ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διάλογος με τα Eνδιαφερόμενα Mέρη - Συμμετοχή Πολιτών

Πρωτοβουλία

Δημόσια διαβούλευση για την πιλοτική δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου ALTER ECO

Δημόσια διαβούλευση για την πιλοτική δράση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου ALTER ECO
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς διοικητικές  περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Ερμούπολη της νήσου Σύρου. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.pnai.gov.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος της εν λόγω δράσης ήταν η διαβούλευση με τους αρμόδιους τοπικούς αιρετoύς άρχοντες, τους θεσμικούς φορείς και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών του νησιού της Ρόδου για την συλλογή προτάσεων και απόψεων με σκοπό την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης και δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιηθεί.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
-Δήμος Ρόδου
-Δημοτικές Κοινότητες των περιοχών του νησιού όπου θα υλοποιηθεί η πιλοτική δράση
-Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
-Πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι των περιοχών του νησιού όπου θα υλοποιηθεί η πιλοτική δράση

 

 

Χρονική διάρκεια

Η πρώτη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2017 και θα ακολουθήουν κι άλλες μέχρι την λήξη του έργου ALTER ECO στις 30 Απριλίου 2019.


Περιγραφή

Το ALTER ECO είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο περιπατητικός με σκοπό την ανάδειξη περιοχών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης και δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή εναλλακτικής μορφής τουρισμού για την ανάδειξη, την σήμανση, την χαρτογράφηση και την προώθηση περιπατητικών μονοπατιών στο κέντρο του νησιού της Ρόδου, σε περιοχές απαράμιλλου φυσικού κάλους με περιβαλλοντικά και πολιτισμικά επισκέψιμα σημεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί και δεν έχουν προβληθεί στον βαθμό που τους αρμόζει.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η καταγραφή και ο εμπλουτισμός της πιλοτικής δράσης σύμφωνα με τις ποικίλες προτάσεις, τις ενισχυτικές απόψεις και τις υποδείξεις των τοπικών φορέων που έλαβαν μέρος στην διαβούλευση για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη των επιλεγμένων περιοχών του νησιού.Τόπος Δράσης

Περιοχές ανεκμετάλλευτες τουριστικά στο κέντρο του νησιού της Ρόδου.


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ρόδο καθώς και η ανάδειξη με ήπιες τουριστικές παρεμβάσεις περιοχών του νησιού που δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά μέχρι σήμερα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation