Μαθητικές δημιουργίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
SUBMITTED FROM:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ


School Principal

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΨΥΡΗΣ

Contact with School


Description

Ο μαθητής σχεδίασε τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,τονίζοντας μέσα από τον χάρτη της Ελλάδας την ανάγκη συνεργασίας όλων των κατοίκων της Ελλάδας προκειμένου να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Objective Action

17

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation