινοτήτων είναι οι εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις της δαπάνης της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (που θα προκύψει από την εγκατάσταση του Φ/Β σταθµού ο οποίος θα λειτουργεί µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού) να µπορούν να αποφέρουν έµµεσο οικονοµικό όφελος στους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ (µέσω της µείωσης της τιµολογηθείσας ενέργειας).
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ)

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΟΨΕ ΠΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Υγειονομική κάλυψη πρόληψη και προστασία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της Περιφέρειας Δυτικής ΕλλάδαςΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation