Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Ο μαθητής σχεδίασε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,τονίζοντας μέσα από τον χάρτη της Ελλάδας την ανάγκη συνεργασίας όλων των κατοίκων της Ελλάδας προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Στόχος δράσης

17

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation